Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.


«УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ»

 

Виставка присвячена новому національному святу в Україні.

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення зміни до ст.  73 Кодексу законів про працю щодо встановлення святкового дня –День  Української  Державності». Як наголошував Голова Парламенту України Руслан Стефанчук, цей законопроєкт є логічним продовженням Указу Президента «Про День Української Державності», який був підписаний Володимиром Зеленським під час святкування 30-ї річниці Незалежності України. «Це рішення сприятиме утвердженню спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення. Воно стане чинником опору ворожим наративам росії про Україну як «фейкову державу». Ми повинні відвойовувати кожен сантиметр своєї історії, розчищати наше історичне коріння. Адже ми — самодостатня нація», — наголосив Руслан Стефанчук.

На виставці представлені монографії, збірки публікацій та нарисів, політичні дослідження, спогади народних депутатів України стосовно питань присвячених ціннісним і теоретичним засадам української державності, її символам та атрибутам, витокам та етапам становлення і розвитку. 

   

1. Балух В. Православна еліта України XVI-XVII ст. (100 постатей) : Словник / В. Балух, В. Коцур. – Чернів. : Чернівецький національний університет, 2018. – 336 с. – К-2 [293(03) / Б20].
      
У словнику подано життєпис і діяльність 100 найвидатніших постатей православної еліти України ранньомодерної епохи, які свої інтелектуальні здібності та професійні навички спрямовували на захист основ православ'я, незалежності Української православної церкви та збереження ідентичності українського народу.


   

2. В'ятрович В. Нотатки з кухні "переписування історії" / В. В'ятрович. – К. : "Наш формат", 2021. – 528 с. – К-2 [9(С2) / В99].
     Історик Володимир В’ятрович зібрав низку власних публікацій — від початку 2000-х до нашого часу — та доповнив їх сучасним наративом. Це статті, колонки, інтерв’ю, у яких ідеться про національну ідентичність, Голодомор, визвольну боротьбу й «людей волі», Помаранчеву революцію і Євромайдан, матеріали під грифом «цілком таємно», які одного дня стали «цілком нетаємними». Значну частину цієї історії автор ретельно дослідив, а ще частину — допомагав творити.


    

3. Грушевський М. Нарис історії українського народу / М. Грушевський. – Х. : КСД, 2021. – 576 с. – К-2 [9(C2) / Г91].
       
Перед вами тисячолітня історія Українців від доісторичних часів і князівського періоду до доби новітнього українського відродження у ХІХ - на початку ХХ ст. Оригінальні трактування найважливіших історичних подій та характеристики видатних діячів національної історії - найбільш детальне та комплексне дослідження становлення та розвитку українського народу.


   

4. Гуржій О. Козацька Україна. Боротьба за державу (XVI-XVII ст.) / О. Гуржій, Т. Чухліб. – К. : Арій, 2020. – 368 с. – К-2 [9(С2) / Г95].
       На сторінці цієї книги висвітлено найважливіші події, пов'язані з історією українського козацтва від часу його виникнення на зламі ХV- ХVІ ст., зокрема запеклу боротьбу з войовничими кочівниками за рідну землю й православну віру. Особливу увагу приділено яскравим постатям Військо Запорізького, їхній політичній і державній діяльності.


    
     

5. Державний гімн України : Популярний історичний нарис / Упоряд.: М.П. Линник, В.М. Пономаренко, М.П. Загайкевич. – К. : Музична Україна, 2006. – 55с. – К-2 [34С(С2) / Д36].
      
В запропонованому виданні надається інформація про те, як відома пісня "Ще не вмерла Україна" перетворилася на справжній всеукраїнський, національний, а згодом і державний гімн. Про історію її виникнення, про авторів гімну - поета Павла Чубинського і композитора Михайла Вербицького, про авторів музичної редакції українського гімну та про цікаві факти з історії музично-поетичного символу України можна дізнатися із популярного історичного нарису.


 

   

6. Калинець І. Загадки хрещення України-Руси / І. Калинець. – Львів : Місіонер, 2000. – 200 с. – К-2 [293 / К17].
     У першій частині книжки поміщено нариси про хрещення України-Руси у 868 та 988 роках. Ці питання висвітлюються на фоні тодішньої релігійної та політичної ситуації в Русі, Візантії та в Римі. Друга частина присвячена аналізові агіографічних розповідей про найвеличнішу постать християнської України-Руси - Теодозія Печерського. В основу покладено твір печерського літописця Нестора.


