Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.


Державний Герб України
Виставка присвячена одному з державних символів України – Державному Гербу України19 лютого 1992 р. Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про Державний Герб України» і затвердила тризуб як малий Державний Герб України, вважаючи його головним елементом великого Державного Герба України, що знаходиться у стадії розробки.

Знак тризуба, або тридент, відомий у світі з незапам’ятних часів. Найдавніші археологічні знахідки тризуба на українських землях походять з першого століття нашої ери. Впродовж віків у тризубі органічно поєднувалися язичеські й християнські символи, він уособлював не лише знак князівської адміністрації, а й почав нести в собі державне, національне, релігійне та ідеологічне навантаження. В українському суспільстві виникла та зміцніла традиція використовувати Золотий Тризуб у форматі 3D як навершя прапорів і на підставці без щита. Зображення його використовується на синьо-жовтих прапорах, державних та відомчих нагородах, у тому числі військових, на знаках розрізнення у Збройних Силах України, на прапорах військових частин. Російська агресія в Криму і на сході України розпочалися із знищення Тризуба як маркера української ідентичності. Але наразі, Тризуб об’єднує українських патріотів, які сьогодні захищають наш суверенітет і територіальну цілісність України.

На виставці представлені офіційні видання, монографії, аналітичні матеріали та дослідження про історію українського тризуба та його походження, пояснення змісту української символіки та розвиток правового регулювання застосування публічних атрибутів і символів Української держави від дохристиянських часів до сьогодення.
     

 Про Державний Герб України : постанова Верховної Ради України від 19 лют. 1992 р. № 2137-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 40. – Ст. 592.


     

Конституція України : Офіційний текст. – К. : Видавець ТОВ "Київський Бізнес Центр", 2021. – 80 с. – К-2 [34С(С2) / К65].
     У офіційному виданні представлений текст Основного Закону України, прийнятий на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1998 року, в редакції від 2 червня 2016 року. У ст. 20 зазначається, що Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).


    

Баїк О.  Публічні атрибути і символи української держави : Монографія / О. Баїк. – Л. : ПАІС, 2015. – 252 с. – К-2 [902.9 / Б18].
     У монографії представлено й обґрунтовано розвиток правового регулювання застосування публічних атрибутів і символів Української держави від дохристиянських часів до сьогодення.


     

Безкоровайна Л.  Символіка України / Л. Безкоровайна. – К. : Фолиант, 2018. – 92 с. – К-2 [902.6 / Б36].
          Книга містить інформацію про український прапор і герб, аналіз маси матеріалів з історії загальносвітових символів, міфології етносів світу.


    

Бєлов О.  Історія Державного герба України : Науково-методичний посібник / О. Бєлов, Г. Шаповалова. – К. : Запоріжжя: АА Тандем, 2011. – 92 с. – К-2 [902.9 / Б43].
          Автори цього посібника здійснили справжній науковий прорив, запропонувавши історично обґрунтовану концепцію духовного змісту українського герба. В результаті багаторічних досліджень вони довели, що високе духовне вшанування нашого тризуба сягає прадавніх цивілізацій Середземномор'я і міцно пов'язане з обожнюванням сонця як творця життя (хрест) та предмета, який рятував життя - якоря (тризуб).    

Бєлов О.  Український тризуб: історія дослідження та історичний реконструкт / О. Бєлов, Г. Шаповалов ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – К. : "Дике Поле", 2008. – 264 с. – К-2 [902.9 / Б43].
          У монографії досліджується історія вивчення українського тризуба у ХІХ - на початку ХХІ ст. Показано спроби багатьох дослідників осягнути його походження та їх намагання зрозуміти значення цього знаку. Доведено, що сучасний Державний герб України походить від двох прадавніх язичеських та християнських символів - хреста та якоря, які уособлюють віру та надію на спасіння.

Болотенюк С.  Тризуб символ світогляду українців / С. Болотенюк, П. Харченко. – К. : "Фенікс", 2008. – 184 с. – К-2 [902.9 / Б79].
     Настанова - пізнавати феномен природи через природу Людини, а не Людину за Природою - пояснює походження символу Тризуба з Троїстого образу Людини (Homo Trinitas). В книзі показано методологічну роль Тризуба в розгортанні народної культури, його естафетне значення для ідеології життєутворення українців. Як універсальний символ загальнолюдського світогляду, Тризуб зіграє і місіонерську роль у створенні нового ладу на світі.

