Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси

 
Збільшити зображення
Відділ інфомаційних ресурсів та відкритих заходів
Інформаційного управління
Апарату Верховної Ради України

   Відділ інформаційних ресурсів та відкритих заходів  - це за своїм призначенням спеціалізований відділ, який забезпечує формування, зберігання та ефективне використання інформаційно-документного ресурсу як упорядкованого зібрання документів з питань права та парламентаризму, політики та економіки, науки, освіти, культури та інших питань функціонування та розвитку українського суспільства та інших країн світу.

   Народним депутатам України, їх помічникам-консультантам, які кадрово-фінансово обслуговуються в Апараті Верховної Ради України та працівникам Апарату надаються документи на різних носіях - паперових та електронних.

ІНФОРМАЦІЙНО- ДОКУМЕНТНИЙ ФОНД

   На 1 січня 2020 року парламентський інформаційно-документний фонд становив близько 71.700 документів українською, російською та іншими мовами. В тому числі: книг і брошур - понад 50.000 прим.; журналів - близько 15443 прим. (199 назв), газет - близько 930 місячних підшивок (22 назви); аудіовізуальних матеріалів - понад 780 од.; перекладів - близько 3.000 прим. (794 назви); аналітичних матеріалів - близько 2.000 прим.

   Паперовий фонд відділу складається з двох типів  документів:

1. Офіційні видання- документи про результати діяльності парламенту та інших інститутів влади.

2. Інші видання,  необхідні для здіснення конституційних повноважень парламенту.

   Офіційні видання:
 •  Стенографічні звіти  сесій Верховної Ради УРСР. - К., 1939-1990; Бюлетені сесій Верховної Ради України. - К., 1996 - ; Стенографічні звіти  сесій Верховної Ради України. - К., 2007 -; Відомості Верховної Ради України. - К., 1990 - ; Голос України: газета Верховної Ради України. - К, 1991 - ; Віче: Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. - К., 1996 - ;
 •  звіти про роботу парламентських комітетів; матеріали парламентських слухань (з 1995 р.);
 •  систематичне зібрання актів чинного законодавства України, Росії, Білорусії та інших країн СНД; колекція текстів конституцій країн світу;
 •  переклади нормативно-правових актів та аналітико-правові документи країн світу.
 • Інші видання - книжкові, газетні і журнальні, що складають профіль комплектування документного фонду відділу. Для зручності користування найбільш популярні видання цього блоку об’єднані у спеціальні колекції:
 •  авторські праці народних депутатів України, політиків та державних діячів - дарунки  від їх авторів;
 •  видання Iнституту законодавства, Парламентського видавництва, Рахункової палати та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
 •  видання парламентів країн світу;
 •  видання Державного комітету статистики України, індекси моніторингів соціологічних опитувань, вітчизняні і зарубіжні універсальні та галузеві енциклопедії, енциклопедичні словники тощо;
 •  видання Національної української академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень при Адміністрації Президента України, Національного інституту проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки та оборони України;
 •  монографічні видання інститутів Національної академії наук України ( держави і права ім. В.Корецького, соціології, філософії, економіки, економічного прогнозування, економіки промисловості, світової економіки і міжнародних відносин, національних відносин і політології, реґіональних досліджень, історії України, українознавства ім. І Крип’якевича, народознавства і української мови);
 •  видання зарубіжних інформаційних центрів і програм в Україні (Програми сприяння парламентові України, Бюро інформації Ради Європи, Ресурсно-інформаційного центру Британської Ради, Центру інформаційних ресурсів Посольства США, Центру інформації та документації НАТО та ін.).
 • Електронний ресурс відділу складають документи на CD-ROM і  близько 42 790 документів, які мають електронну копію.

