Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.


Державний Герб України : історія творення


Виставка присвячена одному з державних символів України – Державному Гербу України. 19 лютого 1992 р. Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про Державний Герб України» і затвердила тризуб як малий Державний Герб України, вважаючи його головним елементом великого Державного Герба України. Малим Державним Гербом України є золотий тризуб на синьому фоні. Великий Герб України знаходиться у стадії розробки.

Український тризуб вже давно значить більше для українців, аніж тільки герб. Він став символом волі та незалежності українського народу, націй та держави. З ним йшли у бій князі Київської Русі, затверджував документи Генеральний Секретаріат, він був знаком боротьби за свободу у ХХ столітті, та врешті став малим Державним Гербом України.
    
На виставці представлені офіційні видання, монографії, аналітичні матеріали та  дослідження про історію вивчення українського тризуба та розвиток правового регулювання застосування публічних атрибутів і символів Української держави від дохристиянських часів до сьогодення.


Архівні документи з питання створення Державного Герба України / Сайт Укр. ін‑ту нац. пам’яті. – Режим доступу :

https://old.uinp.gov.ua/sites/default/files/userupload/arhivni_dokumenti_z_pitannya_stvorennya_derzhavnogo_gerba_ukrayini.pdf     

Про Державний Герб України : постанова Верховної Ради України від 19 лют. 1992 р. № 2137-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 40. – Ст. 592.


     

Конституція України : Офіційне видання. / Верховна Рада України. – К. : Парламентське вид-во, 2017. – 66 с. – (Закони України). – К-2 [34С(С2) / К65].
         У офіційному виданні представлений текст Основного Закону України, прийнятий на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1998 року, в редакції від 2 червня 2016 року.


    

Баїк О.  Публічні атрибути і символи української держави : Монографія / О. Баїк. – Л. : ПАІС, 2015. – 252 с. – К-2 [902.9 / Б18].
        У монографії представлено й обґрунтовано розвиток правового регулювання застосування публічних атрибутів і символів Української держави від дохристиянських часів до сьогодення.


     

Безкоровайна Л.  Символіка України / Л. Безкоровайна. – К. : Фолиант, 2018. – 92 с. – К-2 [902.6 / Б36].
          Книга містить інформацію про український прапор і герб, аналіз маси матеріалів з історії загальносвітових символів, міфології етносів світу.


    

Бєлов О.  Історія Державного герба України : Науково-методичний посібник / О. Бєлов, Г. Шаповалова. – К. : Запоріжжя: АА Тандем, 2011. – 92 с. – К-2 [902.9 / Б43].
          Автори цього посібника здійснили справжній науковий прорив, запропонувавши історично обґрунтовану концепцію духовного змісту українського герба. В результаті багаторічних досліджень вони довели, що високе духовне вшанування нашого тризуба сягає прадавніх цивілізацій Середземномор'я і міцно пов'язане з обожнюванням сонця як творця життя (хрест) та предмета, який рятував життя - якоря (тризуб).


    

Бєлов О.  Український тризуб: історія дослідження та історичний реконструкт / О. Бєлов, Г. Шаповалов ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – К. : "Дике Поле", 2008. – 264 с. – К-2 [902.9 / Б43].
          У монографії досліджується історія вивчення українського тризуба у ХІХ - на початку ХХІ ст. Показано спроби багатьох дослідників осягнути його походження та їх намагання зрозуміти значення цього знаку. Доведено, що сучасний Державний герб України походить від двох прадавніх язичеських та християнських символів - хреста та якоря, які уособлюють віру та надію на спасіння.


    

Болотенюк С.  Тризуб символ світогляду українців / С. Болотенюк, П. Харченко. – К. : "Фенікс", 2008. – 184 с. – К-2 [902.9 / Б79].      
       Настанова - пізнавати феномен природи через природу Людини, а не Людину за Природою - пояснює походження символу Тризуба з Троїстого образу Людини (Homo Trinitas). В книзі показано методологічну роль Тризуба в розгортанні народної культури, його естафетне значення для ідеології життєутворення українців. Як універсальний символ загальнолюдського світогляду, Тризуб зіграє і місіонерську роль у створенні нового ладу на світі.


