Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за листопад 2021 р.
 

         


       .

  

Бистрицький Є.  Комунікація і культура в глобальному світі / Є. Бистрицький, Р. Зимовець, С. Пролеєв. – К. : Дух і Літера, 2020. – 416 с. – К-2 [002 / Б65].
     В книзі надаються розгорнуті визначення ґлобалізації, комунікації і культури в їх внутрішньому взаємозв’язку. Разом з критичним викладом думок класичних і сучасних мислителів автори відзначають провідну роль культури в її національних проявах як головного чинника опору процесам ґлобалізації та, водночас, їх основ ного мотиватора.

        

     

          


   

Діковська І.  Міжнародне спадкування у ЄС та Україні: напрями адаптації права України до права ЄС : Монографія / І. Діковська. – К. : Алерта, 2020. – 304 с. – К-2 [34М / Д45].
         Книга є комплексним дослідженням питань правового регулювання міжнародних спадкових відносин у Державах-Членах ЄС та Україні.


               

             

Дослідження корупції: теоретичні та концептуальні засади. : Антологія. – К. : Дух і Літера, 2021. – 664 с. – К-2 [34С5 / Д70].
      Антологія дає розуміння засадничих підходів до концептуалізації корупції, пояснює засади та розвиток як національної, так і глобальної антикорупційної політики.


    

 

         


           

           

Кулик В.  Мовна політика в багатомовних країнах. Закордонний досвід та його придатність для України / В. Кулик. – К. : Дух і Літера, 2021. – 312 с. – К-2 [4 / К90].
       Автор докладно розглядає нинішній стан та історичні витоки мовної політики сімнадцяти країн, а потім аналізує можливість запозичення певних успішних закордонних зразків в Україні.       

       


         

            


Лісовий В.  Україна: повернення часу : Політико-філософські роздуми / В. Лісовий. – К. : Дух і Літера, 2019. – 712 с. – К-2 [32С(С2) / Л63].
       У збірці статей українського філософа-дисидента В. Лісового (1937–2012) йдеться про такі засадничі поняття, як культура (в тому числі політична), ідеологія, мова, освіта, патріотизм і націоналізм, масова свідомість і цінності, а також про життя і діяльність деяких видатних українських інтелектуалів, імена яких широкому загалові здебільшого невідомі, зокрема Д. Чижевського, І. Лисяка-Рудницького і Д. Донцова.

      

 


          


       

Мідделаар Л.  Нова політика Європи: десять років політичних криз / Л. Мідделаар ; Пер. з англ. О.Панича. – К. : Дух і Літера, 2021. – 408 с. – К-2 [32И / М57].
      Нідерландський історик і політичний філософ аналізує, як Європейський Союз змінився за останні десять років (2009–2018), з якими головними викликами ЄС стикається сьогодні та як можна найефективніше відповісти на ці виклики.


 


          

       


Настільна книга громадянина / К.Б.Левченко, С.С.Чернявський, А. В. Дунебабін та ін. – Х. : Фоліо, 2021. – 734 с. – К-2 [34С(С2) / Н32].
        У видання доступно і лаконічно висвітлено права та обов'язки пересічного громадянина  України незалежно від його віку, статі, соціального стану та професії. У книзі надано практичні поради, які допоможуть захистити свої права, розглянуто основні положення освітньої та пенсійної реформ.


     


          

 

Снайдер Т.  Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569-1999 / Т. Снайдер. – Вид. 4-те. – К. : Дух і Літера, 2021. – 464 с. – К-2 [9 / С53].
       Відомий американський історик досліджує феномен народження модерних націй. Автор намагається дати відповідь на запитання: яким чином з однієї ранньомодерної національної ідеї постали чотири модерні?


       

  


            

 

Українці всього світу : Альманах. Ч. 1. – О. : "ВМВ". – 180 с.: іл. – К-2 [902.7 / У-45].
       В книзі-альманасі зібрані короткі біографії українців, які змушені були шукати кращої долі за кордоном, де прославили Україну своїми справами. Серед них: Квітка Цісик, Олександр Вертинський, Серж Лифар, Ігор Сікорський.


     

     


           


Шевчук В.  Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХVІ-ХVІІІ ст. : У двох книгах / В. Шевчук. – Кн.1. – К. : ТОВ "Видавництво Кліо", 2019. – 792 с., іл. – К-2 [9(С2)13 / Ш37].
       У виданні репрезентується ціла епоха нашої державності, а саме - віхи, становлення та руйнація Козацької держави, механізм її творення та складнощі цього процесу. Автор будує свою систему розмислів на аналізі державно-правових актів, договорів гетьманів із державами. Особлива увага приділена міжконфесійному становленню та діяльності гетьманів-державотворців. Книга доповнена рідкісним ілюстративним матеріалом.

          

        


       
    

Шевчук В.  Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХVІ-ХVІІІ ст. : У двох книгах / В. Шевчук. – Кн.2. – К. : ТОВ "Видавництво Кліо", 2019. – 1120 с., іл. – К-2 [9(С2)13 / Ш37].
       У другій книзі видання автор акцентує увагу на спробах врятувати українську державність, зокрема на орієнтаційних ідеях Богдана Хмельницького, боротьбі Пилипа Орлика, Івана Скоропадського та Павла Полуботка за збереження Козацької держави, яка, попри всі зусилля, була приречена на швидку загибель.


      
        

Щедрова Г.  Політичні конфлікти і кризи в сучасній Україні та світі: практична реалізація врегулювання : Монографія / Г. Щедрова. – Д. : Університет імені Альберта Нобеля, 2021. – 160 с. – К-2 [32С(С2) / Щ35].
      Монографію присвячено практичній реалізації врегулювання політичних конфліктів і криз у сучасній Україні та світі.Розглядається коло проблем, пов'язаних із конкурентною боротьбою політичних партій у сучасній Україні, основними лініями розлому в ЄС, політичними процесами в умовах пандемії, політичними технологіями як засобом виходу з криз.