  Е-ресурс складають:

 • тексти виступів Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України, заступника Голови Верховної Ради України;
 • тексти парламентських слухань;
 • тексти законів Європейського Союзу, США та Росії (на CD-ROM); переклади нормативно-правових актів та аналітико-правові документи  країн світу;
 •  публікації парламентів Болгарії, Великої Британії, Греції, Німеччини, Польщі, Росії, США, України, Швейцарії та ін. (на CD-ROM);
 •  універсальні видання - енциклопедії, словники та довідники; бібліографічні покажчики "Виступи Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України", “Актуальні проблеми законотворення”, “Політика і політики України в дзеркалі періодичних видань”, “Бібліотечні колекції”; каталоги Бібліотеки Конґресу США, Національної бібліотеки Нідерландів, офіційних публікацій Великобританії та ін. (на CD-ROM);

 •  публікації популярних періодичних видань світу з питань права, політики, економіки, науки (на CD-ROM).
  ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ


  Основні види  послуг:

 •  надання можливості  замовляти документи через мережу Інтернет;
 • надання документів на паперових та інших носіях інформації з фондів відділу та з фондів інформаційних центрів, бібліотек інших систем і відомств України;
 •  складання тематичних добірок документів;
 •  виконання інформаційних довідок з питань порядку дня засідань сесії, комітетів і фракцій та з інших питань, що безпосередньо належать до діяльності Верховної Ради України;
 •  здійснення інформаційного пошуку з використанням паперових та електронних (в тому числі Інтернет) вітчизняних та зарубіжних  бібліотечних ресурсів;
 •  підготовка покажчиків до законопроектів та з проблем парламентської діяльності;
 • моніторинг публікацій в центральній пресі, пов’язаних з діяльністю Голови Верховної Ради України та народних депутатів України;
 • поповнення  щоденних анотованих оглядів центральної преси;
 •  допомога користувачам у виборі відповідних інформаційно-пошукових засобів;
 •  проведення відкритих відвідувальних заходів (екскурсій)  сесійним будинком Верховної Ради України;
 • планування, організація та проведення виставкових заходів;
 • користувачам пропонуються віртуальні виставки Нових надходжень до фондів відділу і  віртуальні виставки, які присвячено знаменним датам, ювілеям, окремим темам, визначним подіям вітчизняної та світової історії, науки і культури
 •        З січня 2002 року відділ спільно з Управлінням комп’ютеризованих систем Апарату  відкрив електронний каталог поточних надходжень; З квітня 2006 започатковано новий вид послуг – замовлення документів через мережу Інтернет.
   
  Збільшити зображення
  Учасники суспільної акції школярів 
  України “Громадянин–2002” під час 
  відвідин Верховної Ради України

  НАШІ ПАРТНЕРИ

 •  Національна  бібліотека України ім. Ярослава Мудрого (головний партнер); Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського;  державні наукові та галузеві бібліотеки; спеціалізовані бібліотеки; республіканська (Автономної Республіки Крим) та обласні універсальні наукові бібліотеки;
 •  видавництво Верховної Ради України та інші видавці і фірми-розповсюджувачі творів друку;
 •  державні дослідницькі, академічні, інформаційно-аналітичні центри та інститути;

 •  зарубіжні інформаційні центри і програми в Україні.

  АДРЕСА

  Україна, 01008, Київ-8, вул. М.Грушевського, 18/2 (під`їзд № 9, перший поверх, кім. 4-5)
   
   

  ДОВІДКИ

  з питань  інформаційного обслуговування -
  тел. (380 44) 255-2767, 255-3252 та ел. пошта bibl@rada.gov.ua

  з питань обслуговування документами іноземними мовами -
  тел. (380 44) 255-2571 ел. пошта refunit@rada.gov.ua

  з питань тематичних довідок refunit@rada.gov.ua ; bibl@rada.gov.ua   - тел. (380 44) 255-2767

  з питань проведення відкритих відвідувальних заходів (екскурсій)  сесійним будинком Верховної Ради України тел. (380 44) 255-2543 ел. пошта savon@rada.gov.ua; (380 44) 255-2202 ел. пошта dymytrova@rada.gov.ua