Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за жовтень 2023 р.
 


1. Антонюк Н. Диференціація кримінальної відповідальності у кримінальному праві України : Монографія / Н. Антонюк. – К. : Алерта, 2023. – 554 с. – К-2 [34С5 / А72].
У монографії сформульовано основи теорії диференціації кримінальної відповідальності як конститутивної складової принципу справедливості, визначено види, критерії та засоби диференціації кримінальної відповідальності. Розкрито ознаки диференціації та визначено їх вплив  на класифікацію, види, критерії показники та засоби подальшої реалізації диференціації кримінальної відповідальності законодавцем. 

2. Барікова А. Дискреція в правозастосуванні у фінансовому праві : Монографія / А. Барікова. – К. : Інтерсервіс, 2023. – 280 с. – К-2 [336:34 / Б24].
Книгу присвячено актуальним питанням реалізації дискреції в застосуванні норм фінансового права. Запропоновано модель транскордонної публічної адміністрації, емпіричний вимір діяльності якої має ґрунтуватися на необхідності створення умов для взаємодії контролюючих органів з платниками шляхом створення можливостей для структурування процесу співпраці  в техніко-соціальному вимірі.
 

3. Загальна теорія космічного права : Підручник / С.Р. Карпенко, Р.С. Пічко, І.Л. Степанов, С.В. Шевцов. – К. : ВД "АДЕФ-УКРАЇНА", 2022. – 460 с. – К-2 [34М / З-14].
У підручнику з позиції сучасної правової науки подані загальнотеоретичні питання космічного права на рівні міжнародної та національної регуляції. Розглянуто теми, які окреслюють важливі аспекти теорії космічного права, зокрема, суб’єкти та об’єкти космічного права, правовий режим та правовий статус космічного простору. Приділено увагу правовій регуляції знаходження людини у космосі, в т.ч. через народження нової господарської діяльності — космічного туризму. Приділено увагу ролі інтелектуальної власності та страхування для провадження космічної діяльності. Відображені сучасні проблеми космічного права.
         


4. Кузьо Т. Війна Путіна проти України. Революція, націоналізм і криміналітет / Т. Кузьо ; Пер. з англ. А. Павлишина. – К. : "ДУХ І ЛІТЕРА", 2018. – 560 с. – К-2 [327 / К89].
Ця книга є ґрунтовним дослідженням причин та витоків російської агресії проти незалежної України, історії формування специфічного імперського ставлення російських еліт до України та українців, російсько-українських відносин після розпаду СРСР, а також російської гібридної війни проти України. Публікація є підсумком трирічного дослідницького проекту: у 2013-2016 роках автор 15 разів відвідував міста і села на півдні та сході України, зокрема у зоні бойових дій, де записав близько 300 інтерв’ю. В основу книги покладено результати цього польового дослідження, його обговорення з українськими та західними експертами.

           


5. Мідделаар Л. Перехід до Європи. Як континент став союзом / Л. Мідделаар ; Пер. з анг. О. Панича. – К. : "ДУХ І ЛІТЕРА", 2018. – 576 с. – К-2 [327 / М57].
Нідерландський історик і політичний філософ докладно аналізує історію формування та внутрішній устрій Європейського Союзу, від моменту створення Європейської спільноти вугілля та сталі (1951) до сучасного стану ЄС. Оригінальна концепція Мідделаара розглядає ЄС як утворення, що складається з трьох "сфер": зовнішньої (сукупність усіх держав Європи), внутрішньої ("Європа спільноти" з передбаченими угодою спільними інституціями) та проміжної (взаємини між державами - членами спільноти).
         

6. Мюррей В. Війна, яку необхідно було виграти. Друга світова: стратегії, битви, рішення / В. Мюррей, Е. Міллет ; Пер. з англ. О. Буценка. – К. : "ДУХ І ЛІТЕРА", 2023. – 656 с. – К-2 [9(С2)27 / М98].
Ця наукова розвідка є чи не найбільш повним і досконалим екскурсом в історію Другої світової - від японо-китайської війни 1937 року до капітуляції Японії в 1945 році. Книга - є унікальною та потужною оперативною історією цієї війни, яка відтворює повну картину битв на землі, на морі та в повітрі. Це кульмінація багаторічних досліджень двох провідних американських військових істориків. Автори аналізують операції та тактику ведення війни як на європейському, так і на тихоокеанському театрах воєнних дій.


