Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси


"УКРАЇНА - НАТО"

(до Дня створення НАТО - 1949)

      


Штаб-квартира Альянсу в Брюсселі Імплементація Договору президентом США  Гаррі Труменом 24 серпня 1949 рік

           4 квітня 2024 року НАТО відзначатиме 75-ту річницю з дня підписання Північноатлантичного договору. Саме цього дня 1949 року у Вашингтоні (США) представники 12-ти країн підписали Північноатлантичний договір, який об’єднав союзників у міцний політичний і військовий союз – Організацію Північноатлантичного договору (North Atlantic Treaty Organization – NATO).

Головною метою НАТО є захист свободи і безпеки всіх її членів політичними та військовими засобами відповідно до Статуту ООН. Із самого початку існування Альянс працює над установленням справедливого і тривалого мирного порядку в Європі на засадах загальних демократичних цінностей, прав людини та верховенства права. Принцип колективної оборони посідає центральне місце у засновницькому договорі Альянсу. Він і досі є виключним і непорушним принципом, що поєднує всіх членів організації, зобов’язуючи їх захищати один одного і створюючи дух солідарності всередині НАТО. З огляду на це інтеграція до Альянсу є для багатьох держав євроатлантичного регіону оптимальним інструментом гарантування власної безпеки.

Україна також стала на шлях євроатлантичної інтеграції, яка має глибоке цивілізаційне значення для нашої країни. Діалог і співпраця України і НАТО розпочались щойно наша країна набула державної незалежності, вступила до Ради північноатлантичного співробітництва (1991 рік) і програми «Партнерство заради миру» (1994 рік). У 1997 році була підписана Хартія про особливе партнерство. Відносини між НАТО та Україною не дуже динамічно розвивались до вторгнення рф у 2014 році, але після цього набули нових обертів.

У вересні 2020 року Президент України Володимир Зеленський ухвалив нову Стратегію національної безпеки України, яка забезпечує основу для поглиблення особливого партнерства між Україною і НАТО. Курс на вступ в Альянс закріплений в українській Конституції. Країни НАТО активно допомогають Україні в боротьбі з росією, постачаючи озброєння, боєприпаси та організовуючи навчання для українських військових. Вступ до НАТО означатиме, що Україна підтверджує європейський цивілізаційний вибір, оскільки засади демократії та прав людини, прописані в принципах та реалізовані в моделі Альянсу, найбільшою мірою відповідають її національним інтересам. Голова Верховної Ради України Р. Стефанчук наголосив, що Україна «гідна бути державою-членом НАТО. І в росії немає жодного права вето. Україна в НАТО - це великий внесок у безпеку й оборону всіх країн, що входять до найпотужнішого оборонного об'єднання у світі". Крім того Руслан Стефанчук анонсував створення окремого комітету в парламенті, який займатиметься адаптацією українських законів до стандартів НАТО.

   На виставці представлені книги, які дають можливість всебічно ознайомитись з історією створення та діяльністю Організації Північноатлантичного договору - НАТО (North Atlantic Treaty Organization), а також інформують про перспективи, проблеми, сучасні реалії євроатлантичних процесів та перебіг подій в рамках співробітництва України з НАТО.

Офіційний сайт НАТО

ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ:

Північноатлантичний договір (04.04.1949)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №392/2020 Про рішення РНБО України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ :

https://www.slovoidilo.ua/2023/07/03/infografika/polityka/yaki-krayiny-nato-dokumentalno-pidtrymaly-rux-ukrayiny-alyansu

https://www.slovoidilo.ua/2023/04/28/infografika/polityka/chlenstvo-ukrayiny-nato-yak-czoho-stavlyatsya-soyuznyky

https://www.slovoidilo.ua/2022/10/03/infografika/suspilstvo/yak-zminyuvalosya-stavlennya-ukrayincziv-chlenstva-nato

 
 

 

1. Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного Договору. – К., 1998. – 8 с. – К-2 [Х 515.232.302 / Х- 22].
Текст документу.2. Про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО : Парлам. слухання, 23  жовт. 2002 р. / О.О. Зарубінський, І.І. Мисик, С.О. Дворник та ін.; Комітет з питань Європейської інтеграції Верховної Ради України. – К. : Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва, 2003. – 286 с. – К-2 [327.215 / П78].
          До збірника включені основні матеріали, що стосуються різних аспектів взаємовідносин та співробітництва України з НАТО, зокрема матеріали парламентських слухань що пройшли 23 жовтня 2002 року, присвячених цьому питанню.
3. Безпека поширюється на євроатлантичний реґіон : Роль НАТО та країн-партнерів Альянсу. – Б.в.д. – 27 p. – К-2 [Х 515.232.3 / Б39]
.
НАТО і балканська трагедія.

