Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.
 
 

Становлення сучасного парламентаризму
в Україні
 

(до Міжнародного дня парламентаризму)«Для України Міжпарламентський союз
є прикладом формування
міцних засад парламентаризму»,-
 Заступниця Голови Верховної Ради України
Олена Кондратюк


          30 червня відзначається Міжнародний день парламентаризму. Свято було засновано у 2018 році резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Цей день покликаний підкреслити важливість парламентської системи і роль парламентів у поліпшенні життя людей у світі. Свято стало для всіх парламентів світу додатковим приводом, щоб переосмислити можливості парламентської дипломатії, активізувати діяльність, спрямовану на зміцнення парламентської солідарності. Ініціатива про заснування свята була схвалена на Генасамблеї ООН 22 травня 2018 року, до відповідної резолюції приєдналися понад 100 держав. Цього дня 1889 року в Парижі відбулося відкриття першої міжнародної конференції Міжпарламентського союзу – унікальної інституції, яка на регулярній основі збирає парламентарів з усіх куточків земної кулі, що представляють всі різновиди державного устрою та весь спектр політичних партій.
          Сильні парламенти є основою демократії. Вони відображають думку народу, ухвалюють закони, висувають відповідні вимоги урядам. Справді сильні парламенти прагнуть до забезпечення того, щоб політичні рішення позитивно позначалися на житті всіх громадян, особливо найбільш вразливих прошарків населення. Це досягається за допомогою прийняття відповідних актуальних для населення законів. Парламенти покликані організувати функціонування системи захисту та відновлення порушених прав, забезпечити виконання міжнародних зобов'язань держав у сфері прав людини. У постконфліктний період надійні парламенти можуть допомогти країнам налагодити мирне життя і побудувати дієву демократію шляхом вирішення розбіжностей в суспільстві на базі діалогу і співпраці. Тому головним завданням Дня парламентаризму є поширення інформації щодо важливості внеску національних парламентів у досягнення цілей сталого розвитку, зміцнення взаємодії ООН з Міжпарламентським союзом та національними парламентами, а також розширення участі парламентських організацій та парламентаріїв у роботі ООН.
          Український парламент є надійним форпостом нашої державності. З 24 лютого 2022 року Верховна Рада України вперше переживає унікальний досвід функціонування під час повномасштабної війни.  З початку збройної агресії росії виникла потреба терміново адаптувати законодавство до реалій повномасштабної війни. Відповідні закони розроблялися та приймалися майже з нуля, і дуже швидко. Тематика ухвалених законопроектів за рік досить яскраво відображала реалії та пріоритети країни, що воює. Окрім важливих рішень щодо військових питань ухвалювались економічні законопроекти, які допомагали державі триматися і пристосовуватися до режиму воєнного стану. Саме ці напрями виокремлюють і депутати як пріоритети роботи парламенту та подальшої відбудови країни. Упродовж дії воєнного стану в парламенті приймали цілу низку звернень до міжнародних організацій, парламентів та урядів країн із закликами засудити агресію російської федерації та пропозиціями вжити невідкладних заходів для її припинення. У Верховній Раді України звучали звернення ключових політиків та світових лідерів, вони надихали народ України та народних депутатів на боротьбу. Завдяки злагодженій роботі парламентаріїв нашій країні вдалося налаштувати життя в умовах, далеких від нормальних. Кожне з подібних рішень важко переоцінити, бо кожне воно є цеглинкою для будівництва нашої Перемоги.
          На виставці представлені збірники, словники, підручники та монографії в яких окреслені загальні віхи й риси українського парламентаризму в його минулому і сучасному; розкрито питання про місце українського парламентарного досвіду у світовому контексті; досліджено інституційну спроможність парламенту, особливості парламентської діяльності; подано основні концепції і теорії парламентаризму як основи демократичного розвитку держави у вітчизняній ретроспективі; висвітлено загальнотеоретичні та практичні проблеми становлення і розвитку парламентаризму в Україні, а також шляхи їх розв'язання та ін.Видання з фонду бібліотеки парламенту         1. Гошовська В. Парламентаризм = Parliamentarism : Підручник / В. Гошовська ; НАДУ. – 2-ге вид., допов. й розш. – К. : НАДУ, 2019. – 704 с. – К-2 [34С1(С2) / Г74].
У другому виданні, доповненному і розширеному, підручника подано основні концепції і теорії парламентаризму як основи демократичного розвитку держави у вітчизняній ретроспективі. Досліджено інституційну спроможність парламету, особливості парламентської діяльності, принципу поділу влади, демократичних виборів у конкретному політичному середовищі.
         2.  Журавський В.С. Становлення і розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми) / В. С. Журавський. – К. : Парлам. вид-во, 2002. – 344 с. – К-2 [34С1(С2) / Ж91].
У монографії досліджуються теоретичні та організаційно-правові проблеми становлення і розвитку українського парламентаризму від найдавніших часів до сучасності, від найпростіших форм представницького правління до формування Верховної Ради України на демократичних засадах.