    

7. Крижанівський В. Ми знову здобули державність. Спогади першого посла незалежної України в Росії / В. Крижанівський. – К. : Темпора, 2021. – 316 с. – К-2 [32С(С2) / К85].
       У виданні подано спогади В. Крижанівського (1940 р. н.) — інженера, народного депутата І скликання Верховної Ради України, учасника конференції у Біловезькій Пущі 1991 р., першого Надзвичайного і повноважного посла України в Російській Федерації (1991-1994 рр.), громадського діяча та багаторічного спеціаліста з парламентського регламенту. Спогади розкривають сторінки життя діяча, його оточення та досягнення, а також демонструють маловідомі факти післясталінської епохи в  Україні. Разом із темою відродження української державності та особливостей дипломатичної роботи червоною лінією у спогадах проходить тема імперськості Росії, яка неминуче мала призвести до війни з незалежною Україною.


    

8. Куйбіда В. Державність, демократія та національна безпека : Збірник статей / В. Куйбіда. – К. : ТОВ "САК Лтд", 2019. – 478 с. – К-2 [32С(С2) / К88].
       У статтях, включених до збірника, аналізуються процеси державотворення в Україні, розвиток демократичних засад в політиці, становлення української нації в сучасних умовах. Детально розглядаються проблеми національної безпеки, які постають в умовах гібридної війни і розвитку інформаційного суспільства.


    

9. Кульбіда І. Повнолітня Україна: історичні уроки тисячолітнього державотворення / І. Кульбіда. – Житомир : "Волинь", 2010. – 128 с. – К-2 [32С(С2) / К90].
      Книга присвячена темі українського державотворення. Автор розмірковує про те, що наша держава втратила вже за нового "помаранчевого" олімпу, і що має вдіяти олімп новий, обраний народом та депутатами, аби подібних втрат не сталось.


    

10. Куць О.М. Мовна політика в державотворчих процесах України : Навч. посіб. / О. М. Куць. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2004. – 275 с. – К-2 [4У / К95].
      
У посібнику на підставі аналізу документів і спеціальної літератури, використання міжнародного досвіду вперше в політологічній літературі йдеться про мовну політику я складову політики держави. Ґрунтовно висвітлена мовно-політична ситуація в Україні, розкрито сутність мовної політики за часів царату, в умовах СРСР та нашої держави. Проаналізовано проблеми становлення української мови я державної, доведена безперспективність двомовності в Україні на державному рівні, підкреслена недієвість влади в реалізації мовної політики. Показано, що мова активно використовується як заручниця політичних ігор і боротьби партій за владу, за геополітичну орієнтацію України.


    

11. Малик Я. Історія української державності / Я. Малик, Б. Вол, В. Чуприна. – Л. : Світ, 1995. – 248 с. – К-2 [9(С2) / М19].
     У виданні подано загальну характеристику історії української державності по періодах, висвітлено процес становлення української державності, широку панораму історичного минулого українського народу.


   

12. Михайлуца М. Історія України та її державності: осучаснений погляд / М. Михайлуца, О. Шипотілова. – вид.2-ге, доп. – Х. : ОЛДИ-ПЛЮС, 2018. – 174 с. – К-2 [9(С2) / М69].
      Видання подає сконцентрований і виважений варіант історичного минулого України. Хронологічні межі охоплюють історичний час від давнини до сьогодення.


    

13. Моця О. Київська Русь: від язичництва до християнства / О. Моця, В. Ричка ; Міжнародний фонд "Відродження". – К. : Глобус, 1996. – 224 с. – К-2 [293 / М86].
      У виданні окреслені проблеми розглядаються за проблемно-конфесійним принципом. Висловлюючи свої погляди на ті чи інші події або явища духовного життя стародавнього населення України, автори знайомлять читача з широким спектром думок, запропонованих з цього приводу іншими дослідниками.


         
14. Ніколаєва Т. Український костюм. Надія на ренесанс. / Т. Ніколаєва. – К. : "Дніпро", 2005. – 320 с. – К-2 [902.7 / Н62].

      Запропонована книга - перше в Україні систематизоване видання, в якому на матеріалі історико-художніх реконструкцій простежується процес формування високохудожніх комплексів національного костюма українців, взаємодії на різних етапах з культурами інших народів.


       

15. Огієнко І.І. Українська церква : Нариси з історії України: У 2-х т. Т.1-2 / І. І. Огієнко. – К. : Україна, 1993. – 284 с. – К-2 [293 / О-36].

