Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за лютий 2023 р.
 

         


     

1. Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, економічний та інформаційний аспекти : Монографія / В. В. Копійка, М.С. Дорошко, О.Ю. Кондратенко та ін.; за заг. ред. В.В. Копійки і М.С. Дорошка. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2018. – 388 с. – К-2 [327 / А90].
         Здійснено комплексне і системне дослідження взаємин між Україною та Європейським Союзом після підписання Угоди про асоціацію. Новий формат українсько-європейських відносин  висвітлено в політичному, історичному, правовому, економічному й інформаційному аспектах, що є першою спробою всебічного аналізу зазначеної проблематики.


          


    2. Грачев О. Академічна наука країн світу / О. Грачев, В. Хорєвін. – К. : ДУ "Інститут досліджень науково-технічного потенціалу і історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України", 2020. – 576 с. – К-2 [001 / Г78].

         Видання містить інформаційно-довідкові та аналітичні дані про академії наук 117 країн світу: Європи, Північної та Латинської Америки, Азії спільно з Австралією і Новою Зеландією, Африки, а також 28 міжнародних академічних організацій (об'єднань). Наведена інформація базується, переважно, на даних Інтернет ресурсів 2017 - 2019 рр. про цілі та завдання академічних інституцій, їхню структуру, а також містить дані про видання, нагороди та про участь молоді в діяльності академій наук. Розглядаються перспективи розвитку академічної форми організації науки.
        

    

3. Грушевський М. Щоденник. 1902-1914. Т.1 (1902-1907) / М. Грушевський ; Упоряд., вступ. стаття, коментарі С. Панькова; наук. ред. І. Гирич. – У 2-х т. – К. : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2021. – 544 с. – К-2 [9(С2) / Г91].
          Унікальне мемуарне джерело відкриває нові сторінки життєпису Михайла Грушевського, репрезентує невтомну енергію професора першої кафедри української історії, керманича наукових інституцій у Львові та Києві, багатогранну діяльність вченого на ниві публіцистики, культури, видавничого руху та суспільно-політичного життя України початку XX століття. Виняткової ваги его-документ розкриває внутрішній світ, уподобання, повсякденне життя видатного історика, додає яскраві барви до його психологічного автопортрета. Перший том містить фрагменти щоденника за 1902 рік, єдиний запис за 1903 р., нотатки за 1904-1907 рр. Усі тексти збережені в рукописах (автографах).

         


           

       
 

4. Грушевський М. Щоденник. 1908-1914. Т.2 (1908-1914) / М. Грушевський ; Упоряд., вступ. стаття, коментарі С. Панькова; наук. ред. І. Гирич. – У 2-х т. – К. : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2021. – 534 с.; іл. – К-2 [9(С2) / Г91].
         Унікальне мемуарне джерело відкриває нові сторінки життєпису Михайла Грушевського, репрезентує невтомну енергію професора першої кафедри української історії, керманича наукових інституцій у Львові та Києві, багатогранну діяльність вченого на ниві публіцистики, культури, видавничого руху та суспільно-політичного життя України початку XX століття. Виняткової ваги его-документ розкриває внутрішній світ, уподобання, повсякденне життя видатного історика, додає яскраві барви до його психологічного автопортета. Другий том містить нотатки за 1908 р. – середину червня 1910 р., а також купюри від початку липня 1910 р. до середини листопада 1914 р., зроблені в Київському губернському жандармському управлінні за оригінальними текстами щоденника, вилученими як «речові докази» під час арешту вченого в листопаді 1914 р.

.

       


         


      

5. Імена України. 100 митців. – Суми : ПФ "Вид-во "Університетська книга", 2020. – 236 с.; іл. – К-2 [74(477) / І-51].
          У книзі представлена творчість українських художників від часів Київської Русі до ХХІ ст., які залишили яскраву сторінку в історії українського образотворчого мистецтва. Ілюстрації дають уявлення про стилістику творів, їх тематичне і технічне розмаїття, а біографічні відомості розширюють наші знання про діяльність митців.          


       

6. Правова модель сталого розвитку України / Під заг. ред. чл.-кор. НАН України В.А. Устименка. – К. : ДУ "Інститут економіко-правових досліджень імені В.К Мамутова НАН України ", 2021. – 296 с. – К-2 [34С4 / П68].
         У монографії висвітлено методологічні засади формування правової моделі сталого розвитку України. Наведено характеристику окремих елементів інституціонального забезпечення формування правової моделі сталого розвитку України. Визначено особливості формування інвестиційно-інноваційної складової правової моделі сталого розвитку України.


       


         


 
7. Стратегія політико-правового розвитку України до 2030 року : Науково-аналітична записка / Кол. авт.; За ред. І.О. Кресіної. – К. : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2022. – 176 с. – К-2 [32С(С2) / С83].

              Розкрито засадничі положення Стратегії політико-правового розвитку України до 2030 року. Доведено необхідність докорінної зміни наукових підходів до стратегічного планування політико-правового розвитку в умовах війни Росії проти України та післявоєнної відбудови, зовнішніх та внутрішніх викликів, геополітичних змін, європейської та євроатлантичної інтеграції, суспільної модернізації. Сформульовано низку засадничих положень задля реалізації стратегій в основних сферах політико-правового розвитку і розробки тексту нової Конституції України - Конституції Української Республіки.

      


     


           

      


8. Файзулін Я. Київські адреси Української революції 1917-1921 : Путівник / Я. Файзулін ; Я. Файзулін, М. Майоров, О. Кучерук. – К. : Гнозіс, 2021. – 168 с.: фото. – К-2 [9(С2)21 / Ф17].

          Книга є першою спробою створити путівник місцями пам’яті Української революції у Києві. Вона містить інформацію про 165 локацій на карті Києва: споруди, де були розташовані органи влади, політичні, громадські та культурні організації; будинки, у яких народилися, мешкали або ж працювали видатні діячі; місця боїв, зборів, демонстрацій та інших важливих подій Української революції. До кожної із адрес подано історичну довідку, ілюстративний матеріал, цитати з історичних джерел – документів, мемуарів, газет, що містять додаткову інформацію.