Карпов В. Військова символіка держави / В. Карпов, Д. Табачник. – К. : "Либідь", 2007. – 296 с. – К-2 [902.9 / К26].
     У книзі висвітлено процес формування військової символіки України з часу проголошення її незалежності. Представлені основні етапи становлення військової символіки в контексті загальнонаціональних державних символів. У виданні зібрано й систематизовано матеріали розробок зразків військових прапорів, штандартів, нагород, нагрудних знаків, емблем Збройних Сил України. Автори розкривають головні віхи виникнення символіки українського війська, аналізують основні етапи її розвитку. Підкреслюється, що військова символіка є складовою частиною державної системи символів.   

Клейноди України (з історії державної і національної символіки) : комплект з 33-х кольорових художніх сувенірних листівок / Авт.кол.: О.П. Білецький, К.Ю. Гломозда, В.Ф. Жмир та ін. – К. : Вид-во журналу "Філософська і соціологічна думка", 1992. – [33 с.]. – К-2 [902.9 / К48].
        
Серія листівок-малюнків, відтворює історію становлення нашої державної і національної символіки. Листівки створено в результаті майже дворічної пошукової роботи в архівах, наукової підготовки матеріалів, а частково - й реконструкції першоджерел, на жаль, втрачених Клейноди - ознаки влади, предмети, що символізують особисту гідність, волю людської спільноти. Сьогодні в цілому світі це державний прапор і герб. Їх описи подаються у спеціальних законодавчих актах, а то й у конституціях. Але так було не завжди.


  

Національна символіка. Кн.1 / Упоряд.: А. Сєриков. – К., 1992. – 48 с. – (Бібліотека журналу "Пам'ятки України"). – К-2 [902.9 / Н35].
     В виданні представлена стаття українського історика В. Модзалевського та українського графіка Г. Нарбута «До питання про Державний Герб України», а також дослідження К. Болсуновського «Родовий знак Рюриковичів, Великих князів Київських. Геральдичне дослідження, призначене для прочитання на ХIV археологічному з’їзді в м. Чернігові [1904 р.]    

Панченко В.  Соборний герб України / В. Панченко. – К. : ПБП "Фотовідеосервіс", 1993. – 48 с. – (Бібліотека Українця ; №3-1). – К-2 [902.9 / П-16].
       У виданні подано чіткі описи та аналіз старовинних гербів історичних земель та регіонів України, а також національного символу нашого народу - тризуба.


     

Пастернак О.  Пояснення Тризуба, герба Великого Київського Князя Володимира Святого / О. Пастернак. – К. : Веселка, 1991. – 47 с. – К-2 [902.9 / П19].
      Ця книга про тризуб – геральдичний знак Київського Князя Володимира Святого. Вона розкриває загадку про походження, ідею та значення тризуба в Україні як державного герба, національного знаку і релігійного символу, вона слугує поглибленню знань із української історії.


   Січинський В.  Тризуб і прапор України / В. Січинський. – Л. : Видавництво "Місіонер", 1995. – 62 с. – К-2 [902.9 / С41].    
           
Запропонованa книжкa — цe науковo-популярнa розповідь пpo наш національний гep6 тa пpaпop. Автop спирається нa apxeoлoгічнi тa історичнi знaxідки, пояснюючи зміст yкpaїнськoї символіки, її значення в національномy державотвореннi. Науковo-популярний виклад дaє змогy шиpoкoмy загалy читачів ознайомитися з істopiєю тa еволюцiєю yкpaїнськиx державниx символів. Книгa npoілюстрованa рисунками, якi підтверджують думки вченого.

    

Україна: герби та прапори / Ред. кол.: Ю.С. Ганжуров, В.А. Граб, А.Б. Гречило та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2010. – 456 с. – К-2 [902.9 / У45].
     Пропонована книга є певним підсумком майже 20-річного періоду створення місцевої символіки. До неї включено понад 1200 зображень гербів і прапорів областей, районів і міст України.


     

Українські символи / За ред. М.К. Дмитренка. – К. : Народознавство, 1994. – 140 с. – (Народознавство). – К-2 [902.9 / У45].
       
Висвітлюється українська система символічного відображення світу, що належить до найдавніших і найбагатших систем традиційної культури на планеті.