     У книзі на основі численних історичних джерел розповідається про поширення християнства в Київській Русі, виникнення Української православної церкви, її боротьбу за незалежність від Російської, визначну роль у розвитку духовної культури українського народу.


      

16. Ортинський І. Хрищення, хрест та харизма України / І. Ортинський. – Рим-Мюнхен-Фрайбург : Вид-во О.Салезіян, 1988. – 198 с. – К-2 [293 / О-70].
     
У книзі висвітлюється історія української церкви і народу з ціллю щоб подати читачеві на дорогу життя солідну історичну основу, відкрити глибину історію 1000-річчя українського християнства.


       17. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова / Г. Півторак ; НАУ України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – К. : ПАТ "Віпол", 2014. – 280 с. – К-2 [902.7 / П32].

       У книжці на основі найновіших досягнень історичних та філологічних наук популярно розказано про найдавніших мешканців на території сучасної України, про походження слов'ян і витоки українського етносу; спростовано доктрину про "давньоруську народність" і "спільну колиску" українців, росіян та білорусів, простежено основні етапи й особливості формування цих народів та їхніх мов, розкрито терміни Русь, Росія, Великоросія, Малоросія, висвітлено походження назви Україна.


       18. Походження, становлення та розвиток українського народу : Монографія / М. Обушний ; Авт. кол.: М.І. Обушний, В.Д. Баран, Т.С. Воропаєва та ін. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2010. – 566 с. – К-2 [902.7 / П64].

     Монографія присвячена проблемам етногенезу й етнічної історії українського народу. Значну увагу приділено питанням походження індоєвропейців; впливу скіфів і сарматів на становлення української етнокультури; специфіки етнокультурних процесів на території України в І тис. н.е., процесів етнічного розвитку в умовах Києво-Руської державності, етнічних і демографічних процесів у ХІІІ-ХV ст., розглянуто християнство як чинник етнічних і культуротворчих процесів в Україні
.


      

19. Семенюк С. Правдива історія України-Русі / С. Семенюк. – Л. : Література і мистецтво, 2021. – 312 с.: іл. – К-2 [9(С2) / С30].
       У книзі читач дізнається про усі найважливіші сторінки історії нашого народу, а не тільки про минуле Київської Русі, яке було спотворене за часів панування Катерини ІІ і особливо в умовах путінської Росії.


      
20. Січинський В. Тризуб і прапор України / В. Січинський. – Л. : Видавництво "Місіонер", 1995. – 62 с. – К-2 [902.9 / С41].

       Запропонована книжка- це науково-популярна розповідь про наш національний герб та прапор. Автор спитається на археологічні та історичні знахідки, пояснюючи зміст української символіки, її значення в національному державотворенні.


       
21. Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів. Прадавня Україна, Русь і походження українців / Упоряд. К. Галушко. – Х. : КК "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. – 352 с. – (Історія без цензури). – К-2 [9(С2) / Т42].

      У цьому томі йдеться про шляхи наших найдавніших предків - від початків залюднення території сучасної України до розвитку Київської держави у середині ІХ ст.


       
22. Удовік С. Україна: Історія великої Держави / С. Удовік. – К. : ТОВ "ОСНОВА-ПРИНТ ПЛЮС", 2021. – 146 с.:іл. – К-2 [9(С2) / У-31].

           У книзі читачам вперше пропонується ілюстрована історія Русі-України з прадавніх часів і до наших днів в контексті геополітичних подій. Історія Русі-України розглядається з позицій становлення міського (буржуазного) демократичного суспільства і боротьби міської християнської цивілізації з архаїчним сільським традиційним світом.


      

23. Україна: герби та прапори / Ред. кол.: Ю.С. Ганжуров, В.А. Граб, А.Б. Гречило та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2010. – 456 с. – К-2 [902.9 / У45].
        Пропонована книга є певним підсумком майже 20-річного періоду створення місцевої символіки. До неї включено понад 1200 зображень гербів і прапорів областей, районів і міст України.


      24. Україна: шлях нескорених : Фотолітопис до 25 річниці сучасної української державності. – К. : Ін Юре, 2016. – 488 с. – К-2 [9(С2) / У45].