          3. Історія українського парламентаризму : У 3-х т. Т. І-ІІІ / Ред. рада: В.М. Литвин (голова ред. ради), В.О. Зайчук, В.Б. Яловий; Ін-т історії НАН України. – К. : Дніпро, 2010. – 636 с. – К-2 [34С1(С2) / І-90].
Тритомник "Історія українського парламентаризму" - останній проект Інституту історії України, виконаний колективом у складі 22 науковців. У тритомнику історичні традиції представницької влади на українських землях аналізуються в розгорнутому вигляді - від давньоруських віче до сучасної парламентської практики. Перший том присвячений історії допарламентських форм організації політичного життя. У другому томі визначається роль парламентських установ в житті суспільства до 1991 р. Заключний том тритомника аналізує діяльність шести скликань Верховної Ради України як законодавчого органу суверенної влади.


          4. Історія українського парламентаризму. Т.ІІІ / Ред. рада.: В.М. Литвин (голова ред. ради), В.О. Зайчук, В.Б. Яловий; Ін-т історії НАН України. – К. : Дніпро, 2010. – 815 с. – К-2 [34С1(С2) / І-90].
Третій том "Історії українського парламентаризму" - це унікальне енциклопедичне видання, присвячене народним депутатам Верховної Ради України. Короткі життєписи багатьох сотень парламентаріїв І-VI скликань складають у сукупності колективний портрет вищого законодавчого органу.


          5. Кислий П. Становлення парламентаризму в Україні на тлі світового досвіду / П. Кислий, Ч. Вайз ; ПСПУ. – К. : Абріс, 2000. – 414 с. – К-2 [34С1(С2) / К44].
Книга охоплює широке коло проблем, які вирішує парламент у державному будівництві, становленні демократії, заохочені народу до управління державою через своїх представників - депутатів. Викладення всіх питань ведеться через призму діяльності Верховної Ради України з залученням матеріалів стосовно діяльності Конгресу Сполучених Штатів Америки та парламентів країн Європи. У книзі зроблена спроба розглянути весь спектр проблем, пов'язаних із практичною діяльністю парламенту, який є гарантом демократичного устрою держави.


          6. Павленко Р.М. Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід / Р. М. Павленко. – К. : Академія, 2002. – 253 с. – К-2 [34С1(С2) / П12].
Узагальнюючи світовий та український досвід у питанні парламентської відповідальності, автор на підставі порівняльного аналізу конкретних правових формувань та політичних механізмів показує, за допомогою яких інституцій можна розв'язати актуальне завдання - організацію співпраці законодавчої та виконавчої гілок влади і контроль першої за дотриманням останньою встановлених правил з метою надання стабільності політико-правовій системі України, збереження і розвитку демократичного ладу в державі.


          7. Парламентаризм в Україні: теорія та практика : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці з Дня проголошення незалежності України та 5-й річниці з Дня прийняття конституції України 26 червня 2001 року / Інститут законодавства Верховної Ради України. – К. : Ін-т законодавства, 2001. – 657 с. – К-2 [34С1(С2) / П18].
У збірнику висвітлюються загальнотеоретичні та практичні проблеми становлення і розвитку парламентаризму в Україні, а також шляхи їх розв'язання.

          8. Парламентаризм і громадянське суспільство в Україні : Матеріали громадських слухань / Упоряд.: М. Розумний, В. Холод; Програма сприяння парламенту України ун-ту Індіани. – Х. : Майдан, 2005. – 104 с. – К-2 [34С1(С2) / П18].
До збірника увійшли аналітичні матеріали за підсумками громадських слухань "Парламент і громадянське суспільство". Розглянуто основні шляхи і механізми впливу інститутів громадянського суспільства на діяльність парламенту й, зокрема, законодавчий процес.


