Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.
 
 “БЕЗСМЕРТНЕ СЛОВО КОБЗАРЯ”

(1814-1861)

       

Щороку 9 березня українці по всьому світу відзначають День народження Тараса Григоровича Шевченка – видатного українського поета, прозаїка, драматурга, художника, політичного і громадського діяча. Для кожного українця Тарас Шевченко став символом українського національного руху та відродження, символом волі та справедливості. Завдяки своєму життю та творчості великий митець надихав патріотів України до боротьби за правду, свободу та майбутнє нашої держави. Поет мріяв про ті часи, коли його країна буде незалежною суверенною державою, коли в Україні шануватимуться мова, культура та історія народу.

Творчість Тараса Шевченка і сьогодні актуальна. Майже 200 років тому він, у плані культурному, постав проти російської імперії, а сьогодні їй протистоїть вся Україна і весь цивілізований світ. Від початку віроломного вторгнення росії в Україну українці цитують і згадують Кобзаря, а українські військові зазначають, що слова з творів Кобзаря надихають їх і вселяють впевненість у Перемозі! - «Борітеся — поборете, Вам Бог помагає!». «І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі…»

На виставці представлені монографії, збірники наукових статей, виступів, інтерв'ю, матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції та збірки поезій Кобзаря.  

Портал Шевченка

Інтернет-ресурс де можете знайти на мапі світу всі шевченківські місця, музеї, пам’ятники.

Портал www.kobzar.info

це корисний інтернет-ресурс де через призму Шевченківського віщого слова та на прикладі сторінок з його життя показати найвищу суть українського народу, у якій зібрано все – наша культура, мова, історія, звичаї та традиції; наша етика та естетика; національна філософія та духовність.

Шевченківська енциклопедія

Eлектронна версія “Шевченківської енциклопедії” у чотирьох томах, яка нині готується Інститутом літератури НАНУ за участю шевченкознавців України, діаспори та країн близького і дальнього зарубіжжя.

Національний музей Тараса Шевченка

 
 

      

      Балабанова В.І. Тарас Шевченко - духовний наставник світового українства / В. І. Балабанова, В. П. Корнійчук, К. Д. Хом"як. – К. : Денеб, 2005. – 52 с. – К-2 [8У1 / Б20].
     На прикладі Т.Г. Шевченка автори розвивають інноваційний підхід до системно-комплексних перетворень в усіх сферах суспільного організму. Приклад Тараса зобов'язує створити сприятливі умови для прискореної активізації антикризового загальнонаціонального процесу, що базується на національній основі із залученням новітніх світових досягнень.


      .

      Барабаш Ю. Тарас Шевченко: імператив України : Історіо- й націософська парадигма / Ю. Барабаш. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. – 181 с. – К-2 [8У1 / Б24]. 
     Предметом розгляду автора є ідейно-художня парадигма України у творчості Тараса Шевченка як осердя і поетичне втілення імперативу історичного призначення українства, чинник його національної самосвідомості, змагань до незалежності, розвою національної культури. Книжка містить статті про історіософію, націософію, релігійно-етичні засади Шевченка.


    

Данілєнко Ю.Л. Шевченко Тарас Григорович - пророк України / Ю. Л. Данілєнко. – К. : Шевченкове братство України, 2003. – 102 с. – К-2 [8У1 / Д17].
       Автор пропонує аналітичне видання присвячене філософським мотивам у творчості Тараса Шевченко.


  

Дзюба І. Тарас Шевченко : Життя і творчість / І. Дзюба. – Вид. 2. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 718 с. – К-2 [8У1 / Д43].
    
Праця Івана Дзюби поєднує розповідь про життєвий і творчий шлях великого поета й художника з інтерпретацією його спадщини, аналізом конкретних творів та характерних мотивів поезії й прози в синхронному й діахронному вимірах. У цій праці, автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному й естетичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті, з’ясувати природу його магнетичної влади над поколіннями українців.


 

Жулинський М. Духовний будівничий України / М. Жулинський. – К. : Мистецтво, 2016. – 320 с. – К-2 [8У1 / Ж87].
    