4. Брежнєва Т. Євроатлантична інтеграція України: військово-політичні аспекти : Монографія / Т. Брежнєва, О. Їжак, А. Шевцов. – Д. : Пороги, 2003. – 160 с. – К-2 [327.215 / Б87].

Монографію присвячено проблемам євроатлантичної інтеграції України в контексті глибокої трансформації Організації Північноатлантичного договору. Розкривається сутність прийнятих на Празькому саміті НАТО зобов'язань щодо вдосконалення потенціалів країн-членів НАТО, створення принципово нових Сил реагування НАТО, затвердження нової структури Альянсу, прийняття нових стратегічних концепцій, поглиблення співпраці та партнерства. Особливу увагу приділено процедурі вступу до НАТО, базовим критеріям членства. На основі вивчення досвіду приєднання до Альянсу досліджено еволюцію мотивів запрошення нових членів.

5. Вступ до НАТО - стратегічний вибір України / За заг. ред. О.І. Соскіна. – К. : Вид-во "Ін-т трансформації сусп-ва", 2008. – 192 с. – К-2 [327.215 / В85].

Науково-методичне видання видане у формі колективної монографії, покликано забезпечити науково-методичне та методологічне сприяння підвищенню свідомої підтримки суспільством, насамперед регіональною громадськістю, вступу України до НАТО через інформування громадян з питань євроатлантичної інтеграції, вироблення засад створення і діяльності регіональних центрів євроатлантичної інтеграції в Україні з активним залученням до їх роботи органів місцевої влади, вищих та загальноосвітніх навчальних закладів, громадських організацій.
6. Вступ України до НАТО: реалії та перспективи : Матеріали міжнародної конференції (м. Дніпропетровськ, 8 червня 2006 р.) / За ред. А.І. Шевцова; Регіональний філіал національного ін-ту стратегічних досліджень в м. Дніпропетровську. – Д. : ДФ НІСД, 2006. – 184 с. – К-2 [327.215 / В85].

Збірник містить матеріали міжнародної конференції "Вступ України в НАТО: реалії та перспективи", яка відбулась 8 червня в м. Дніпропетровські. Під час конференції обговорювались питання суспільного сприйняття вступу України до НАТО, з'ясування причини переважно негативного ставлення до НАТО, пошуку шляхів поліпшення питань, які пов'язані із забезпеченням оперативного об'єктивного і професійного інформування громадян України. Результатом роботи конференції є визначення оптимальних шляхів і методів роз'яснення на регіональному рівні зовнішньополітичних пріоритетів України, взаємопов'язаних із внутрішньополітичними перетвореннями. За підсумками роботи конференції підготовлено дане наукове видання.


7. Для чого Україні вступ до НАТО. – К. : Т-во "Знання" України, 2007. – 24 с. – К-2 [327.215 / Д52].

У даному науково-популярному виданні у популярному вигляді робиться спроба відповіді на питання: "Для чого Україні потрібен вступ до НАТО?".


8. Довідник НАТО. – К., 2001. – 608 с. – К-2 [327.215(083) / Д58].

У цьому виданні Довідника НАТО пропонується комплексний огляд Північноатлантичного альянсу. У ньому подається портрет Альянсу, який зазнає значного впливу і трансформується в результаті бурхливих змін минулого десятиліття, і який готовий взятися до виконання чотирьох фундаментальних завдань, що стоять перед ним сьогодні.
9. Євроатлантична інтеграція України в контексті міжнародного досвіду : Освітній пакет / За заг. ред. В.В. Балабіна. – К. : ТОВ "Інфордук", 2007. – 235 с. – К-2 [327.215 / Е24].
У освітньому пакеті розміщені базові, офіційні документи, довідки, данні і факти, а також офіційні коментарі, експертні оцінки, які стосуються підходів і досвіду НАТО, їх членів і партнерів. Додаються інформаційні джерела, зокрема в Інтернеті, доповнена, хоча і не повна, через обмежені можливості посібника, бібліографія, допоміжні матеріали, карти.

