Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.
 
 

“Ні могили, ні хресного знаку”
(до Дня пам’яті жертв голодоморів)

     

        27 листопада в Україні вшановується пам'ять мільйонів наших співвітчизників - жертв Голодомору 1932-33 років.
Указом Президента України від 26 листопада 1998 року останню суботу листопада оголошено Днем пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій, а згідно з Указом від 4 червня 2007 року цей день став називатись Днем пам’яті жертв голодоморів. Також у цей день відповідно до постанови Верховної Ради України від 16.12.2020
 № 1092-IX відзначаються 100-ті роковини від початку масового штучного голоду 1921 – 1923 років в Україні і 75-ті роковини від початку масового штучного голоду 1946 – 1947 років в Україні.
    У серпні 2009 року відбулося відкриття Національного Музею Голодомору-геноциду. Найвищою місією Музею є застереження суспільства про злочин геноциду шляхом накопичення і поширення знань про Голодомор. Незалежна і суверенна Україна прагне цим не тільки привернути увагу світового співтовариства до безпрецедентного факту в нашій історії, визнаного актом геноциду проти свого народу, але й спокути перед тими, хто загинув лютою голодною смертю або був закатований в сталінських в'язницях і концтаборах.

       У запропонованих виданнях наводяться документи, що висвітлюють Голодомор 1932-1933 рр. та масові політичні репресії, організовані сталінським тоталітарним режимом, розглядаються складні правові аспекти Голодомору 1932-1933 років в Україні, а саме: методологія його правової оцінки, історико-правовий аспект Голодомору, питання правової кваліфікації голодомору як геноциду, визначення суб’єктів злочину та потерпілих від нього. У дослідженнях Джеймса Мейса та Роберта Конквеста автори доводять, що Голодомор відповідає загальноприйнятому визначенню геноциду. Окремі питання присвячені аналізу Голодомору в широкому контексті радянського геноциду проти української нації. Крім того, на виставці представлені матеріали конференцій, парламентських слухань та збірки наукових статей.


