Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України
 
 

 

УКРАЇНА - ЧОРНОБИЛЬ - СВІТ
(до Дня Чорнобильської трагедії (1986)         

Цьогоріч минає 35 років від дня аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства. У ніч на 26 квітня 1986-го року робітники ЧАЕС провели затверджений керівництвом експеримент, суть якого полягала в моделюванні ситуації функціонування турбогенератора на випадок втрати живлення. Унаслідок експерименту були зруйновані атомний реактор та частина приміщення станції, постраждало майже 5 мільйонів людей, забруднено радіоактивними нуклідами близько 5 тисяч населених пунктів. Крім України, Республіки Білорусь та Російської Федерації вплив Чорнобильської катастрофи відчули на собі Швеція, Норвегія, Польща, Австрія, Швейцарія, Німеччина, Фінляндія, Великобританія та інші держави.

Після Чорнобильської аварії було розроблено низку міжнародних конвенцій. МАГАТЕ продовжує працювати над багатошаровою системою стандартів безпеки, які є рекомендаційними для урядів країн-членів. Аварія на ЧАЕС справила істотний вплив і на політику України, посприявши ухваленню Декларації про державний суверенітет України та проголошенню її без’ядерного статусу. Актуальність вирішення проблем, викликаних Чорнобильською катастрофою, відображена також і в Конституції України. Статтею 16 Основного Закону визначається, що «…подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави». За минулі роки Україною було проведено значний обсяг робіт в усіх напрямах подолання наслідків аварії на ЧАЕС, розроблені й діють близько 800 нормативно-правових актів, що дозволяють регулювати різні аспекти життєдіяльності громадян України у зв’язку з Чорнобильською катастрофою. Указом Президії Верховної Ради Української РСР 26 квітня було оголошено Днем Чорнобильської трагедії.

На виставці представлені нормативні акти, матеріали парламентських слухань, доповіді, матеріали ЗМІ та «круглих столів», розглянуто проблеми державної політики у сфері подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, публікації відомих українських журналістів ті письменників, свідчення та спогади учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.

<> 
    Державна архівна служба України презентує документальну виставку «Чорнобиль: 35 років пам’яті». В експозиції представлені документальні фото із Зони відчуження, офіційні листи, протоколи засідань КПРС, звіти й доповідні членів партії та керівництва Чорнобильської АЕС після аварії; світлини, анкети, посвідчення ліквідаторів аварії, а також листи і телеграми людей, які пропонували свою допомогу постраждалим від катастрофи.

 
   1. Парламентські слухання. Стосовно закриття Чорнобильської АЕС: 5 грудня 2000 р. - 2000. - 128 c. - К-2 [6П2.11 / П18]. 
     У виданні представлений стенографічний звіт парламентських слухань стосовно закриття Чорнобильської АЕС, які відбулись у Верховній Раді України 5 грудня 2000 року.
    2. Парламентські слухання щодо чотирнадцятої річниці Чорнобильської катастрофи: 18 квітня 2000 р. - К., 2000. - 114 с. - К-2 [6П2.11 / П18]. 
     У виданні представлений стенографічний звіт парламентських слухань щодо чотирнадцятої річниці Чорнобильської катастрофи, які відбулись у Верховній Раді України 18 квітня 2000 року.
   3. Парламентські слухання. 15 річниця Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання: 25 квітня 2001 р. - 2001. - 73 c. - К-2 [6П2.11 / П18]. 
    У виданні представлений стенографічний звіт парламентських слухань "15 річниця Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання", які відбулись у Верховній Раді України 25 квітня 2001 року.
   4. Парламентські слухання: 17-та річниця Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання: Стен. звіт., 14 квіт. 2003 р. / Верховна Рада України; К-т з питань екол. політики, природокорист. та ліквідації наслідків Чорноб. катастрофи. - К., 2003. - 126 с - К-2 [6П2.11 / П18]. 
     У виданні представлений стенографічний звіт парламентських слухань "17 річниця Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання", які відбулись у Верховній Раді України 14 квітня 2003 року.
   5. 18 річниця Чорнобильської катастрофи : Матеріали парлам. слухань у Верховній Раді України 21 квіт. 2004 р. / Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорн. катастрофи. – К. : Парлам. вид-во, 2004. – 324 с. – К-2 [6П2.11 / В53].
    До видання увійшли матеріали парламентських слухань, що відбулися 21 квітня 2004 року, з проблем та шляхів подолання наслідків Чорнобильської катастрофи в Україні.
   6. Парламентські слухання: 20 років Чорнобильської катастрофи: підсумки і перспективи : Стен. звіт., 26 квіт. 2006 р. / Верховна Рада України; К-т з питань екол. політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорноб. катастрофи; Ред. відділ. – К., 2006. – 76 с. – К-2 [6П2.11 / П18].
     У виданні представлені матеріали парламентських слухань, які відбулись 26 квітня 2006 року у Верховній Раді України.
    7. Парламентські слухання: Про стан, заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи : Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України , 16 квіт. 2008 р. / Верховна Рада України; К-т з питань екол. політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорноб. катастрофи. – К. : Парламентське вид-во, 2008. – 448с. – К-2 [6П2.11 / П18]. 
    У виданні представлені матеріали парламентських слухань, які відбулись 16 квітня 2008 року у Верховній Раді України.
    8. Парламентські слухання: Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи : Стен. звіт. про парламентські слухання, 8 квіт. 2009 р. / Верховна Рада України; К-т з питань екол. політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорноб. катастрофи; Редакційний відділ. – К., 2009. – 83 с. – К-2 [6П2.11 / П18]. 
     У виданні представлений стенографічний звіт парламентських слухань, які відбулись 8 квітня 2009 року у Верховній Раді України.
    9. Парламентські слухання на тему: "Про сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи / Ред. кол.: М.М. Борисюк, О.В. Рогінець, Г.В. Халімон та ін.; К-т з пит. еколог. політ., природокорист. та ліквідації наслідків Чорноб. катастрофи ВР України. – К. : Парламентське вид-во, 2011. – 344 с. – К-2 [6П2.11 / П18]. 
     У виданні представлені матеріали парламентських слухань на тему "Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи", які відбулись 16 березня 2011 року.


