Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження видань іноземними мовами за січень 2023 р.
 

          


     

1. Legal English = Юридична англійська / Ю. Бондарчук, М. Вишневська, І. Бороліс. – К. : КНУТД, 2022. – 284 с. – К-2 [4И(Анг) / L49].
       Посібник містить інформацію про правові системи та судочинство України, Великої Британії та США, знайомить з конституційним, адміністративним, міжнародним, кримінальним і цивільним правом, кримінальним і цивільним процесом цих країн.
             


    

2. Parallel Report Ukraine 2014-2019 = Паралельний звіт Україна 2014-2019 / M. Dmytriyeva; FB community Feminist UA. – Kyiv, 2019. – 66 p. – К-2 [32С6 / P25].
       
Високо оцінюючи підготовлену державою Національну доповідь, українські жіночі громадські організації вирішили самостійно підбити підсумки зусиль щодо просування прав жінок і дівчат в Україні за останні п'ять важких років. Війна та втрата частини українських територій, понад мільйон внутрішньо переміщених осіб, економічний занепад та необхідність загальнодержавних реформ створили додаткові виклики для політики уряду. Відтак, у червні 2019 року чотири організації (Національна жіноча рада України, Жіночий інформаційно-консультативний центр, Київський інститут гендерних досліджень та Всесвітня федерація українських жіночих організацій) заявили про намір спільно написати Паралельний звіт і представити незалежний погляд на ситуацію з забезпечення та захист прав жінок і дівчат в Україні.

        

    

3. Position Paper on Ukraine`s policy towards the Russian Federation = Тези щодо політики України стосовно російської федерації / НІДС. – Kyiv : NISS, 2020. – 36 p. – укр. та англ. мовами – К-2 [327(043.2) / P86].
     
Російська федерація - найбільший сусід, чинник внутрішньої і зовнішньої політики України. Донедавна українське та російське суспільства були щільно інтегровані. Відносини України з рф ускладнює імперська спадщина, що деформує сприйняття сторонами одна одної. рф - як держава-агресор - головне джерело зовнішніх загроз національній безпеці України. Відповідь на російський виклик має бути системною. Її основою повинно стати втілення стратегічного курсу на набуття Україною повноправного членства в ЄС та в НАТО. У Тезах запропоновано візію політики України щодо росії. Така політика має ґрунтуватися на національних інтересах України а не на ідеологічних настановах.         


           

        

4. The rights of convicts detained in the ORDLO = Права засуджених, які тримаються в ОРДЛО. / Y. Zakharov, N. Melnyk. – Kharkiv : LLB "Human Rights Publisher", 2018. – 80 p. – К-2 [34С(С2) / T44].
     Ця публікація присвячена становищу в'язнів, які перебувають під вартою на непідконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей та були позбавлені свободи ще до початку збройного конфлікту. У доповіді аналізуються правовий статус та умови тримання в'язнів в ОРДЛО, порушення фундаментальних прав цієї категорії населення в ОРДЛО, розглядається проблема перевезення в'язнів в установи на контрольованій урядом території, повідомляється про правову допомогу, надану окремим в'язням. Надаються рекомендації з метою покращення ситуації.

.

       


         

5. Ukraine`s progress in implementation of 20 Eastern Partnership deliverables for 2020 : Monitoring report by the Ukrainian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum=Прогрес України в реалізації 20-ти результатів Східного партнерства до 2020 року / Institute for Economic Research and Policy Consuiting. – Kyiv : Institute for Economic Research and Policy Consuiting, 2021. – 40 p. – К-2 [327 / U35].
          
Цей моніторинговий звіт підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Громадська синергія» та під егідою Української національної платформи Східного партнерства Форум громадянського суспільства.– https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/Ukraine-s-Implementation-of-20-Eastern-Partnership-Deliverables-for-2020-.pdf.

                


       

6. Violent Crimes Committed During the Armed Conflict in Eastern Ukraine between 2014-2018 = Насильницькі злочини, скоєні під час збройного конфлікту на сході України у 2014-2018 роках / Aseev Y., Hlushchenko V., Knyrov B. – Kharkiv : LLB "Human Rights Publisher", 2018. – 104 p. – К-2 [34С5 / V72].
      
Харківська правозахисна група та "Берег миру", громадські неприбуткові правозахисні організації, представили читачеві звіт, що містить різноманітну інформацію про насильницькі злочинні дії, вчинені під час військового конфлікту на сході України в 2014-2018 роках. Автори вбачають у цих діяннях ознаки численних злочинів проти людства та військових злочинів відповідно до Римський статут Міжнародного кримінального суду. Цю доповідь підготував Kharkiw Human Rights