    1. Брицький П. Голодомори в радянській Україні / П. Брицький. – Чернів. : ЧНУ, 2013. – 312 с. – К-2 [9(С2)2 / Б87]. 
    У книзі на основі архівних та опублікованих джерел висвітлено всі три голодомори, які відбулися в Україні при радянській владі у ХХ столітті, розкрито їх причини, перебіг і наслідки.
     2. Василенко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду: правова оцінка. - К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2009. - 48 с. - К-2 [9(С2)25/В19]. 
       У книзі витлумачені вузлові питання правової оцінки геноцидного характеру Голодомору 1932-1933 рр. в Україні у світлі Конвенції ООН 1948 р. про попередження злочину геноциду та покарання за нього. Основну увагу приділено обґрунтуванню наявності наміру тоталітарного комуністичного режиму частково знищити українську націю шляхом виморення голодом українських селян, які були її питомим складником. Розкрито механізм здійснення Голодомору, порушені питання відповідальності його ідеологів, організаторів, замовників та виконавців. Обґрунтовується необхідність формально-юридичної оцінки Голодомору компетентними органами України для з’ясування всіх його обставин та негативних наслідків.
    3. Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих: історія створення та діяльність/ Упоряд.: Є. Пронюк. - К.: Український Центр духовної культури, 2007. - 680 с. - К-2 [9(С2)2/В85]. 
     У книзі висвітлюється історія становлення і діяльності Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих. Розкривається внесок Товариства у справу боротьби за відновлення самостійної Української держави, демократичний шлях її розвитку. В книзі представлена низка статей-есеїв, спогадів колишніх політичних в'язнів. Книга містить також головні офіційні документи Товариства за минулі роки. Вона розрахована на громадських, політичних, державних діячів, молодь, що цікавиться історією Батьківщини, і широкий український загал.
    4. Голодомор в Україні 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина/ Упоряд. А.І. Кудряченко. - К.: НІСД, 2008. - 336 с. - К-2 [9(С2)24/Г61].
     У виданні вперше в Україні оприлюднені копії службових повідомлень німецьких дипломатів урядові своєї країни про Великий голод в Україні у 1932-1933 роках та їх український переклад. Архівні документи значною мірою розкривають причини, перебіг та наслідки Голодомору в Україні 1932-1933 років.
     5. Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка: Матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 25-26 вересня 2008 р.)/ Відп. ред. І.Р. Юхновський; Український інститут національної пам'яті. - К.: ВД "Києво-Могилянська академія", 2009. - 447 с. - К-2 [9(С2)25/Г61].
     У видані представлені матеріали міжнародної конференції. Відповідно до тематичних секцій конференції збірник поділено на три розділи: політичні і соціально-економічні чинники Голодомору 1932-1933 років; масштаби і наслідки демографічної катастрофи 1932-1933 років в Україні; правова оцінка Голодомору 1932-1933 років як геноциду українського народу.
     6. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом. – Вид. 4-е, доп. – К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2016. – 370 с. – К-2 [9(С2)25 / Г61]. 
     У книзі зібрано наукові праці українською та англійською мовами викладачів і студентів НаУКМА, а також американських правників - дослідників Голодомору 1932-1933 років в Україні. Розглядаються складні правові аспекти Голодомору : методологія його правової оцінки, історико-правовий аспект Голодомору, питання правової кваліфікації Голодомору як геноциду.
    7. Зубков С.К. Події, що змінили Україну / С.К.Зубков, В.Л.Карнацевич, А.Ю.Хорошевський. - Х.: "Факт", 2013. - 383 с. 
      До цієї книжки ввійшли нариси про події, що змінили історію. Виникнення трипільської культури, заснування Києва та Львова, зародження Запорозької Січі, Переяславська рада, Полтавська битва, публікація "Енеїда" Котляревського, створення державного гімну України, бій під Крутами, Голодомор, аварія на Чорнобильській АЕС, введення в обіг гривні - це лише мала частка тем, що представлені у цьому виданні. Якби не було цих подій, історія України була б зовсім іншою.
      8. Конквест Р. Роздуми над сплюндрованим сторіччям / Р. Конквест. – К. : Основи, 2003. – 371 с. – К-2 [9(С2)25 / К64]. 
      Ця книга - дослідження про  Голодомор 1932-1933-го років в Україні. У книзі йдеться про те, що основні лиха цього століття криються не стільки у проблемах, скільки у вирішенні їх, і відповідальність за це лягає не на безликі сили, а на людей, котрі керувалися певними переконаннями й чинили відповідні дії.
        9. Котляр Ю.В. Голодомори 1921-1923 рр. та 1932-1933 рр. на Півдні України: етнічний та міжнародний аспекти: Монографія/ Ю.В.Котляр, І.С. Міронова. - Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. - 204 с. - К-2 [9(С2)2/К73]. 
      У монографії вперше проведено комплексний аналіз принципів устрою і діяльності організацій етнічних меншин у роки голодоморів 1921-1923 рр., 1932-1933 рр. на Півдні України. Простежено процес утворення національних адміністративно-територіальних структур як одного з напрямів політики більшовицької влади; показано становище німецького, європейського, болгарського, польського та інших етносів Півдня України в роки голодоморів; визначено діяльність міжнародних організацій у справі допомоги голодуючим; досліджено питання висвітлення голодоморів у західній пресі.
     10.  Кульчицький С. Голод 1932-1933 рр. в Україні як геноцид: мовою документів, очима свідків. - К.: Наш час, 2008. - 239 с. - К-2 [9(С2)25/К90]. 
      Книга складається з двох розділів. У першому Голодомор 1932-1933 рр. висвітлено на основі документів, а в другому - головним чином через розповіді людей, які пережили його.
    11. Кульчицький С. Український Голодомор в контексті політики Кремля початку 1930-х р.р. / С. Кульчицький ; Ін-т історії України НАН України. – К., 2013. – 208 с. – К-2 [9(С2)25 / К90]. 
