Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України

 Захисники України - нащадки славних козаків
(до Дня Українського козацтва та Дня захисника України)

        У календарі пам’ятних дат Українського народу день 14 жовтня позначений одразу трьома святами – це свято Покрови Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва та День захисника України. Усі ці свята є взаємопов’язаними і виникали послідовно.
Споконвіків на свято Покрови наші пращури вшановували воїнів-захисників. Традиція ця дуже давня і походить ще з часів Київської Русі. Козаки вважали Покрову своєю заступницею. Для запорізьких козаків це свято було храмовим, адже у центрі козацької твердині завжди стояла Покровська церква. Вона була священною для кожного січовика – від її порога вони вирушали на захист рідної землі і з подякою за порятунок поверталися до неї після походів. Отож і День українського козацтва відзначається саме в день Покрови Пресвятої Богородиці. Цю традицію перейняли військовослужбовці Української держави, які хоробро боронять кордони України від зазіхань північного сусіда-агресора, та усіх тих, хто поклав своє життя на Сході країни в ім’я суверенності та єдності нашої держави.
На виставці представлені матеріали парламентських слухань та круглих столів, проведених в Інституті законодавства Верховної Ради України, де обговорювалися теоретичні та практичні проблеми удосконалення законодавства України, книги про історію українського козацтва та сучасних захисників України.
            Конституція України : Офіційне видання. / Верховна Рада України. – К. : Парламентське вид-во, 2017. – 66 с. – (Закони України). – К-2 [34С(С2) / К65
             Закон України " Про Збройні Сили України  Верховна Рада України"; Закон від 06.12.1991 № 1934-XII (Редакція станом на 27.03.2020)
            Указ  Президента України " Про День Українського козацтва" м. Київ, 7 серпня 1999 року  N 966/99
              Указ Президента України "Про День захисника України" м. Київ 14 жовтня 2014 року № 806/2014
.
 

1. Обороноздатність України у ХХ столітті: виклики, загрози та шляхи їх подолання : Матеріали парламент. слухань у Верховній Раді України 23 липня 2014 р. / За заг. ред. І.М. Грабовенка; К-т з питань нац. безпеки і оборони ВР України. – К. : Парламентське вид-во, 2014. – 344 с. – К-2 [355С(С2) / О-22].
         Видання містить матеріали парламентських слухань, які відбулись 23 липня 2014 року у Верховній Раді України.
2. Законодавство у сфері воєнної безпеки: виклики, проблеми, шляхи удосконалення / Вступне слово Голови Верховної Ради України Парубія А. В. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – 281 с. – К-2 [355С(С2) / З-19].
         Збірка містить матеріали доповідей і тез виступів учасників круглих столів, проведених в Інституті законодавства Верховної Ради України, де обговорювалися теоретичні та практичні проблеми удосконалення законодавства України. 
3. Антонович В.Б.  Коротка історія Козаччини / В. Б. Антонович. – К. : Україна, 2004. – 304 с. – К-2 [9(С2)13 / А72].
          «Коротка історія Козаччини» — оригінальний, самобутній твір визначного українського історика В.Б.Антоновича (1834—1908 рр.). Книга створена на багатому фактичному матеріалі, надзвичайно захоплююча. На її сторінках оживає сива давнина — історія славного козацтва, Запорозької Січі, іцо була душею визвольної боротьби українського народу у XVI—XVII століттях. Розрахована на широке коло читачів.
4. Біла книга 2018. Збройні сили України : Щорічник / Голова робочої групи І.Руснак; Міністерство оборони України. – К. : Вид-во "Преса України", 2019. – 170 с. – К-2 [355С(С2) / Б61].
           Чотирнадцяте видання щорічника "Біла книга -2018. Збройні сили" присвячене питанням подальшого реформування Збройних Сил України. У виданні висвітлюються поточний стан Збройних сил та головні напрями подальшого військового будівництва у сучасних умовах.
5. Боплан Г.  Опис України : Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький / Г. Боплан ; Проспер Меріме. – Л. : "Каменяр", 1990. – 301 с. – К-2 [9(С2)13 / Б81].
