Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.


ДО ДНЯ

ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Щорічно 6 грудня, в день ухвалення в 1991 році Закону України «Про Збройні Сили України», відзначається День Збройних Сил України. Це свято було встановлено Постановою Верховної Ради України 1993 року.

Тисячолітні історії держав свідчать про те, що їх існування залежало від наявності боєздатних збройних сил. Історія державності України нерозривно пов’язана з існуванням військових формувань. Незважаючи на досить невелику офіційну історію українського війська, справжній вік української армії сягає кількох століть, а її бойові традиції формувалися у кривавих війнах та конфліктах від Київської Русі і до нашого часу.

Становлення сучасних Збройних Сил України ґрунтується на бойовому досвіді та військових традиціях попередніх поколінь захисників України. Початок їх будівництва, як невід’ємного інституту держави, було покладено Постановою Верховної Ради України від 24.08.1991 року «Про військові формування на Україні». Від 1992 року українські військові беруть участь у миротворчих операціях. У 2000 р. було ухвалено рішення про чотиривидову структуру ЗСУ: Сухопутні війська, Військово-Повітряні Сили, Війська Протиповітряної оборони, Військово-Морські Сили. З 2014 року Збройні Сили України забезпечують стримування збройної агресії проти України та дають відсіч багатотисячній російській армії.  

З нагоди Дня Збройних Сил України Заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зазначив: «Завдяки вам, нашим захисникам та захисницям, українці можуть працювати в тилу, волонтерити, донатити, допомагати армії, а також — ростити дітей і знову обіймати рідних. Завдяки вам над звільненими від ворога територіями вгору знову здіймаються прапори України! Щодня українці прокидаються та засинають із вдячністю до Збройних Сил України! Щодня ми згадуємо героїв, які віддали своє життя за Батьківщину — вічна їм слава та пам’ять!»

На виставці представлені збірники офіційних текстів законів, монографії, щорічники та матеріали науково-практичних конференцій, присвячені питанням сучасного стану та розвитку законодавства України у сфері безпеки та оборони; історії створення українських армій 1917-1922 років, виникненню та функціонуванню різних збройних формувань національно-визвольної боротьби, створення сучасних Збройних Сил України, їх реформування; пам’яті про військовослужбовців, життя яких забрала війна з російськими окупантами.

      

1. Військові статути Збройних Сил України : Збірник офіційних текстів законів. – К. : "Центр учбової літератури", 2015. – 352 с. – К-2 [355С(С2) / В11].

До збірника увійшли закони, що регламентують військову службу в Україні.    

2. Законодавство про обіг зброї та вибухових речовин в Україні : Збірник нормативно-правових актів. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС, 2019. – 920 с. – К-2 [355.9(С2) / З-01].

Збірник законодавчих актів з обігу зброї та вибухових матеріалів уміщує закони та нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади, що регулюють відносини
з поводження зі зброєю та вибуховими матеріалами на всіх етапах їх руху в державі, установлюють вимоги щодо контролю за цим рухом, а також із забезпечення безпеки при користуванні зброєю та поводженні з вибуховими матеріалами, вжитті заходів реагування на порушення правових вимог у цій сфері. Збірник охоплює перелік нормативно-правових актів, чинних станом на 01 травня 2019 року. 

3. Законодавство України про Збройні Сили : Збірник законів. – К. : Парлам. вид-во, 2001. – 120 с. – (Б-ка офіційних видань). – К-2 [355С(С2) / З-19].
 У збірник увійшли закони: «Про оборону України», «Про загальний військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову службу», «Про Збройні Сили України», «Про Прикордонні війська України», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».


 

4. Біла книга 2019-2020. Збройні Сили України. Держспецтрансслужба : Щорічник / Голова робочої групи І. Руснак; Міністерство оборони України. – К. : Вид-во "Преса України", 2019. – 196 с. – К-2 [355С(С2) / Б61].
П'ятнадцяте видання щорічника "Біла книга -2019-2020. Збройні Сили. Держспецтрансслужба" присвячене питанням реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту та їх досягненням у цьому напрямку роботи. У виданні висвітлюються поточний стан Збройних сил та головні напрями їх розвитку. 

5. Біліченко В. Формування кадрового потенціалу Збройних сил України в системі публічного управління : Монографія / В. Біліченко. – Кам'янець-Подільський : ТОВ "Друкарня "Рута", 2023. – 240 с. – К-2 [355С(С2) / Б61].
У монографії здійснена систематизація проблеми формування кадрового потенціалу Збройних Сил України в системі публічного управління, удосконалено понятійно-категоріальний апарат дослідження, проаналізовано формування та розвиток кадрового потенціалу Збройних Сил США, Ізраїлю, Великобританії, Німеччини, Франції, Туреччини.


