Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.
 
 

“БЕЗСМЕРТНЕ СЛОВО КОБЗАРЯ”

(до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка)
(1814-1861)

       В історії кожного народу є імена, які становлять його велич, славу і національну гордість. Саме таким для України є ім'я безсмертного Кобзаря - Тараса Григоровича Шевченка.
      Тарас Шевченко – один із тих небагатьох українців, чиє ім’я сприймається як символ країни, народу. В ньому дивовижно поєднуються громадянин і митець, борець і мрійник. Перед нащадками він постає в кількох іпостасях. По-перше – як геніальний поет, чарівник слова, по-друге – як блискучий художник-живописець, гравер, великий майстер офорта. Не менш цікавий і привабливий Шевченко як прозаїк і драматург.
      9 березня 2014 року Україна та світова спільнота широко відзначатиме 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.
      На виставці представлені видання, у яких йдеться про життєвий і творчий шлях великого поета й художника з інтерпретацією його спадщини, відстежуються поворотні моменти в його долі, представлені вибрані поетичні твори класика. Крім того на виставці широко висвітлюються матеріали науково-методичних конференцій, наукових симпозіумів, довідкових та ілюстрованих видань, в яких репрезентується малярська спадщина Т. Шевченка.

   Україна. Верховна Рада. Про проведення парламентських слухань на тему: "Тарас  Шевченко як постать світового значення (до 200-річчя з дня народження)": Постанова... 24 жовт. 2013 року. № 655-VII  // Голос України. - 2013. - №  202. - 29 жовт. - С. 2

 
 