             Твори, що ввійшли до книги, - визначне явище у світовій україністиці. Праця Боплана, французького інженера XVII ст., тривалий час була єдиним, найавторитетнішим джерелом пізнання героїчної історії запорізького козацтва, звичаїв українців, флори та фауни краю. Пропоновані твори П. Меріме - унікальне свідчення українознавчих зацікавлень класика французької літератури. У них письменник виступає як сумлінний науковець, психолог, історик.
6. Брехуненко В.  Східна брама Європи. Козацька Україна в середині ХVІІ-ХVІІІ ст. / В. Брехуненко. – К. : Темпора, 2014. – 504 с. – К-2 [9(С2)13 / Б87].
          У книзі висвітлюються кульмінаційні процеси в історії ранньомодерної України, які на кілька століть визначили українську перспективу – відновлення державної самоорганізації з правителем-гетьманом на чолі та зміна еліт. Постання Гетьманщини, а також супутніх козацьких суспільних формацій – Війська Запорозького Низового та Слобідської України –розглядаються в контексті європейської цивілізаційної моделі, невід’ємною складовою якої є Україна як Східна брама Європи. Центральне місце в книзі відведене дослідженню таких ключових питань, як: криза України в складі Речі Посполитої, перегук історичних процесів в Україні та в інших частинах Європи, ґенеза Гетьманщини, проблеми міжнародного визнання Української держави та її місце в міжнародних відносинах, політичні концепції та світогляд нової української еліти, реакція на різноманітні виклики часу. Розглядається інтелектуальна спадщина доби Гетьманщини, розширення української етнічної території, функціонування ідеї спадковості української історії, комплекс експансіоністських стратегій Московії щодо України в Ранньомодерний час.
7. Герої не вмирають. – Житомир, 2016. – 119 c. – К-2 [355(С2) / Г39].
               У книзі розкриваються життєві стежини учасників антитеристичної операції, які загинули, захищаючи Україну.
8. Гуржій О.І.  Гетьманська Україна. 1676-1764 / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – К. : Арій, 2016. – 320 c.: іл. – ((Таємниці історії)). – К-2 [9(С2) / Г95].
           У книзі висвітлюється перебіг подій на території України (у межах сучасного політико-адміністративного устрою), які мали місце протягом останньої чверті XVII- середини 60-х років XVIII ст., тобто фактично йдеться про періоди гетьманування від І. Мазепи до К. Розумовського включно. Практично охоплено всі галузі тогочасного суспільного життя, показано соціально-правову структуру верств і прошарків мешканців країни, відображено національні змагання українців за свою незалежність.
9. Добробати / К.Гладка, Д.Громаков, В.Миронова та ін.; худож.-оформлювач О.Гугалова. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Х. : Фоліо, 2017. – 325 с:і л. – К-2 [355С(С2) / Д56].
           Чи вистояла б Україна без мужності добровольчих батальонів? У чому сутність руху добробатів - і де його витоки? На ці питання вирішила відповісти група експертів і журналістів. Проект "Добробат" - це хроніка історії руху і водночас роздуми над його природою.
10. Драгоманов М.  Про українських козаків, татар та турків: історична розвідка : З додатками про життя Михайла Драгоманова / М. Драгоманов. – К. : Дніпро, 1991. – 45 с. – К-2 [9(С2) / Д72].
            Ця раритетна праця видатного українського історика, філософа й публіциста вперше побачила світ у Києві напередодні тотальної заборони українства Емським указом 1876 року. Професор Київського, а потім Софійського університетів Михайло Драгоманов вважав за почесний громадський обов’язок написати популярне дослідження з історії народу живою, рідною мовою.
11. Журавльов Д.  Усі гетьмани України / Д. Журавльов. – К. : Гетьман, 2012. – 508 с. – К-2 [9(С2)13 / Ж91].
