Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.


«Історія України- Руси» М. Грушевського

– «метрика українського народу»
Шановні читачі!

Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 2021 року №1982-IX визначено перелік важливих дат та подій, які відзначатимуться на державному рівні у 2022-2023 роках.
У
переліку подій зазначається, що у березні цього року минає 125 років із часу видання першого тому “Історії України – Руси” Михайла Грушевського. Перший том фундаментальної «Історії України-Руси» побачив світ у 1898-му році.

Наукова праця "Історія України-Русі" стала головною в науковій діяльності Михайла Грушевського і складається з 10-ти томів. Для написання цієї праці Михайлу Грушевському знадобилося більше тридцяти років. В хронологічному плані праця охоплює події, починаючи з найдавніших часів і до сімнадцятого століття. В основу цієї праці була покладена розроблена автором історична схема самостійного розвитку українського народу від найдавніших часів, що аргументовано спростовувало прийняту російською історіографією концепцію про єдину загальноросійську народність-колиску. Послідовники Грушевського назвуть його «Історію України-Руси» метрикою українського народу, поставивши в один ряд з Шевченковим «Кобзарем». Саме Михайло Грушевський ввів в науковий обіг термін Україна-Русь та Київська Русь. До цього в історичній літературі домінував термін Давня Русь.

Перший том роботи присвячений соціально-економічним, культурним та політичним процесам, що відбувалися на території сучасної України в період починаючи з прадавніх часів і до початку одинадцятого століття. Значну частину праці присвячено дослідженню етногенезу східних слов'ян, їх розселенню та взаєминам з сусідніми племенами, а також зовнішній та внутрішній політиці перших Київських князів. Особливу увагу Михайло Грушевський звертає на протистояння Русі зі степовими кочовиками. Важливо, що книга містить уривки історичних джерел.

Інтернет ресурси:

е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

Грушевський М. Історія України-Руси, Т.1

Грушевський М. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн. Т.1 : До початку ХІ віка / М. Грушевський. – К. : Наукова думка, 1991. – 736 с. – (Пам'ятки іст. думки України). – К-2 [9(С2) / Г-91]. У першому томі видання висвітлюються соціально-економічні, політичні і культурні процеси, що відбулися на території України з найдавніших часів до початку ХІ ст.