       Автор досліджує тему голодомору на тлі і у зв'язку із загальносоюзним голодом, викликаним сталінським курсом "розгорнутого будівництва соціалізму по всьому фронту".
   12. Мейс Д.  Україна: матеріалізація привидів / Дж. Мейс ; Упоряд. Н.Дзюбенко-Мейс. – К. : ТОВ "Видавництво "Кліо", 2016. – 688 с. – К-2 [9(С2) / У45].
          Праця відомого американського дослідника історії України присвячена розкриттю цілісності, повноти історичної правди про найжахливіші сторінки тоталітарного минулого. У статтях проведено грунтовний аналіз причин невдач національно-визвольних змагань українців на початку ХХ ст., розкрито страхітливу механіку сталінської машини, обстоюється істина про штучність Голодомору 1932-33 рр., документально підтверджено нерозривний взаємозв'язок між минулим, теперішнім і майбутнім України у прагненні до незалежності.
   13. Наймарк Н.М. Геноциди Сталіна / Н. М. Наймарк. - пер. з англ. - К.: ВД "Києво-Могилянська академія", 2011. - 135 с. - К-2 [9(С2)24 / Н20]. 
      Основна мета книги - "обґрунтувати кваліфікацію сталінських масових убивств у 1930-х роках як геноцид", адже це призвело до загибелі мільйонів невинних людей.
    14. Парламентські слухання щодо вшанування пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років: 12 лютого 2003 р./ За ред. Д.В. Табачника, О.О. Зінченка, Г.Й. Удовенка; Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України. - К., 2003. - 203 с. - К-2 [9(С2)25/П18]. 
      У збірнику Парламентських слухань "Щодо вшанування пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років", що відбулися 12 лютого 2003 р. у сесійному залі Верховної Ради України, вміщено: стенограму засідання з повними текстами виступів; підбірка нормативно-правових актів Президента, Верховної Ради та Уряду України; фотокопії документів; огляд Інтернет-ресурсів документально - публіцистичних матеріалів з проблем Голодомору. 
     15. Політичні репресії радянської доби в Україні: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик/ Упоряд.: Т. Приліпко, О. Марченко, З. Мусіна. - К.: Арістей, 2008. - 684 с. - К-2 [016:9(С2)2/П50]. 
      Мета даного проекту - виявити, облікувати та репрезентувати літературу про найбільш репресивні акції комуністичного режиму, історію політичних процесів, маловідомих або замовчуваних раніше сфабрикованих справ, їхній вплив на долі багатьох політичних керівників, діячів науки, культури тощо.
    16. Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - 604 с. - К-2 [9(С2)25/Р65]. 
       У виданні представлено документи радянських органів державної безпеки - Державного політичного управління (ДПУ) та Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС), що містять додаткову архівну інформацію про причини, перебіг і наслідки найстрашнішої трагедії в історії українського народу ХХ століття - Голодомору 1932-1933 років. Документи розповідають про здійснення органами держбезпеки масових політичних репресій, у тому числі й з метою приховування правди про Голодомор. Майже 70 років ці документи зберігались під грифами секретності і були недоступними для дослідників.
    17. Руденко Р.Г. Драматична і трагічна історія голодомору 1932-1933 рр. в Україні: Монографія. - Х.: ХНЕУ, 2009. - 92 с. - К-2 [9(С2)25/Р83]. 
      Присвячено дослідженню проблем історії Голодомору 1932-1933 рр. в Україні у провідних ідеях і підходах, на засадах об’єктивності й достовірності, в аспектах, напрямках, уявленнях, оцінках його історичного сприйняття. Розглядаються різні дискусійні точки зору на цю проблему в контексті української історії 20-30 років ХХ ст.
     18. Таугер М. Голод, голодомор, геноцид: Голод, сельское хозяйство и советская сельскохозяйственная политика. - Пер. с англ. - К.: Еженедельник "2000": Изд-во "Довіра", 2008. - 427 с. - К-2 [9(С2)25/Т23]
     . "Голод, голодомор, геноцид?" - сборник научных статей Марка Таугера, профессора университета Западной Вирджинии (США). Автор специализируется по истории России и Советского Союза. В том числе и на таком аспекте, как проблема великого голода 20-30-х гг. прошлого века.
    19. Трагедія голодомору в Україні 1932-1933 рр. у пам’яті народній: Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 22 листопада 2007 р.)/ Відп. за вип. П.Є. Минко. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ, 2008. - 188 с. - К-2 [9(С2)24/Т65]. 
       У збірнику, що пропонується до вашої уваги, вміщено матеріали науково-практичної конференції, яка відбулася в Харківському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України 22 листопада 2007 р. в рамках заходів із вшанування пам'яті жертв великої трагедії Українського народу - Голодомору 1932-1933 рр.
    20. Хмельковський Л. 136 призвідців Голодомору. - Л.: "Свічадо", 2009. - 136 с. - К-2 [9(С2)25/Х65]. 
     Служба безпеки України в 2009 році вперше оприлюднила список 136 осіб, відповідальних за Голодомор 1932-1933 років в Україні. Досі поширення інформації про цю трагедію було обмежене тільки розповідями про страждання жертв. Тепер, коли стали відомі прізвища конкретних винуватців, виникла потреба поширити цю інформацію в Україні і серед закордонного українства.
     21. Цвілюк С.А. Трагедія нескореної нації: Монографія. - 2-ге вид., доп. - О.: "Астропринт", 2008. - 264 с. - К-2 [9(С2)25/Ц28]. 
       Масштаби трагедії, викликаної політичним і національним терором, що лютував на українській землі в 30-40-х роках минулого століття, не мають аналогів в історії людства. У Зверненні до українського народу Президента України у зв’язку з Днем пам"яті жертв Голодомору та політичних репресій зазначалося: "Спланований і реалізований комуністичним режимом голодомор та масові політичні репресії поставили під сумнів саме існування нації. Це - не перебільшення. Голодомор став національною катастрофою. Тільки протягом 1932-1933 років загинула п’ята частина сільського населення України..." Про ці трагічні події в історії українського народу йдеться в даній праці.