Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.

“КОНСТИТУЦІЯ – ШЛЯХ ДО УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ”


    28 червня 1996 року, Верховна Рада України прийняла нову Конституцію - Конституцію незалежної України. Цій доленосній події передували 6 років наполегливої і важкої праці, консультацій, криз і домовленостей. Схвалення Основного Закону стало точкою відліку нової епохи в історії нашої держави, що забезпечило стабілізацію суспільно-політичної ситуації в країні. У ній є  взаємопов’язані норми юридичного та політичного характеру, що регулюють найважливіші відносини: права і свободи людини та подальший розвиток держави. Конституція остаточно закріпила правові основи нашої держави, її суверенітет і територіальну цілісність.
        На виставці представлені офіційні тексти та науково-практичні коментарі до Конституції України, конституційні проекти, проаналізовано конституційно-державні акти України з найдавніших часів до сьогодення, розглянуто проблеми конституційної процедури внесення змін до Основного Закону України, а також складові охорони Конституції України, механізми здійснення конституційних реформ та загальний стан конституціоналізму в Україні.

 

 

  1.   Конституція України : Офіц. текст. – К. : Видавець ТОВ "Київський Бізнес Центр", 2021. – 80 с. – К-2 [34С(С2) / К65].
      У виданні представлений текст Основного Закону України.


   

       2. Збірник матеріалів і тез науково-практичних заходів конституційного тижня : З нагоди 25-ї річниці Конституції України. Част. перша. – К. : Ваіте, 2021. – 186 с. – К-2 [34С(С2) / З-41].
        Збірник присвячений 25-й річниці ухвалення Конституції України та містить матеріали щодо актуальних питань діяльності Конституційного Суду України та органів конституційної юрисдикції.


    

   3. Збірник матеріалів і тез науково-практичних заходів конституційного тижня : З нагоди 25-ї річниці Конституції України. Част. друга : Міжнародна науково-практична конференція на тему: "Конституція 1996 року: Україна в системі координат європейського конституціоналізму". – К. : Ваіте, 2021. – 184 с. – К-2 [34С(С2) / З-41].
       
У другій частині збірника представлені матеріали щодо актуальних питань діяльності Конституційного Суду України та органів конституційної юрисдикції.


  

   4. Івановська А. Конституційний контроль в системі державного контролю : Монографія / А. Івановська ; Нац. акад. прав. наук України. – Х. : "Право", 2021. – 486 с. – К-2 [34С(С2) / І-22].
       У монографії досліджуються теоретико-правові основи конституційного контролю в системі державного контролю, визначаються поняття та принципи конституційного контролю як самостійного напрямку державно-владної діяльності.


     

   5. Конституційне право на звернення до Європейського Суду з прав людини та механізм реалізації права на виконання його рішень : Монографія. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 196 с. – К-2 [34С(С2) / К65].
      Монографія є комплексним дослідженням особливостей конституційного права на звернення до Європейського суду з прав людини, у якому сформульовано низку теоретичних положень, понять, висновків та практичних рекомендацій. У роботі надано оцінку нормативно-правовому  та організаційно-правовому механізмам реалізації  права на виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні та інших країнах-учасницях Ради Європи.


   

   6. Конституційне право на приватну власність в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльно-правове дослідження : Монографія / Авт. кол.: А.М. Савченко, Ю.М. Бисага, В.В. Берч, Л.М. Дешко та ін. – Ужгород : ТОВ "РІК-У", 2021. – 204 с. – К-2 [34С(С2) / К65].
       Монографія присвячена комплексному порівняльно-правовому дослідженню особливостей конституційно-правового регулювання права на приватну власність в Україні та країнах Європейського Союзу.


    

   7. Конституційний дизайн: Від макро до мікро рівня: ХІІІ Тодиківські читання : Зб. тез наук. доп. і повід. Міжнар. наук. конференції.(19 червня 2020 року) / За заг. ред. А.П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х. : ТОВ Вид-во "Права людини", 2020. – 240 с. – К-2 [34(С2) / К64].
      
У збірці містяться тези наукових доповідей та повідомлень учасників міжнародної наукової конференції, присвяченої пам'яті академіка права Ю.М. Тодики, що відбувалась 19 червня 2020 року у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.


