Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечні  Інтернет - ресурси


Список адрес Web-серверів парламентських бібліотек та інформаційних центрів парламентів країн світу
Список адрес Електронних каталогів бібліотек України 
Список адрес Web-серверів електронних бібліотек у Internet
Список Web-серверів бібліотек світу
Список адрес Web-серверів енциклопедій,  довідників та словників у Internet
Енциклопедії
Довідники
Словники
Список Web-серверів з питань бібліотекознавства та інформації