 
 

10. Парламентські слухання: Про стан, заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи : Стен. звіт. про парламентські слухання, 17 квіт. 2013 р. / Верховна Рада України; К-т з питань екол. політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорноб. катастрофи. – К. : Редакційний відділ, 2013. – 122 с. – К-2 [6П2.11 / П18]. 
     У видані представлений стенографічний звіт парламентських слухань, які відбулись 17 квітня 2013 року у сесійній залі Верховної Ради України.
 
 
 

 

12.  Парламентські слухання: Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об'єкт "Укриття" та перспективи розвитку зони відчуження : Стен. звіт про парламентські слухання, 4 березня 2015 р. / Верховна Рада України; К-т з питань екол. політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорноб. катастрофи. – К. : Редакційний відділ, 2015. – 94 с. – К-2 [6П2.11 / П18].
     У видані представлений стенографічний звіт парламентських слухань, які відбулись 4 березня 2015 року у сесійній залі Верховної Ради України.13. Алексієвич С. Чорнобильська молитва : хроніка майбутнього / Світлана Алексієвич ; пер. і післямова Оксани Забужко. –Київ : КОМОРА, 2016. –285 с. (Електронна копія). - К-2 [6П2.11 / А46].
     

     Художньо-документальний роман білоруської письменниці Світлани Алексієвич, Нобелівської лауреатки 2015 року, говорить голосами «маленьких людей» про катастрофу, що зруйнувала  мільйони життів, перевернула світогляд цілого покоління, а заразом  відхилила залізну завісу й підважила непорушну, здавалося, конструкцію радянської держави. Роман створено на основі розлогих інтерв’ю з очевидцями та потерпілими від Чорнобильської трагедії: ліквідаторами та їхніми близькими, вимушеними переселенцями з уражених радіацією регіонів та самоселами «зони», посадовцями, від рішень яких залежали долі десятків тисяч людей, та дітьми, котрі знали, що народилися вже приреченими. Переклад на українську та післямова Оксани Забужко.