       1. Шевченко Т.Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. – Донецьк : "Вид-во Сталкер", 2003. – 368 с. – К-2 [У1 / Ш37]. 
       До збірки "Кобзар" увійшли поетичні твори класика української літератури Т.Г. Шевченка.
      2. Шевченко Т. Г. Вірші. Поеми / Т. Г. Шевченко. – Х. : Фоліо, 2008. – 350 с. – К-2 [У1 / Ш37]. 
      У видання увійшли вірші та поеми великого українського поета Т.Г. Шевченка. Представлені твори дають досить повне уявлення про творчість поета, яка піднесла українську літературу до світового рівня.
      3. Шевченко Тарас. Думи мої…Вибрані поезії /Упоряд.: Р. Чилачави.-2-ге вид., випр. та доп. – К. : Дніпро, 2013. – 212 с. – К-2 [У1 / Ш37]. 
      У книжку ввійшли вибрані поетичні твори класика української літератури Т.Г. Шевченка (1814-1861) українською та грузинською мовами. У виданні використані роботи із спадщини Т.Г. Шевченка - художника.
      4. Шевченко Т.Г. «Я так її, я так люблю…»: Вибрані вірші та поеми/ Т.Шевченко; упоряд. М.Г. Жулинського. . – К. : Либідь, 2012. – 704 с. – К-2 [У1 / Ш37]. 
       Книга містить вибрані вірші та поеми Тараса Шевченка, написані в різні періоди життя Великого Кобзаря. Книгу ілюстровано малюнками, офортами й малярськими творами Шевченка, які віддзеркалюють іще одну грань його могутнього таланту.
    5. Шевченко Т. Повне зібрання творів у 20-ти томах. Т.8 : Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1843-1847/ Упоряд. М.А. Корнійчук, Д.В. Степовик; Ін-т мистецвознав., фольклор. та етнолог. ім.. М.М. Рильського НАН України . – К. : Наукова думка, 2013. – 580 с. – К-2 [75 / Ш37]. 
    У 8 томі зібрані твори живопису і графіки, твори, відомі за гравюрами, зарисовки та коментарі до малярсько-графічної спадщини Т. Шевченка.
    6. Шевченко Т. Мистецька спадщина/ Т. Г. Шевченко. – К. : Мистецтво, 2013. – 352 с. – К-2 [75 / Ш37].
    Альбом репрезентує малярську спадщин Тараса Шевченка (1814-1861), яка є набутком не лише українського народу, а й світової культурної спільноти. Живопис майстра, його офорти, сепії, малюнки та акварелі – гармонійно поєднані з поетичним словом Кобзаря.
    7. Горинь Б. Графічна Шевченкіана Софії Караффи-Корбут / Б. Горинь. – К. : Пульсари, 2014. – 192 с. – К-2 [8У1 / Г69]. 
     У виданні, приуроченому до 200-ліття від дня народження генія світової культури Т. Шевченка і 90-ліття від дня народження видатної художниці, талановитого ілюстратора «Кобзаря» Софії Караффи-Корбут, дано аналіз графічної Шевченкіані художниці, ідентифіковано її гравюри з рядками поезій Т. Шевченка, які лягли в основу задумів мистецьких аркушів, вперше поміщено повний каталог цих творів. 
    8. Дзюба І. Тарас Шевченко : Життя і творчість / І. Дзюба. – Вид. 2. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. – 718 с. – К-2 [8У1 / Д43]. 
      Праця Івана Дзюби поєднує розповідь про життєвий і творчий шлях великого поета й художника з інтерпретацією його спадщини, аналізом конкретних творів та характерних мотивів поезії й прози в синхронному й діахронному вимірах. У цій праці автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному й естетичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті, з"ясувати природу його магнетичної влади над поколіннями українців.
    9. Жур В.П. Шевченківський Київ /В. Жур. -2-ге вид., випр. та доп. – К.: Дніпро, 2013. – 288 с. – К-2 [8У1 /Ж91]. 
     У дослідженні «Шевченківський Київ» письменник спирається на маловідомі та зовсім невідомі широкому загалу джерела, в тому числі – на цікаві архівні матеріали, виявлені ним самим.
   10. Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу / О. Забужко. – К. : Абрис, 1997. – 144 с. – К-2 [8У1 / З-12]. 
      У чому все-таки причина дотеперішньої загадкової абсолютності постаті Шевченка в українській духовній культурі? На який образ себе запропонував він Україну своїм міфом у культурі Нового Часу, типологічно найближчим до кантівського? На ці та інші питання шукає відповіді О. Забужко в своїй  книжці, котра здобула високу оцінку провідних фахівців.
     11. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. – 2-е вид. – К. : Обереги, 2004. – 480 с. – (Б-ка укр. раритету). – К-2 [8У1 / З-17]. 
      Талановита монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева своєчасно не дійшла до свого основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка була неприйнятною для цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації. Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім'я її автора.
     12. Марцінковський І.Б. Дещиця до шевченкіани Миколаївщини/ І.Б.  Марцінковський. –Миколаїв: НУК, 2013. – 348 с. – К-2 [8У1 / М34]. 
     Запропонована читачам книжка є другою із краєзнавчих багатопланових видань на Миколаївщині, які присвячені 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка.
     13. Молчанова Р. Люди і долі (новели, притчі, образки, казки, спогади, статті) : До 190-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка / Р. Молчанова. – Хмельниц. : ТОВ НВП "Евріка", 2004. – 132 с. – К-2 [8У1 / М75].