10. Малик Я.Й. Організація Північноатлантичного Договору: зміст і характер діяльності : Навчальний посібник / Я. Й. Малик, Ю. М. Мороз ; НАДУ при Президентові України. – Л. : Вид-во "ПАІС", 2006. – 92 с. – К-2 [327.215 / М19].
У посібнику висвітлено історію утворення та розвитку Північноатлантичного договору (НАТО), його організаційну структуру, діяльність із забезпечення євроатлантичної безпеки. Чималу увагу приділено співпраці України з НАТО.

11. НАТО: історія, структура, діяльність. перспективи : Навчальний посібник / С.В. Федонюк, В.Й. Лажнік, А.А. Моренчук та ін. – Луцьк : "Вежа", 2008. – 258 с. – К-2 [327.215 / Н33].
У навчальному посібнику розкрито передумови та історію формування Організації Північноатлантичного договору (НАТО), структуру, основні завдання і напрями діяльності НАТО, процеси трансформації й розширення організації. Розглядаються напрями співпраці України з НАТО, перспективи вступу України в євроатлантичні структури.

12. О.І. Соскіна; Ін-т трансформації суспільства. – К. : Вид-во ІТС, 2007. – 336 с. – К-2 [327.215 / П18].

В основу колективної монографії покладені статті та виступи учасників інтерактивних семінарів і круглих столів, які організував та провів у регіонах України Інститут трансформації суспільства впродовж восьми років (2000-2007) за тематикою європейської інтеграції нашої держави. Видання здійснено з метою переконання українських громадян у доцільності вступу України до НАТО та аналізу досвіду країн Альянсу, що засвідчує важливість такого кроку для безпеки та розвитку держави.


В аналітичній доповіді розглядається процес трансформації ролі й статусу НАТО.
14. Україна-НАТО: майбутнє в руках минулого. – К. : Заповіт, 2004. – 176 с. – укр., англ. – К-2 [327.215 / У45].
Збірник містить матеріали проекту Центру Разумкова «Підготовка України до вступу до НАТО: перспективи якісних зрушень».

15. Україна-НАТО: сучасний стан відносин та перспективи розвитку / За заг. ред. О.С. Власюка; Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. – К. : ПЦ "Фоліант", 2008. – 352 с. – К-2 [327.215 / У45].

У монографії розглядається широке коло питань євроатлантичної інтеграції України, серед яких - перспективи розвитку співробітництва України та НАТО, процеси реформування Воєнної організації України в контексті євроатлантичної інтеграції та напрями імплементації стратегічних рішень з питань євроатлантичної інтеграції органами виконавчої влади.

16. Умови вступу України до НАТО. – К. : Т-во "Знання" України, 2007. – 20 с. – К-2 [327.215 / У55].

У даному науково-популярному виданні надається об’єктивна інформація щодо умов вступу України в НАТО, які, надають можливість читачу самостійно оцінити спрямованість здійснення реальних кроків з реалізації євроатлантичного курсу України на сучасному етапі розвитку взаємовідносин України з НАТО.

17. Шлях до НАТО: вимір безпеки. Лідери думок - про євроатлантичну інтеграцію України / В.В. Бадрак, С.Г. Згурець, М.М. Самусь и др. – К., 2006. – 222 с. – К-2 [327.215 / Ш70].
У книзі презентовані авторські матеріали, які відображають цілий спектр думок і поглядів щодо потреби, формування і реалізації курсу на євроатлантичну інтеграцію України, окреслені проблеми і шляхи їх можливого вирішення, викладено концептуальні підходи до формування стратегії дій з набуття Україною членства в НАТО. У виданні зібрані авторські матеріали посадових осіб, політичних діячів, представників парламентських партій і незалежних експертів, а також представлені результати соціологічних опитувань з проблематики євроатлантичної інтеграції.

18. NATO: Handbook / NATO Office of Information and Press. – Brussels, 2001. – 536 p. – К-2 [Х515.232.3 / N - 279].

НАТО. Довідник. Англ. мовою.


19. NATO: Communiques 1991-1995 : Text of Statements, Declarations and Communiques. V.5. – Brussels : Office of Information and Press, 1997. – 356 р. – К-2 [Х515.232.3 / N -111].
НАТО: Ком'юніке1991-1995.Тексти заяв, декларацій та ком'юніке.Т.5 Англ. мовою.


20. OTAN: Communiques 1991-1995 : Textes des declarations et communiques. V.5. – Bruxelles : Bureaude l'information et de la presse OTAN, 1997. – 418 р. – К-2 [Х515.232.3 / O - 87].

НАТО: Ком'юніке1991-1995.Тексти заяв, декларацій та ком'юніке.Т.5 фр. мовою.