   14. Барановська Н. Чорнобильська трагедія / Н. Барановська ; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ін-т історії НАН України, 2011. – 254 с. – К-2 [6П2.11 / Б24].
    У формі історичних нарисів, із залученням широкого кола джерел, робота висвітлює суспільно-політичні та науково-технічні передумови аварії на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, яка сталась 26 квітня 1986 р., розкриває початкові зусилля з її мінімізації та інформаційну ситуацію в країні, яка привела до падіння довіри суспільства до влади.
    15. Гусєв О.П. 25 років віч-на-віч з "Чорнобилем : Документально - публіцистичний твір / О. П. Гусєв. - К.: ТОВ ВПЦ "Літопис-ХХ", 2011. - 624 с. - К-2 [6П2.11 / Г96]. 
     У книзі йдеться про боротьбу ліквідаторів за живучість атомної станції після вибуху 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці, перебіг подій, пов'язаних з діяльністю і закриттям цього аварійного ядерного об'єкту підвищеної небезпеки наприкінці 200 року, подальших дій вже у ХХІ столітті.
    16. Двадцять п'ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього : Матеріали Міжнародної конференції (м. Київ, 20-22 квітня 2011 року):Збірка доповідей, висновки і рекомендації. Ч.1 / Ред.-техн. група: Л.В. Перепелятникова, К.В. Блажчук, К.В. Буковська та ін. – К., 2011. – 368 с. – К-2 [6П2.11 / Д22]. 
     У збірці надруковані пленарні та секційні доповіді, а також висновки та рекомендації конференції.
     17. Двадцять п'ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього : Матеріали Міжнародної конференції (м. Київ, 20-22 квітня 2011 року):Збірка доповідей, висновки і рекомендації. Ч.2 / Ред.-техн. група: Л.В. Перепелятникова, К.В. Блажчук, К.В. Буковська та ін. – К., 2011. – 384 с. – К-2 [6П2.11 / Д22]. 
     У збірці надруковані пленарні та секційні доповіді, а також висновки та рекомендації конференції.
    18. "Двадцять п'ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього" : Національна доповідь України / Ред. кол.: В.І. Балога, В.І. Холоша, О.М. Євдін та ін.; Міністерство надзвичайних ситуацій України. – К. : Вид-во КІМ, 2011. – 356 с. – К-2 [6П2.11 / Д22]. 
    Національна доповідь підбиває підсумки роботи з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи за 25 років, а також містить рекомендації та висновки щодо безпеки ядерної енергетики на майбутнє.

 

19. Доклад о состоянии ядерной и радиационной безопасности в Украине в 2012 году / Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. – К., 2013. – 128 с. – К-2 [6П2.8 / Д63]. 
      В издании представлен доклад о состоянии ядерной безопасности в Украине в 2012 году.
 
 
 
 

 

    20. Объект "Укрытие" 1986-2011. На пути к преобразованию: Монография / Авт. кол.: А.А. Ключников, В.А. Краснов, В.М. Рудько и др.; Ин-т проблем безопасности АЭС НАН Украины. – Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС, 2011. – 288 с. – К-2 [6П2.11 / О-29]. 
   В монографии представлены причины и последствия аварии на 4-м энергоблоке ЧАЭС, особенности строительства объекта "Укрытие", результаты исследований по определению расположения и количеству топливосодержащих материалов и их потенциальная опасность.
    21. Соціально-економічний розвиток територій, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: проблеми та шляхи їх подолання : Зб. матеріалів "круглого столу": Аналітична доповідь / За ред. О.В. Литвиненка. – К. : НІСД, 2011. – 72 с. – К-2 [33С5(С2) / С69]. 
     Розглянуто проблеми державної політики у сфері подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і представлено методологічні підходи до соціально-економічного відродження радіоактивно забруднених унаслідок цієї аварії територій.
    22. Человек в экстремальной производственной ситуации : Опыт социологического исследования ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС / Под ред. Е.И. Головахи; Ин-т социологии НАН Украины. – 2-е изд., испр. и доп. – К. : Спадщина, 2011. – 152 с. – К-2 [301(С2) / Ч-39].
     В монографии на основе обобщения результатов социологических и психологических исследований рассматриваются особенности трудовой деятельности в условиях ликвидации последствий крупной аварии.
    23. Чернобыль. Зона отчуждения: сборник статей /Сост. О. Криштопа. – Х., 2011. - 320 с. - К-2 [6П2.11 / Ч-49]. 
      В книге собраны материалы о причинах аварии, служебных и журналистских расследованиях, загадочных явлениях и коррупционных схемах, порожденных катастрофой.
   24. Чернобыль: последствия катастрофы для человека и природы. – 3-е изд., доп. и перераб. – К. : Универсариум, 2011. – 592 с. – К-2 [6П2.11 / Ч-49]. 
      Наиболее полный в мировой литературе обзор медицинских, экологических и биологических исследований по последствиям Чернобыльской катастрофы для населения и природы. Рассмотрены методологические подходы к выявлению влияния чернобыльского загрязнения.