    

   8. Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 22 червня 2021 р. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 268 с. – К-2 [34С(С2) / К65].
      
У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на міжнародну науково-практичну конференцію, яка розглянула ряд питань стосовно конституціоналізації правової системи, методології оновлення Конституції та модернізації конституційного ладу, стратегії реформування правосуддя, природи публічної влади тощо.


    

   9. Конституція України і конституційні зміни в Україні : Збірник, присвячений пам'яті Віктора Мусіяки / Центр Разумкова; відп. ред. А. Рачок, Ю. Якименко; упоряд. П. Стецюк. – К. : Заповіт, 2020. – 300 с. – К-2 [34С(С2) / К65].
       Збірник присвячено пам'яті  відомого українського вченого-правознавця, державного та громадсько-політичного діяча В. Мусіяки (1946-2019 рр.). Видання містить наукові статті з актуальних проблем сучасного конституційного розвитку України, стану Основного Закону держави та перспектив внесення змін до нього, захисту прав  людини, розвитку основних конституційно-правових інститутів.


    

   10 Конституція України - чвертьвіковий досвід: історія ухвалення, сьогодення та перспективи : Матеріали круглого столу. Верховна Рада України (м. Київ, 25 травня 2021 р.) / Укладачі: Жилюк В.Р., Казбеков П.А., Крижанівський В.П. – К. : ФОП Мишалов Д.В., 2021. – 147 с. – К-2 [34С(С2) / К65].
       Збірник матеріалів  містить тези учасників наукового круглого столу від 25 травня 2021 року, присвяченого 25-й  річниці Конституції України. Видання здійснене за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми "РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво".


    

   11. Реалізація конституційного права на свободу слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань : Монографія / К.І. Барніч, Ю.М. Бисага, В.В. Берч та ін. – Ужгород : ТОВ "РІК-У", 2021. – 220 с. – К-2 [34С(С2) / Р31].
      Монографія є колективним комплексним дослідженням реалізації конституційного права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.


    

   12. Речицький В. Неформальний конституціоналізм-ІІ / В. Речицький. – 2-ге вид., доп. – Х. : Права людини, 2021. – 440 с. – К-2 [34С(С2) / Р46].
     
Книга являє собою зібрання тематично близьких есе, поєднаних з модельним проектом Конституції України – 2020. У книзі аналізуються неформальні прояви органічного (ліберального, «ірраціонального») конституціоналізму в світі. Проект конституції президентської республіки для України відображає послідовно ліберальний підхід до перспектив розвитку українського Основного Закону. У книзі розглядається  політичний світогляд Вацлава Гавела та роль нюансів у конституційних парадигмах.


    

   13. Сучасні конституційні доктрини: проблеми формування та застосування в юрисдикційній практиці: ХІV Тодиківські читання : Зб. тез наук. доп. і повід. Міжнар. наук. конференції.(11 червня 2021 року, м. Харків) / За заг. ред. А.П. Гетьмана; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х. : ТОВ Вид-во "Права людини", 2020. – 184 с. – К-2 [34(С2) / С91].
       У збірці містяться тези наукових доповідей та повідомлень учасників міжнародної наукової конференції, присвяченої пам'яті академіка права Ю.М. Тодики, що відбувалась 11 червня 2021 року у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.


    

   14. Томенко М. Україна: історія Конституції / М. Томенко. – К. : Генеза, 2020. – 152 с. – К-2 [34С(С2) / Т56].
       Посібник присвячений висвітленню питань історії розвитку українського конституціоналізму від найдавніших часів до сьогодення. Друге видання доповнене актуалізованою, станом на 2020 р., інформацією.


    

  15. Яковлєв А. Конституційний процес у сучасній Україні: теоретичні основи і правова практика : Монографія / А. Яковлєв. – Х. : Право, 2020. – 352 с. – К-2 [34С(С2) / Я47].

     У монографії досліджуються теоретичні й методологічні засади конституційного процесу в Україні, встановлюється поняття конституційного процесу в сучасній науці конституційного права як фактора демократизації держави.