Збірник наукових статей, виступів, інтерв'ю академіка НАН України Миколи Жулинського наближує до розуміння творчості і особистості Тараса Шевченка (1814-1861), розкриває його ціннісні орієнтири, роз'яснює національну місію, місце в українській та світовій культурі.


  

Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу / О. Забужко. – К. : Абрис, 1997. – 144 с. – К-2 [8У1 / З-12].
     У чому все-таки причина дотеперішньої загадкової абсолютності постаті Шевченка в українській духовній культурі? На який образ себе запропонував він Україну своїм міфом, у культурі Нового Часу типологічно найближчим до кантівського? На ці та інші питання шукає відповіді О. Забужко в своїй новій книжці, котра ще до виходу в світ здобула високу оцінку провідних фахівців.

 


   

Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. – 2-е вид. – К. : Обереги, 2004. – 480 с. – (Б-ка укр. раритету). – К-2 [8У1 / З-17].
    
Талановита монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева своєчасно не дійшла до свого основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка була неприйнятною для цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації. Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім'я її автора.


 

Огієнко І. Тарас Шевченко / І. Огієнко ; Упоряд. М.С. Тимошик. – К. : "Наша наука і наша культура", 2002. – 440 с. – ("Рукописна спадщина". Т.2). – Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття". – К-2 [8У1 / О-36].
     "Тарас Шевченко" - одна з небагатьох книг Івана Огієнка, яку він писав усе своє життя, але так і не довів свій творчий задум до кінця. Створені в еміграції, сотні рукописних сторінок повернулися на Батьківщину лише тепер - більш ніж через чотири десятиліття після написання і через тридцять літ після смерті автора. Це видання стане своєрідним відкриттям для сучасного шевченкознавства.


 

Феномен Т.Г. Шевченка в контексті сучасних соціокультурних та освітніх процесів : Матеріали конференції (м. Сімферополь, 22-24 травня 2007 року). – К. : Грамота, 2007. – 295 с. – К-2 [37С(С2) / Ф42].
     
Представлені матеріали ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції, яка пройшла в м. Сімферополі з 22 по 24 травня 2007 року. Матеріали конференції подані в трьох блоках: Т.Шевченко і соціокультурні процеси сьогодення; Т.Шевченко і сучасний освітній простір, проблеми мови; Творча спадщина Т.Шевченка й проблеми сучасної педагогіки.


 

Цвілюк С.А. Історична мудрість Великого Кобзаря : Історизм і соціально-політичний вимір епічних творів Траса Шевченка / С. А. Цвілюк. – О. : "Маяк", 2008. – 312 с. – К-2 [8У1 / Ц28].
    
В творчому доробку Тараса Шевченка, поряд з емоційною, наснаженою публіцистичним запалом лірикою, виділяються епічні твори, у яких з надзвичайною силою поетичного осмислення і зображення подано сторінки героїчної й глибоко драматичної минувшини українського народу, його боротьби за національну свободу. Поеми й вірші історичної, історико-революційної та соціально-політичної проблематики - це вершинне досягнення геніального поета. Світ козаччини, героїка боротьби проти ворогів України превалює в усій його творчій спадщині.

  

Чалий М. Життя і твори Тараса Шевченка (звід матеріалів до його біографії) / М. Чалий. – К. : Веселка, 2011. – 263 с. – К-2 [8У1 / Ч-11].
     У видані представлена одна із перших біографій Тараса Шевченка, написана Михайлом Чалим у 1882 році в перекладі на українську мову.


   

Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. – К. : Наукова думка, 1997. – 368 с. – К-2 [У1 / Ш37].
     До збірки поезій Траса Шевченка увійшли поезії, рекомендовані Програмою середньої загальноосвітньої школи з української літератури для текстуального і оглядового вивчення.


 

Яковина О. Тарас Шевченко: істина - некомунікативна реальність / О. Яковина, О. Слободян. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2013. – 312 с. – К-2 [8У1 / Я47].
     Читачу запропонованого дослідження відкривається шлях Тараса Шевченка від поета до актуалізації його пророчого покликання. Праця переглядає набуті переконання щодо творчої особистості митця й поглиблює методологічні пошуки в гуманітарній науці.