      Книга" Люди і долі" приурочена 190-річчю від дня народження Т. Шевченка. Уже її вимова збуджує у думці слова - "У всякого своя доля". Була у Шевченка своя - важка, страдницька, жорстока. У виданні подаються матеріали планетарної світової слави поета. 
   14. Огієнко І. Тарас Шевченко / І. Огієнко ; Упоряд. М.С. Тимошик. – К. : "Наша наука і наша культура", 2002. – 440 с. – ("Рукописна спадщина". Т.2). – Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття". – К-2 [8У1 / О-36].
     "Тарас Шевченко" - одна з небагатьох книг Івана Огієнка, яку він писав усе своє життя, але так і не довів свій творчий задум до кінця. Створені в еміграції, сотні рукописних сторінок повернулися на Батьківщину лише тепер - більш ніж через чотири десятиліття після написання і через тридцять літ після смерті автора. 
     15. Панасюк Б.Я. Український ренесанс у творах Тараса Шевченка : наукове дослідження. . – К. : ВЦ «Просвіта», 2010. – 304 с. – К-2 [8У1 / Ш37]. 
     У дослідженні вперше в Україні розглядається творчість Т.Шевченка під кутом зору її філософського і політичного змісту про становище українців у Російській імперії. 
    16. Тур-Коновалов К. Художник: роман/К. Тур-Коновалов, Д. Замрій, О. Лісовикова.  –Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – 368 с. – К-2 [8У1 /Т86]. 
      Перша половина ХІХ сторіччя. Тарас Шевченко – поки що нікому не відомий маляр - підмайстер, кріпак поміщика Енгельгардта. Та невдовзі доля зведе його з людьми, які допоможуть відкрити світові його талант…
      17. Феномен Т.Г. Шевченка в контексті сучасних соціокультурних та освітніх процесів : Матеріали конференції (м. Сімферополь, 22-24 травня 2007 року). – К. : Грамота, 2007. – 295 с. – К-2 [37С(С2) / Ф42]. 
      Представлені матеріали ІV Всеукраїнської науково-методичної конференції, яка пройшла в м. Сімферополі з 22 по 24 травня 2007 року. Матеріали конференції подані в трьох блоках: Т.Шевченко і соціокультурні процеси сьогодення; Т.Шевченко і сучасний освітній простір, проблеми мови; творча спадщина Т.Шевченка й проблеми сучасної педагогіки.
     18. Цвілюк С.А. Історична мудрість Великого Кобзаря : Історизм і соціально-політичний вимір епічних творів Траса Шевченка / С. А. Цвілюк. – О. : "Маяк", 2008. – 312 с. – К-2 [8У1 / Ц28].
       В творчому доробку Тараса Шевченка, поряд з емоційною, наснаженою публіцистичним запалом лірикою, виділяються епічні твори, у яких з надзвичайною силою поетичного осмислення і зображення подано сторінки героїчної й глибоко драматичної минувшини українського народу, його боротьби за національну свободу. Поеми й вірші історичної, історико-революційної та соціально-політичної проблематики - це вершинне досягнення геніального поета. Світ козаччини, героїка боротьби проти ворогів України превалює в усій його творчій спадщині.
    19. Чанін С.В. Великий рід великої людини : Науково-популярний нарис про Т.Г. Шевченка та його родовід / С. В. Чанін. – К. : ТОВ "АЛІБРЕ", 2008. – 160 с. – К-2 [8У1 / Ч-18]. 
      У книзі автор спробував відстежити поворотні моменти в долі українського класика, прагнув виявити, наскільки це було можливо, маловивчені лінії двоюрідних родичів поета і тим самим доповнити вже наявні дані генеалогічних досліджень.
     20. Шевченківські лауреати, 1962-2012 : Енциклопедичний довідник / Автор-упорядник М.Г Лабінський. – 3-є вид. змін. і доп. – К. : Криниця, 2012. – 864 с. – К-2 [03(С2) / Ш37].
      Пропонований довідник - третє видання, доповнене і перероблене, яке знайомить читачів із лауреатами Шевченківської премії за 1962 - 2012 роки.
     21. Шевченко Тарас і українська культура ХХІ століття : Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнського симпозіуму (м. Кам'янець-Подільський, 19-20 травня 2000 року) / Ред.кол.: М.Г. Жулинський, М.Г. Кудрявцев, Н.М. Сологуб та ін.; НАН України. – Кам'янець-Подільський, 2000. – 280 с. – К-2 [8У1 / Ш37].
     До збірника увійшли наукові доповіді, виголошені на Всеукраїнському науковому симпозіумі, що відбувся 19-20 травня 2000 року в рамках Міжнародного Шевченківського свята "В сім'ї вольній, новій..." у м. Кам'янець-Подільському.
    22. Шевченко Тарас: мозаїка цілости: Каталог виставки шевченкіани зі збірки Володимира Яцюка/ Упоряд. В. Яцюк. – К. : «Часопис «Критика», 2012. – 52 с. – К-2 [8У1 / Ш37]. 
      У каталозі описано експонати виставки «Тарас Шевченко: мозаїка цілости», що відбулася в липні-вересні 2011 року в Національному музеї Тараса Шевченка в Києві.
    23. Шевченко Тарас – славний син Черкаської землі»/ Авт. кол.: А.Ю. Чабан, Л.С. Шитюк-Шевченко, С.А. Брижицька та ін.. . – К. : Мистецтво, 2013. – 160 с. – К-2 [8У1 / Ш37]. 
      Видання висвітлює сторінки та миттєвості життя і творчості великого Кобзаря – Тараса Григоровича Шевченка, які поєднані з його батьківщиною – рідною Черкащиною.
    24. Яковина О. Тарас Шевченко: істина - некомунікативна реальність / О. Яковина, О. Слободян. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2013. – 312 с. – К-2 [8У1 / Я47]. 
      Читачу запропонованого дослідження відкривається шлях Тараса Шевченка від поета до актуалізації його пророчого покликання. Праця переглядає набуті переконання щодо творчої особистості митця й поглиблює методологічні пошуки в гуманітарній науці.