   

Клейноди України (з історії державної і національної символіки) : комплект з 33-х кольорових художніх сувенірних листівок / Авт.кол.: О.П. Білецький, К.Ю. Гломозда, В.Ф. Жмир та ін. – К. : Вид-во журналу "Філософська і соціологічна думка", 1992. – [33 с.]. – К-2 [902.9 / К48].
        
Серія листівок-малюнків, відтворює історію становлення нашої державної і національної символіки. Листівки створено в результаті майже дворічної пошукової роботи в архівах, наукової підготовки матеріалів, а частково - й реконструкції першоджерел, на жаль, втрачених Клейноди - ознаки влади, предмети, що символізують особисту гідність, волю людської спільноти. Сьогодні в цілому світі це державний прапор і герб. Їх описи подаються у спеціальних законодавчих актах, а то й у конституціях. Але так було не завжди.


  

Народження країни. Від краю до держави. Назва, символіка, територія і кордони України : Назва, символіка, територія і кордони України / Упоряд. К Галушко. – Х. : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. – 352 с. – (Історія без цензури). – К-2 [9(С2) / Н30].
       У виданні йдеться про те, як Україна "здобула себе": як ставала країною, а потім державою, як формувала свою територію та окреслювала її кордони - тими кордонами, які нам сьогодні доводиться боронити зі зброєю в руках.


    

Панченко В.  Соборний герб України / В. Панченко. – К. : ПБП "Фотовідеосервіс", 1993. – 48 с. – (Бібліотека Українця ; №3-1). – К-2 [902.9 / П-16].
       У виданні подано чіткі описи та аналіз старовинних гербів історичних земель та регіонів України, а також національного символу нашого народу - тризуба.


     

Пастернак О.  Пояснення Тризуба, герба Великого Київського Князя Володимира Святого / О. Пастернак. – К. : Веселка, 1991. – 47 с. – К-2 [902.9 / П19].
      Ця книга про тризуб – геральдичний знак Київського Князя Володимира Святого. Вона розкриває загадку про походження, ідею та значення тризуба в Україні як державного герба, національного знаку і релігійного символу, вона слугує поглибленню знань із української історії.


  

Сергійчук В.І.  Доля української національної символіки / В. І. Сергійчук. – К. : Знання, 1990. – 48 с. – (Час і суспільство ; №2 ; 1). – ксерокопія. – К-2 [902.9 / С32].
       
Автор розповідає про походження української національної символіки, багатовікових традицій використання жовто-блакитного стяга, тризуба, бунчуків на українській землі.


   Січинський В.  Тризуб і прапор України / В. Січинський. – Л. : Видавництво "Місіонер", 1995. – 62 с. – К-2 [902.9 / С41].    
           
Запропонованa книжкa — цe науковo-популярнa розповідь пpo наш національний гep6 тa пpaпop. Автop спирається нa apxeoлoгічнi тa історичнi знaxідки, пояснюючи зміст yкpaїнськoї символіки, її значення в національномy державотвореннi. Науковo-популярний виклад дaє змогy шиpoкoмy загалy читачів ознайомитися з істopiєю тa еволюцiєю yкpaїнськиx державниx символів. Книгa npoілюстрованa рисунками, якi підтверджують думки вченого.

    

Сокульський А.  Національна символіка України / А. Сокульський. – Запоріжжя : Інтербук, 1993. – 104 с. – К-2 [902.9 / С59].
       
Незалежна Україна має свої атрибути державності – герб, прапор та гімн. Що означають символи, покладені в основу цих ознак державної незалежності, де коріння української національної символіки, як вона формувалася протягом віків – про все це йдеться в книзі.


     

Українські символи / За ред. М.К. Дмитренка. – К. : Народознавство, 1994. – 140 с. – (Народознавство). – К-2 [902.9 / У45].
       
Висвітлюється українська система символічного відображення світу, що належить до найдавніших і найбагатших систем традиційної культури на планеті.