Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.

«24 жовтня – Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй»


      75 років тому була заснована Організація Об'єднаних Націй – організація, на яку покладено головну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки у свiтi, розвиток дружнiх вiдносин мiж державами, налагодження мiжнародного співробітництва у вирішенні проблем економiчного, соцiального, культурного i гуманітарного характеру, а також сприяння у забезпеченні прав людини та основних свобод. День Організація Об'єднаних Націй відзначають щорічно 24-го жовтня. Саме цього дня в 1945-му році набув чинності статут організації. Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, в якій вона рекомендувала державам-членам відзначати цей день як державне свято. На даний момент членами Організацій є 193 держави. ООН надає майданчик, де представники кожної країни можуть висловлювати свої погляди в Генеральній Асамблеї, Раді Безпеки, Економічній та Соціальній Радах та інших органах та комітетах.
    Історія співпраці України з ООН почалася з 1945 року- року створення ООН. У 1945 році Президія Верховної Ради Української РСР ратифікувала Статут Організації Об'єднаних Націй і УРСР стала однією з країн-засновниць ООН. Після проголошення незалежності України участь в діяльності ООН було визначено одним з пріоритетних напрямів зовнішньої політики нашої держави. За час свого членства в ООН Україна тричі обиралася непостійним членом Ради Безпеки, шість разів обиралася членом Економічної Соціальної Ради, двічі – членом Ради ООН з прав людини, одного разу – Комісії ООН з миробудівництва. Представники України неодноразово обиралися на керівні посади головних комітетів сесій Генеральної Асамблеї. Наразі триває активна співпраця між Україною та організаціями системи ООН.
    У запропонованих виданнях міститься інформація про історію створення Організації Об’єднаних Націй, її діяльність, структуру і функції основних органів, спеціалізованих установ та посадових осіб ООН, висвітлено діяльність України в системі Організації Об’єднаних Націй. Крім того на виставці представлені збірники документів та доповідей, матеріали науково-практичних конференцій, довідники та фотоальбоми.
 

Розділи виставки:

Електронні версії офіційних документів
Конвенції ООН
Україна в системі ООН
Система спеціалізованих установ ООН
Електронні версії офіційних документів
Офіційний Веб-сайт Організації Об'єднаних Націй
Представництво ООН в Україні
Україна в ООН (Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії)
Конвенції ООН


       1. Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці з питань застосування процедур соціального діалогу / Міжнародне бюро праці. – К., 2007. – 43 с. – К-2 [34М / К64].
          Тексти, що містяться в цьому виданні, перекладено з автентичних текстів конвенцій та рекомендацій, ухвалених Міжнародною конференцією праці на вісімдесяти семи сесіях, які відбулися з 1919 року до 1999 року
     2. Конвенція ООН про права людини / Представництво ЮНІСЕФ в Україні. – Б.в.д. – 32 с. – К-2 [34М / К64].
     3. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції : текст надруковано за виданням Відомості Верховної Ради України, № 49, 2007. – К. : СТ-ДРУК, 2015. – 58 с. – К-2 [34М / К64]. 
            Конвенцію ратифіковано із заявами Законом № 251-V (251-16) від 18.10.2006 р.
       4. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок / Українська правнича фундація. – К., 1995. – 24 с. – К-2 [34М / К64].
            Конвенція ООН набула чинності, в тому числі й для України 3 вересня 1981 року.
   5. Конвенція про права інвалідів : Резолюція Генеральної Асамблеї ООН №61/106, прийнята на шістдесят першій сесії ООН / Закарпатське обласне товариство інвалідів. – Ужгород, 2010. – 40 с. – К-2 [34М / К64].
                 У виданні представлено Конвенцію про права інвалідів.
  6. Міжнародна хартія прав людини : Збірник документів / Відп. ред. А.Шлепаков; Ін-т соц. і екон. пробл. заруб. країн АН України; Укр. асоціація сприяння ООН. – К. : Наукова думка, 1991. – 52 с. – К-2 [34М / М-58].
            До збірника включено основні документи ООН, що стосуються прав людини.