           

 

7. Огляд практики Європейського Суду з прав людини. 2020 : Річний звіт / Європейський Суд з прав людини. – Б.м. : Рада Європи, 2021. – 107 с. – К-2 [34М / О-37].
Цей документ є витягом з Річного звіту Європейського суду з прав людини за 2020 рік.
8. Огляд практики Європейського Суду з прав людини. 2021 : Річний звіт / Європейський Суд з прав людини. – Б.м. : Рада Європи, 2022. – 139 с. – К-2 [34М / О-37].
Цей документ є витягом з Річного звіту Європейського суду з прав людини за 2021 рік.

9. Потєхін О. Геополітика проти безпеки: союзницьке стримування агресії в Європі ХХ-початку ХХІ ст. / О. Потєхін, Ю. Клименко. – К. : "ДУХ І ЛІТЕРА", 2023. – 552 с. – К-2 [327 / П64].
У цій книзі вперше в світовій історіографії та політології зроблено спробу висвітлити з позицій інституційного лібералізму досвід створення та функціонування військово-політичних союзів, визначити їхній вплив на європейську безпеку ХХ – початку ХХІ століття. Оцінюючи здатність союзів стабілізувати міжнародну ситуацію шляхом збройного стримування агресора, автори дискутують з прихильниками геополітики та спорідненого з нею політичного реалізму.
10. Сидорова Е. Організаційно-правові засади розвитку державної політики України в гуманітарній сфері : Навч. посібник / Е. Сидорова, В. Шаблистий, М. Юніна ; За заг. ред. д.ю.н. О.С. Юніна. – Д. : Арт-Прес, 2023. – 264 с. – К-2 [34(С2) / С95].
В підручнику здійснено комплексний аналіз стану й сучасних тенденцій розвитку державної політики України та відповідної нормативно-правової бази у гуманітарній сфері
.

11. 100+ історій жінок та дівчат у війні Росії проти України. Т.1 / уклад.О. Бучинська, О. Давліканова, І. Лилик, О. Яшкіна та ін.; за ред. О. Давліканової. – К. : ТОВ "ВІСТКА", 2022. – 170 с. – К-2 [32С6 / С81].
В першому томі збірки представлено половину зі 100+ історій жінок та дівчат, чиї життя назавжди змінила війна, – військовослужбовиць, захисниць з територіальної оборони, медиків, дипломаток, правозахисниць, активісток, волонтерок, підприємиць, біженок, матерів, сестер, доньок… Всі історії ці жінки та дівчата розповіли або записали самостійно. Це їхні долі, їхній досвід, їхній погляд. Ми також віддаємо шану вбитим і закатованим російськими загарбниками жінкам та дівчатам, чиї життя було передчасно відібрано нічим невиправданою жорстокістю, замішаною на імперських амбіціях та почутті гордості за «велич» на кров


12. 100+ історій жінок та дівчат у війні Росії проти України. Т.2 / уклад.О. Бучинська, О. Давліканова, І. Лилик, О. Яшкіна та ін.; за ред. О. Давліканової. – К. : ТОВ "ВІСТКА", 2022. – 232 с. – К-2 [32С6 / С81].

У другому томі збірки представлено половину зі 100+ історій жінок та дівчат, чиї життя назавжди змінила війна, — військовослужбовиць, захисниць із територіальної оборони, медиків, дипломаток, правозахисниць, активісток, волонтерок, підприємиць, біженок, матерів, сестер, доньок... Усі історії ці жінки та дівчата розповіли або записали самостійно. Декілька історій надано журналіст(к)ами та отримано дозвіл на їх публікацію від видань та протагоністок. Це їхні долі, їхній досвід, їхній погляд. Ми також віддаємо шану вбитим і закатованим російськими загарбниками жінкам та дівчатам, чиї життя було передчасно відібрано нічим невиправданою жорстокістю, замішаною на імперських амбіціях та імперських амбіціях і почутті гордості за «велич» на крові.


13. Українське православ'я в світовій спільноті Православних Церков: минуле, сучасне та майбутнє / Упоряд. С. Башинський. – К. : "ДУХ І ЛІТЕРА", 2022. – 512 с. – К-2 [293 / У45].
Автори доповідей, виголошених під час симпозіуму, що відбувся в Торонто в 2014 році, пропонують ретроспективний погляд на унікальну атрибутику та особливе місце української православної традиції в контексті світового православ'я, а також сучасну релігійну ситуацію в Україні.