          Гетьман. Слово, яке здатне викликати чимало асоціацій практично у кожного українця. Асоціацій героїчних — «гетьманська слава», іронічних — «до булави треба голови», зрештою, самоіронічних — де «два українці, там три гетьмани»... Слово, буквально просякнуте історією і водночас — якоюсь бадьорою, невмирущою енергетикою. Слово, яке звучить майже як «своє», хоча його походження є неукраїнським і взагалі неслов’янським, не маючи нічого спільного з лунким українським «геть». Так, «гетьмани в золотих жупанах» були не тільки в Україні. Але українською специфікою є те, що саме в Українській козацькій державі гетьман став у силу історичних обставин таким собі квазімонархом, майже незалежним володарем...У цій книжці здійснена спроба зібрати під однією обкладинкою біографічний матеріал про більш ніж 70 ватажків українського козацтва, котрі, згідно з джерелами чи історичною традицією, носили гетьманський титул чи претендували на нього.
12. Залевский В.  "Под флагом 95-ки". АТО глазами мобилизованного херсонца / В. Залевский. – Житомир, 2016. – 176 с. – К-2 [355(С2) / З-23].
            В книгу включена обзорная информация о 95-й бригаде, о ее нынешнем командире, об участии в войсковых операциях.
13. Заруба В.М.  Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648-1782 рр. / В. М. Заруба. – Д. : "Ліра ЛТД", 2007. – 380 с. – К-2 [9(С2)13 / З-35].
              Пропоноване видання вперше комплексно подає генезу, формування, еволюцію та склад полково-сотенного адміністративно-територіального устрою козацької держави XVII-XVIII ст. Війська Запорозького. В праці відображено історію відомих полків та сотень Гетьманщини як адміністративних одиниць, склад населених пунктів та адміністрації.
14. Історія України в особах: Козаччина / Авт. кол. В.М. Горобець. – К. : "Україна", 2013. – 304 с. – К-2 [9(C2)13 / І-90].
              Книга містить нариси про найвидатніших державних, громадських, церковних та культурних діячів України середини 17-18 ст. У них через життєписи окремих людей відтворено героїчну боротьбу українського народу за своє соціальне й національне визволення, побудову незалежної Української держави, показано становлення української духовної культури в контексті європейських культур.
15. Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. Т.1. / Редкол.: В.А.Смолій (відп. ред.) та ін. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 800 с. – К-2 [9(С2)13 / И90].
          Через сто років після появи грунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва. До першого тому увійшли нариси, які охоплюють генезу та еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. 
16. Історія українського козацтва : Нариси: У 2 т. Т.2. / Редкол.: В.А.Смолій (відп. ред.) та ін. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 724 с. – К-2 [9(С2)13 / И90].
          У другому томі розглянуто етнонаціональні аспекти феномена українського козацтва, козацьке право і судочинство, його православні та геральдичні традиції, специфіку козацького історіописання, сприйняття українського козацтва у західноєвропейському світі. Спеціальні нариси присвячено еволюції козацького стану після ліквідації козацької держави та поглинення України іноетнічними імперськими структурами, відродженню козацтва в сучасній Українській державі.. 
  17. Нартов В.В.  Найвидатніші гетьмани та кошові отамани України / В. В. Нартов. – Х. : Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. – 320 с. – К-2 [9(С2)13 / Н30].
           У виданні зібрано найцікавіші відомості про гетьманів та кошових отаманів України. Матеріал, поданий у цитатах із найрізноманітніших джерел - як найдавніших, так і сучасних, висвітлюється життя видатних історичних постатей із різних боків. Отож перед нами постає гетьман чи кошовий отаман і як політичний діяч та вершитель долі країни, і водночас як людина, яка може відчувати страх і хвилювання, любов і ненависть....
17. Яворницький Д.І.  Історія запорозьких козаків : У трьох томах. Т.1-3 / Д. І. Яворницький. – К. : "Наукова думка", 1990. – 592 с. – К-2 [9(С2)1 / Я22].
             Книга є найповнішим історичним дослідженням запорозького козацтва, яке охоплює період від 1471 до 1734 рр. На багатому документальному матеріалі в популярній формі всебічно висвітлюється життя запорізького козацтва. Перший том містить розгорнуту характеристику запорізьких вольностей, гідрографії, природних умов і ресурсів краю. Докладно описана історія і топографія восьми січей, склад і адміністративно-територіальний уклад Запоріжжя, органи влади і судочинства, розвиток школи. Окремі розділи присвячені одягу, побуту і заняттям, озброєнню козаків, їх стратегії і тактиці.