Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.
 

У серпні 2013 року, з огляду на зростання інтересу членів IFLA до парламентських дослідницьких служб, Постійний комітет Секції IFLA з питань бібліотечно-дослідницьких служб парламентів запропонував розробити Практики щодо розвитку таких служб.
    Ресурсозабезпечені парламентські дослідницькі служби є однією зі складових ефективного парламенту. Вони мають особливу цінність як джерело незалежного, нейтрального та неупередженого аналізу. Вони пропонують безпечний простір, де парламентарі від усіх політичних партій можуть ставити питання та отримувати відповіді, яким можна довіряти. Вони сприяють незалежності парламенту, забезпечуючи перевірку реальності перспектив, запропонованих виконавчою гілкою влади, лобістськими групами та новинними ЗМІ. Аналіз, який вони проводять, потрібен для інформаційного забезпечення виконання парламентом законодавчої та контрольної функцій, надаючи парламентарям інформацію, необхідну для якісного виконання їхньої роботи.
Пропонуємо для ознайомлення посібник "Міжнародна практика щодо організації та роботи парламентських дослідницьких служб"