Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за жовтень 2021 р.
 

         

1. Бондаренко О.  Концепція кримінально-правової протидії корупції в Україні : Монографія / О. Бондаренко. – Суми : Сумський державний університет, 2021. – 472 с. – К-2 [34С5 / Б81].
   
У монографії досліджено питання сутності й різновидів корупції та запропоновано науково обгрунтовану концепцію кримінально-правової протидії корупції в Україні. Узагальнено та систематизовано зарубіжний досвід у сфері протидії корупції.

       .


     

          


   

2. Громадянське суспільство vs. корупція в Україні. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2019. – 240 с. – К-2 [32С(С2) / Г87].
    Книгу присвячено дослідженню ролі антикорупційних громадських організацій в Україні, вивченню топології діяльності антикорупційного активізму в регіонах України. Головна увага зосереджується на дослідженні типів антикорупційних неурядових організацій, методів роботи та особливостей і причин ефективності або неефективності їхньої діяльності.
.


               

1.        3. Гуманітарна політика в Україні: виклики та перспективи (Біла книга) : Аналітична доповідь / Сінайко О. (кер. авт. кол.)Тищенко Ю, Каплан Ю., Михайлова О. та ін.; за заг. ред. Ю. Тищенко. – К. : НІСД, 2021. – 136 с. – К-2 [32С(С2) / Г94].
     Доповідь містить огляд основних нагальних проблем у гуманітарній сфері: культурній, освітній, науковій, мовній. Окрему увагу приділено завданням державної політики у сфері культурної (публічної) дипломатії та соціогуманітарної реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Акцентується увага на проблемах розвитку гуманітарної сфери в умовах пандемії COVID-19.       


    

 

         


           

           

4. Економічне відродження через індустріальний розвиток України. – Х. : Повноколір, 2020. – 432 с. – К-2 [33С5(С2) / Е45].
     Книга містить обгрунтування дорожньої карти по забезпеченню структурної трансформації економіки України від сировинної до технологічної, здійснення в країні новітнього індустріального розвитку, що  сприятиме підвищенню добробуту громадян і збереженню України як держави.


       

       


         

            

5. Ключові виклики для розвитку громадянського суспільства, 2020. Стан розвитку громадянського суспільства в Україні у 2020 році : Матеріали щорічної доповіді / Корнієвський О., Сидоренко Д., Пеліванова Н. та ін.; За заг. ред. Ю.Тищенко,Ю.Каплан. – К. : НІСД, 2021. – 116 с. – К-2 [32С(С2) / К52].
     Проаналізовано основні тенденції розвитку громадянського суспільства в Україні. Висвітлено діяльність організацій громадянського госуспільства в різних соціальних сферах. Подано рекомендації щодо нормативно-правового забезпечення їхньої діяльності, розвитку інституційної стійкості організацій громадянського суспільства.


      

 


          


       

6. Конституції країн світу: Італійська Республіка. Держава-Місто Ватикан, Королівство Іспанія. Португальська Республіка / Уклад. О.В.Коротюк, О.В.Лавринович; Пер. Т.В.Руденко, В.С. Станич. – К. : ОВК, 2021. – 320 с. – К-2 [34И / К65]. 
    
У книзі представлено повні тексти Конституцій  Італійської Республіки, Держави-Міста Ватикан, Королівства Іспанія та Португальської Республіки у чинній редакції. Текст викладений на українській мові.

 


          

       

7. Конституції країн світу: Швейцарська конфедерація. Королівство Норвегія. Фінляндська Республіка / Уклад. О.В.Коротюк, О.В.Лавринович; Пер. з офіційного тексту. – К. : ОВК, 2021. – 180 с. – К-2 [34И / К65].
     У книзі представлено повні тексти Конституцій  Швейцарської Конфедерації,  Королівства Норвегія та Фінляндської Республіки у чинній редакції. Текст викладений на українській мові.     


          

 

8. Литвин В.  Будівничі українського національного відродження ХІХ-ХХ ст. Постаті. Ідеї.Візії : За ред. В.А.Смолія / В. Литвин. – К. : НАН України, Ін- історії України, 2021. – 463 с. – К-2 [9(С2) / Л64].
    
Висвітлюється проект національного Відродження та його метаморфози протягом різних періодів й епох історії України. Розглядаються наукові, літературні, громадські, культурні, державно-політичні практики визначних провідників українства, зокрема Володимира Винниченка, Михайла Грушевського, Михайла Драгоманова, Івана Котляревського, В'ячеслава Липинського, Михайла Максимовича, В'ячеслава Чорновола, Тараса Шевченка.

       

  


            

 

9. Різник С. Конституційність нормативних актів: сутність, методологія оцінювання та система забезпечення в Україні : Монографія / С. Різник. – Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 542 с. – К-2 [34(С2) / Р49]. 
    
Монографія присвячена темі конституційності нормативних актів, з'ясуванню її сутності, методології оцінювання, а також змістовній характеристиці системи юридичного забезпечення верховенства Конституції України.

     

     


           

10. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних інститутів і систем країн Західної Європи : Монографія. Т.1 : Особливості міжінституційних відносин у трикутнику "Глава держави-парламент-уряд" та їхні наслідки для політичного процесу / А. Романюк, В. Литвин. – Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 456 с. – К-2 [32И(И4) / Р69].
    
У першому томі комплексної двотомної монографії розглянуто теоретико-методологічні засади аналізу політичних інститутів та систем у порівняльній політології, окреслено атрибути й особливості становлення і чинний стан розвитку політичного процесу, політичних систем й інституту держави та інституту парламенту в країнах Західної Європи.


          

        


       
    
      

11. Шаповал В.М.  Історія Основного Закону. (До 25-ліття прийняття Конституції України) / В. М. Шаповал, А. В. Корнєєв ; Відп. ред. В.А.Смолій; НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К. : НАН України, 2021. – 126 с. – К-2 [34С(С2) / Ш24].
     У книзі проаналізовано етапи конституційного процесу в незалежній Україні, що завершився прийняттям у червні 1996 року Основного Закону. Її автори, які були безпосередніми учасниками цього процесу, запропонували своєрідну панораму подій і фактів у конституційному творенні в нашій країні.
12. Development of modern science: the Experience of European Countries : monograph / edited by authors. – Riga, 2019. – 655 р. – К-2 [Х301.152 / D49].
   Розвиток сучасної науки: досвід європейських країн. Англ. мов.        

 
13. European Union case law on state aid regulation / E.Stuart, L. Roginska. – Kyiv, 2016. – 740 p. – К-2 [Ф4 (4) / Е - 86].
       Збірник прецендетного права Європейського Союзу в сфері державної допомоги. англ. мов.

14. Legislation of eu countries: history, shortcomings and prospects for the development / Collective monograph. – Frankfurt (Oder), 2019. – 360 р. – К-2 [Х / L49]. Законодавство країн ЄС: історія, недоліки та перспективи розвитку. Англ. мов.
15. Ukrainer. Ukrainian Insider. – Л. : Видавництво Старого Лева, 2019. – 320 р. – К-2 [Т3(4Укр) / U31].
     
"Ukraїner. Країна зсередини" - книга за мотивами першого кола масштабної експедиції Україною, яка тривала з літа 2016-го до зими 2018-го року й охопила всі історичні регіони - від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії. У книзі зібрано найяскравіші моменти з мандрівок унікальними куточками країни: історії людей та місць, що надихають, зворушують і дивують, а також вражаючі фото, які показують Україну справжньою, несподіваною, цікавою та автентичною. Англ. мов.