 

 6. Боляновський А. Українські військові формування в збройних силах Німеччини (1939-1945) / А. Боляновський. – Л. : "Місіонер", 2003. – 686 с. – К-2 [355С(С2) / Б79].
У праці йдеться про українські національні військові підрозділи, частини та з’єднання, що діяли на боці німецької армії в роки Другої світової війни. Автор висвітлює історію національних легіонів, допоміжних і охоронних частин, батальйонів Українського Визвольного Війська (УВВ), дивізії «Галичина», юнацьких протиповітряних та інших формацій, створених з українців. Описано їх використання німецькими установами як допоміжного фактору в рамках психологічної війни і воєнних дій проти Радянського Союзу. Особливу увагу звернено на політику Німеччини у справі створення цих формацій. Показано зусилля частини українських політичних та військових діячів, спрямовані на використання цих формувань з метою пропагування ідей українського визвольного руху. Використано матеріали архівів України, Німеччини, США, Польщі, Білорусії, Чехії, а також численні публікації стосовно цієї проблеми в книгах, журналах та газетах.7. Військове будівництво в країні у ХХ столітті : історичний нарис, події, портрети / За заг. ред. Кузьмука О.І. – К. : Ін Юре, 2001. – 448 с. – К-2 [355С(С2) / В 42].
У книзі висвітлюються неординарні події військової історії України ХХ,  століття, діяльність її яскравих постатей, виникнення та функціонування різних збройних формувань у роки національно-визвольної боротьби та Радянської влади, створення сучасних Збройних Сил України.8. Герої не вмирають. – Житомир, 2016. – 119 c. – К-2 [355(С2) / Г39].

У книзі зібрано інформацію про 38 Героїв-житомирян, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України, захищаючи її рубежі на сході – в зоні проведення антитерористичної операції. 

9. Данілов А. Український флот: біля джерел відродження / А. Данілов. – К. : Вид-во імені Олени Теліги, 2001. – 600 с. – К-2 [355.75 / Д18].
У книзі спогадами автора, інших учасників, документами та матеріалами ЗМІ відтворюється хронологічний хід подій у Севастополі, на Чорноморському флоті і в Криму в 1989-1992 роках, що спричинилися до відродження і становлення ВМС України.

 


 

10. Книга пам'яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули, захищаючи суверенітет, територіальні цілісність та недоторканість України. Кн. 1. : Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська та Закарпатська області / М-во оборони України, Нац. військово-іст. музей України ; заг. ред., упоряд. Я. Тинченко. – К. : Лат & К,, 2016. – 392 с. – К-2 [355С(С2) / К53].
Видання підготовлено за ініціативи Міністерства оборони з метою збереження пам’яті про військовослужбовців, які загинули під час проведення антитерористичної операції на Сході нашої держави впродовж 2014-2016 року (дані про загиблих внесено станом на 1 травня 2016 року). До 1-го тому видання увійшла інформація про загиблих з Вінницької, Волинської , Дніпропетровської , Донецької, Житомирської, Закарпатської області. 

      11. Литвин М. Збройні сили України першої половини ХХ ст. : Генерали і адмірали / М. Литвин, К. Науменко ; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Л. : "Сага", 2007. – 244 с. – К-2 [355С(С2) / Л64].
Монографія Миколи Литвина і Кіма Науменка відтворює життя і військову діяльність понад 500 генералів і адміралів українських військових формацій першої половини XX століття - доби Центральної Ради, Української Народної Республіки, Української Держави, Західно-Української Народної Республіки, а також Карпатської Січі, Української Повстанської Армії та Української Національної Армії. 
12. Пінак Є. Військо Української революції 1917-1921 років / Є. Пінак, М. Чмир ; Під заг. ред. К. Галушка. – Х. : КК "Клуб сімейного дозвілля", 2017. – 432 с.: іл. – К-2 [9(С2)2 / Н28].
В книзі представлена  збірка найважливіших історичних документів і фактів, які стосуються українських армій 1917-1921 років, їх організації та уніформи, а також умов, в яких українські військові боронили незалежність України. Також є довідкова інформація про українську армію, перелік організацій та українських збройних формувань.

  

13. Ринажевський Б.М. Військова служба правопорядку : Монографія / Б. М. Ринажевський. – Х. : ХНУВС, 2010. – 338 с. – К-2 [355С(С2) / Р51].
Запропонована читачам монографія присвячена проблемам подальшого становлення Військової Служби правопорядку у Збройних Силах України, адміністративно-правовим засадам регулювання її діяльності, заходам зміцнення законності, правопорядку та військової дисципліни у Збройних Силах України.14. Розвиток законодавства України у сфері оборони: проблеми адаптації до стандартів НАТО та шляхи їх вирішення : Матеріали науково-практичної конференції. м. Київ, 23 квітня 2021 року / Упоряд. П.П. Богуцький, В.Г. Пилипчук, С.О. Дорогих. – К. : ПП "Фенікс", 2021. – 376 с. – К-2 [355(С2) / Р64].
У збірнику висвітлено сучасний стан та розвиток законодавства України у сфері безпеки та оборони на шляху до європейської інтеграції. Запропоновано шляхи вирішення проблем законодавчого врегулювання організації та діяльності сектору безпеки і оборони відповідно до цілей, пріоритетів та завдань, визначених Стратегією воєнної  безпеки України.