      
24 серпня 2016 року незалежній Україні - молодій державі на світовій мапі - виповнюється 25 років. Героїзм борців за Україну має ту особливу ознаку, що людина, йдучи на свій подвиг, не торгується ні з ким ані про час, ані про спосіб свого жертовного вчинку заради народу і держави. Ці люди платили і платять за нашу свободу найдорожчим – здоров’ям і життям. Багатьох із них ви побачите на світлинах цього альбому. Щоб запам’ятати назавжди.


     

25. Українство у світі: традиційність культури та спільнотні взаємини : Моногр. – К. : Нічлава, 2004. – 240 с. – К-2 [902.7 / У45].

        У монографії розглянуто проблемні напрямні постання традицій т її існування як підвалини української культури, розгорнутої у часо-просторі.


      
26. Українська державність: Історико-правничі нариси. – К. : "Право України", 2021. – 1000 с. – К-2 [9(С2) / У45].

      Це видання є колективною працею -збіркою 22 нарисів відомих українських правників, філологів, істориків права та церкви. В основу історико-правничого дослідження покладено концепцію безперервності та спадкоємності української державності від ІХ ст. і дотепер. Нариси присвячені ціннісним і теоретичним засадам української державності її символам та атрибутам, витокам та етапам становлення і розвитку.


     

27. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду : Документи і матеріали / Упоряд. Л.Масенко, В.Кубайчук, О. Демська-Кульчицька; За ред. Л. Масенко. – 2-ге вид., доп. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 399 с. – К-2 [4У / У45].
          
У збірнику вміщено документи і матеріали, що стосуються мовної політики московського керівництва на теренах України. Вони проливають світло на підступне втручання у внутрішній розвиток української мови, спрямоване на штучне зближення її з російською і знищення як незалежного мовного утворення. Розкривається специфіка лексикографічної, термінологічної й правописної практик совєтського періоду, метою яких, починаючи з 30-х років, було поступове вилучення питомих рис української лексики, фразеології і навіть деяких словотвірних та граматичних форм і заміна їх кальками з російської мови. На базі корпусу документів і матеріалів укладено реєстр репресованої лексики.


     28. Фаріон І. Мова-краса і сила : Суспільно-креативна роль української мови в ХІ - середині ХІХ ст. / І. Фаріон. – Л. : Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2007. – 168 с. – К-2 [4У / Ф24].
         Це дослідження перше в українському мовознавстві, у якому взаємини між мовою і людиною, мовою і нацією, мовою и державою розглянуто в онтологічно-діяхронному розтині: мова не лише передумова буття людини і суспільства - вона основа його творення упродовж століть (від ХІ до середини ХІХ століття). Унікальність і феноменальність української ситуації у тому, що не держава стояла на сторожі мови, а мова забезпечила собою всі можливості для відродження нації та держави.


     
29. Християнство в Україні на межі третього тисячоліття. – Івано-Франків. : Плай, 2002. – 435 с. – К-2 [293 / Х93].
     
У книзі осмислюються процеси впливу християнства на розвиток культури, духовності українського народу, утвердження української національної ідеї, аналізуються особливості національної обрядовості християнської релігії та розвитку освіти і виховання молоді на засадах християнської моралі.


     
30. Чорна С. Під знаком тризуба: Нариси з історії України / С. Чорна. – К. : ТОВ "ТОРНАДО-678", 2020. – 152 с. – К-2 [9(С2) / Ч75].

         До книги увійшли історичні нариси журналістки, лауреата премії імені Самійла Величка Світлани Чорної. Матеріали для своїх статей вона збирає не лише в архівах, музеях, під час інтерв'ю з відомими істориками, лінгвістами, митцями, а й в етнографічних і краєзнавчих експедиціях, на археологічних розкопках.


     31. Шкільник М. Україна у боротьбі за державність в 1917 - 1921 рр. : Спомини та роздуми / М. Шкільник ; Упоряд. В.Верстюк. – К., 2016. – 512 с. – К-2 [9(С2) / Ш66].

         Спогади і роздуми М. Шкільника відтворюють доленосні для України події революції 1917-1921 рр., час визвольних змагань, героїчних спроб визволення з-під російського імперського ярма, відновлення української державності. Книга насичена цікавим фактичним матеріалом, часто унікальним, закарбованим лише в пам’яті автора. Він, урядовець тогочасних українських міністерств, подає своє бачення революційних подій, аналізує їх та намагається знайти причини поразок визвольних змагань. Одна з них, на його думку, дискредитація української ідеї П. Скоропадським, який під вивіскою «Української Держави» готував відновлення «єдиної і неподільної» Росії.