Україна в системі ООН

 7. Ащенко О.  Українське пенітенціарне законодавство у світлі стандартів Комітетів проти катувань ООН та Ради Європи / О. Ащенко, В. Човган. – Х. : "Права людини", 2014. – 332 с. – К-2 [34С5 / А98].
        У книзі надано аналіз відповідності українського законодавства, яке регулює порядок тримання під вартою до вироку суду, під час виконання та відбування покарань, пов'язаних з позбавленням волі, до міжнародних стандартів, закріплених у Конвенції ООН проти катувань і висловлених у висновках та рекомендаціях Комітету ООН проти катувань , а також численних доповідях Європейського комітету із запобігання катуванням за результатами візитів до України.
 8. Клименко О.П.  Миротворча діяльність українського війська. Перше десятиліття : Фотоальбом / О. П. Клименко. – К. : Неопалима купина, 2004. – 224 с. – К-2 [327 / К49].
           Фотоальбом - яскрава, високохудожня фото розповідь про участь Збройних Сил України у миротворчих операціях ООН. Книга творить привабливий імідж українських Збройних Сил, України, як держави, що постійно й наполегливо відстоює мир на планеті, вносить відчутний вклад у боротьбу з міжнародним тероризмом. 
 9. Матвієнко В.  Україна в міжнародних організаціях: історія і сучасність / В. Матвієнко, А. Сапсай. – К. : Вид.-поліграф.центр "Київ.ун-т", 2014. – 287 с. – К-2 [327 / М33].
          Розкрито концептуально-теоретичні основи розвитку та функціонування міжнародних організацій. Показано практичні  завдання й основні напрями взаємодії України з міжнародними глобальними та регіональними організаціями.
 10. Механизмы ООН против пыток и жестокого обращения. – Х. : "Права людини", 2013. – 324 с. – К-2 [34М / М55].
          В издании предлагаются материалы к Шестому периодическому отчету правительства Украины об исполнении Конвенции ООН против пыток и жестокого обращения.
11. Міжнародна програма з викоренення найгірших форм дитячої праці в Україні. – Б.в.д : Міленіум. – 10 с. – К-2 [34М / М58].
             Міжнародну організацію праці було засновано у 1919 році з метою міжнародного співробітництва у справі забезпечення тривалого миру в усьому світі та усунення соціальної несправедливості шляхом поліпшення умов праці. У З 1946 року МОП стала першою спеціалізованою установою ООН та нпраховує 175 держав-членів. Україна є членом МОП з 1954 року. 
12. Онишко Ю.В.  Медико-соціальна допомога дітям, які зазнали насильства в сім"ї : Програма циклу тематичного вдосконалення лікарів / Ю. В. Онишко. – К. : ТОВ "К.І.С.", 2010. – 120 с. – К-2 [610(С2) / О-58].
            Ці методичні матеріали присвячені аналізу стану стосовно надання медико-соціальної допомоги дорослим та дітям, які потерпають від насильства; загальним питанням віктимології; психологічним аспектам процесу віктимізації жертв насильства в сім'ї; розкриттю алгоритму дій медичних працівників у випадках виявлення факту насильства над дітьми; індикаторам здійснення насильства над дитиною тощо.Видання підготовлено за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.
13. Політико-правові засади миротворчої операції в Донбасі: світовий досвід для України : Наукова записка / Наук. ред. Кресін О.В.; НАДУ при Президентові України. – К. : НАДУ, 2018. – 243 с. – К-2 [32 / П50].
            У роботі проаналізовано міжнародно-правові аспекти миротворчості, правове регулювання миротворчої діяльності ООН, механізми її ініціювання, здійснення, фінансування, особливості ухвалення рішень ООН щодо проведення миротворчих операцій, їх принципи, критерії, нормативно-правові засади.Здійснено міжнародно-правову характеристику ситуації на сході України і доведено, що збройне втручання РФ є збройною агресією.  Обгрунтовані і запропоновані пропозиції щодо внесення змін до законодавства України.
14. Протидія глобальній зміні клімату в контексті Кіотських домовленостей: український вимір : Аналітична доповідь / За ред. Я.А. Жаліла; НІСД. – К. : НІСД, 2010. – 48 с. – К-2 [551.5 / П83].
          В аналітичній доповіді авторами проаналізовано сучасні заходи щодо протидії кліматичним змінам у світі та проблеми участі в них України. Проаналізовано сучасний стан імплементації в Україні Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї.
15. Рекомендації ООН щодо боротьби з дискримінацією в Україні / Українська Гельсинська спілка з прав людини. – Х. : "Права людини", 2008. – 124 с. – К-2 [327 / Р36].
             Це видання присвячене протидії дискримінації та ксенофобії в Україні. Друкуються в узагальненому вигляді рекомендації інституцій ООН, перед якими Україна буде звітувати через декілька років про виконання цих рекомендацій. З огляду на це, надається короткий огляд стану їхнього виконання, здійснений правозахисними організаціями.
Система спеціалізованих установ  ООН
 