          9. Парламентаризм та законотворення : Вибрані лекції / Упоряд.: О. Копиленко, Є. Бершеда, Ю. Волошин, І. Мищак. – К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2017. – 498 с. – К-2 [34С1(С2) / П18].
Лекції присвячені сучасним теоретико-прикладним проблемам законотворення в Україні у контексті їх соціально-правового осмислення. Висвітлюються питання  становлення й розвитку  парламентаризму в Україні, міжпарламентського співробітництва, особливостей правового статусу парламентарія в державах-членах Європейського Союзу. Розкривається інституціональна специфіка Європейського парламенту, порядок його формування, структура, функції, повноваження.


          10. Парламентаризм та парламентська діяльність : Словник-довідник / За заг ред. В.А. Гошовської; НАДУ. – К. : НАДУ, 2010. – 352 с. – К-2 [34С1(С2)(03) / П18].
Словник-довідник репрезентує теоретичні та методологічні напрацювання з парламентаризму та парламентської діяльності науковців першої в Україні кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України. Містить понад 1250 термінів.


           11. Парламентська коаліція: вітчизняний досвід та європейська практика. – К., 2016. – 257 с. – К-2 [34С1(С2) / П18].
Видання присвячене аналізу правового забезпечення діяльності парламентських коаліцій в Україні та за кордоном. Розглянуто як законодавче регулювання, так і практику їх формування й діяльності.


          12. Парламентські слухання-важливий чинник удосконалення національного законодавства : Збірник матеріалів "круглого столу" / За заг. ред. В.О. Зайчука; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К. : Ін-т законодавства ВР України, 2012. – 269 с. – К-2 [34С1(С2) / П18].
Збірник містить доповіді і матеріали щодо ефективності законодавчих пропозицій, які були обговорені 18 квітня 2012 оку під час засідання "круглого столу" на тему "Парламентські слухання - важливий чинник удосконалення національного законодавства" в Інституті законодавства Верховної Ради України.          13. Погорєлова А.І. Розвиток культури парламентаризму в Україні / А. І. Погорєлова ; Ін-т законодавства ВР України. – К. : Парламентське вид-во, 2012. – 248 с. – К-2 [34С1(С2) / П43].
У монографії розглянуто теоретичні та практичні проблеми розвитку культури парламентаризму в Україні. Написана на основі дослідження роботи українського парламенту в часових межах 1996-2012 років.

          14. Представницька влада у державотворчому процесі України : Монографія / За ред. В.А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2018. – 384 с. – К-2 [34С1(С2) / П71].

У монографії обґрунтовано сутність представницької влади та її значення в державотворчому процесі України, охарактеризовано етапи становлення інституту представницької влади у світі та в Україні, розглянуто особливості діяльності Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування з урахуванням глобалізаційних факторів кризи представницької влади, виявлено недоліки у її функціонуванні, окреслено напрямки вдосконалення представницької влади в Україні.

         15. Раханський А. Десять років в Парламентській асамблеї Ради Європи / А. Раханський ; За заг. ред. Є.К. Козачука, А.С. Корнійчука. – К. : Видавництво "Фелікс", 2006. – 272 с. – К-2 [34М / Р27].

У збірнику містяться виступи та промови Президента України В. Ющенка, Голови Верховної Ради В. Литвина, Голови Постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ Б. Олійника та самого автора на пленарних засіданнях сесії ПАРЄ. Крім того, у видані, представлені окремі документи Ради Європи.


16. Роль Верховної Ради України в проголошенні та утвердженні незалежності української держави / Уклад.: Железняк О.Л., Крижанівський В.П. – К. : ФОП Москаленко О.М., 2016. – 58 с. – К-2 [34С1(С2) / Р68].
У виданні представлені матеріали круглого столу, присвячені вшануванню 25-річчя прийняття Акту Незалежності України. Предметом обговорення круглого столу був розгляд особливостей внутрішніх та зовнішніх чинників, які сприяли прийняттю основоположного документу відновлення української державності - Акту проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. Малося на меті обговорити вирішальну роль українського парламенту в обранні шляху мирних державних перетворень та у виробленні консенсусу політичних сил стосовно проведення всеукраїнського голосування 1-го грудня 1991 року.


          17. Сучасний парламентаризм: український та світовий виміри : Монографія / Хмелько І., Бруслик О., Євсєєв О., Мукомела І. – Х. : Юрайт, 2018. – 200 с. – К-2 [34С1(С2) / С91].
У монографії розглянуто особливості парламентської інституціоналізації через теоретико-прикладну призму. В роботі проаналізовані новітні теоретичні напрацювання західноєвропейських та американських дослідників парламентського права у сфері реформування та конструювання  представницьких легіслатур. Проведено дослідження українського досвіду парламентської інституціоналізації та сучасного становлення національного парламентаризму.