    16. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию : Сб. материалов: в 3 кн. Кн. 1 / Под общ. ред. В.В. Голины. – К. : "Право Украины", 2013. – 188 с. – (Наук. зб. "Академічні правові дослідження". Дод. до юрид. журн. "Право України" ; Вип.22). – К-2 [34М / К64].
            Книга содержит выборочный материал докладов Шестого, Седьмого, Восьмого и Девятого конгрессов ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
    17. Кононенко В.  Вирішення територіальних спорів Міжнародним Судом ООН: теорія і практика / В. Кононенко. – К.,О. : Фенікс, 2018. – 438 с. – К-2 [34М / К64].
             У монографії аналізується практика Міжнародного Суду ООН з територіальних спорів, розглянута концепція судового пруцеденту на різних історичних етапах розвитку права.
    18. Правова модернізація Ради Безпеки ООН: проблеми теорії та практики : Монографія / Авт. кол.:Баймуратов М., Волошин Ю., Годованик Є., Юрлов М. – О. : Фенікс, 2013. – 270 с. – К-2 [34М / П68].
           У монографії досліджується проблематика правової модернізації Ради Безпеки Організації Об'єднаних  Націй. Розкриваються теоретико-методологічні та історико-правові засади дослідження міжнародних інститутів в умовах глобалізації та правової модернізації.
   19. Спеціалізовані установи системи ООН : Навчальний посібник / За ред. В.С. Бруза. – К. : Либідь, 1995. – 116 с. – К-2 [327 / С71].
           У посібнику висвітлюються історія утворення, організаційні основи й напрями діяльності спеціалізованих установ ООН, їх роль у сучасному світі, в розв"язанні глобальних проблем. Особлива увага приділяється функціонуванню таких найвпливовіших спеціалізованих установ, як ЮНЕСКО, МОП, МВФ, МБРР, ЮНІДО та ін., участі України в їх діяльності.
   20. ЮНЭЙДС в отдельных странах / ЮНЄЙДС. – К., 2000. – 10 с. – (Факфы о ЮНЭЙДС). – К-2 [327.215 / Ф18].
            Интерес к Объединенной программе Организации Объединенных наций по ВИЧ/СПИДУ является постоянным и стабильным. Это обусловлено в первую очередь тем, что ЮНЭЙДС организовывает и катализирует расширенную деятельность в ответ на эпидемию в целях совершенствования профилактики и лечения, уменьшения уязвимости людей в отношении ВИЧ/СПИДа и ослабления разрушительного социального и экономического воздействия эпидемии. Роль ЮНЭЙДС заключается в расширении возможностей стран осуществить деятельность в ответ на эпидемию и в координации поддержки со стороны системы ООН, оказываемой в этих целях.