Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за травень 2021 р.
 

          

1. Електронне урядування: конституційно-правове дослідження : Монографія / Авт. кол.: О.З. Романчук, Ю.М. Бисага, В.В. Берч та ін. – Ужгород : ТОВ "РІК-У", 2021. – 196 с. – К-2 [34С3 / Е50].
      
Монографічне дослідження присвячено проблематиці електронного урядування через призму конституційно-правового дослідження.

       .


     

          


   

2. Господарське законодавство України: перспективи модернізації на засадах сталого розвитку : Монографія. – К. : Ін-т економіко-правових досліджень НАН України, 2019. – 320 с. – К-2 [34С4 / Г72].
       
У монографії висвітлено пріоритети формування сучасного господарського законодавства України під впливом концепції сталого розвитку.


               

    

3. Конституції країн світу: Королівство Бельгія. Федеративна Республіка Німеччина. Королівство Швеція / Уклад. О.В.Коротюк, О.В.Лавринович; Пер. з офіційного тексту. – К. : ОВК, 2021. – 232 с. – К-2 [34И / К65].
        
У книзі представлені повні тексти Основних законів Королівства Бельгія, Федеративної Республіки Німеччина та Королівства Швеція у чинній редакції. Текст викладений на українській мові.

       

         


           

           

4. Кримінальний кодекс Литовської Республіки : (Введено в дію 26 вересня 2000 р.) / Під ред. О.В.Коротюк; переклад на укр. м. К.В.Менченя. – К. : ОВК, 2021. – 158 с. – (Кримінальне законодавство країн світу). – К-2 [34С5 / К82].
          
У книзі представлений повний текст кримінального кодексу Литовської Республіки  введений в дію 26 вересня 2000 року.

       

       


         

            

5. Кройтор В.  Принципи цивільного судочинства та їх система: проблеми сучасної теорії та практики : Монографія / В. Кройтор. – Х. : Право, 2020. – 672 с. – К-2 [34С64 / К83].
       
У монографії досліджуються питання визначення поняття, значення та системи принципів цивільного судочинства. Систему принципів цивільного судочинства визначено як єдину, нерозривну, впорядковану сукупність взаємопов’язаних принципів цивільного судочинства, закріплену нормами чинного законодавства.

      

 


          


       

6. Менджул М.  Порівняльне сімейне право : Навч. посібник / М. Менджул. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 296 с. – К-2 [34С45 / М50].
 
У навчальному посібнику в порівняльному аспекті висвітлено основні положення сімейного права України, держав-членів ЄС, Сполученого Королівства, Канади та США, окремих азіатських держав.

       


          

       

7. Пересада О.  Конституційне право України : навчальний посібник / О. Пересада. – К. : ВД "ДАКОР", 2020. – 248 с. – К-2 [34С(С2) / П27].
            
У навчальному посібнику у вигляді схем та таблиць викладено навчальний матеріал з ключових тем дисципліни Конституційне право України.


     


          

8. Практика Європейського суду з прав людини щодо біженців та шукачів притулку : Практичний посібник / Упоряд. О.В. Плотніков. – К. : УВКБ ООН, 2021. – 71 с. – К-2 [34С(С2) / П69].
          
Цей посібник містить систематизований виклад практики Європейського суду з прав людини в питаннях захисту прав біженців та шукачів притулку. Посібник розділений на тематичні розділи, що відповідають встановленим українським законодавством процедурам щодо біженців та шукачів притулку.


       

  


            

9. Реалізація конституційного права на свободу слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань : Монографія / К.І. Барніч, Ю.М. Бисага, В.В. Берч та ін. – Ужгород : ТОВ "РІК-У", 2021. – 220 с. – К-2 [34С(С2) / Р31].
       
Монографія є колективним комплексним дослідженням реалізації конституційного права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

 


     

     


           

10. Складання процесуальних документів для юристів : Навч. посібник. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2020. – 439 с. – К-2 [34С64 / С43].
    Видання містить навчальний та практичний матеріа із складання кримінальних, цивільних, господарських, адміністративних процесуальних документів.

          

        


       
    
      

11. Стан додержання та захисту прав і свобод людини в місцях несвободи у період дії надзвичайної ситуації, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 : Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – К. : ТОВ "ЕКОСТРІМ ПРОДАКШН", 2021. – 90 с. – К-2 [34С(С2) / С76].
       
У спеціальній доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надається інформація про діяльність Уповноваженого щодо запобігання порушенням прав утримуваних осіб, які перебувають у зоні підвищеного ризику зараженням короновірусом.
12. Становище правозахисників та громадських активістів в Україні у 2020 році : Аналітична доовідь / О. Виноградова, А. Москвичова, Т. Печончик та ін.; Центр прав людини ZMINA. – К. : Центр прав людини ZMINA, 2020. – 144 с. – К-2 [34C / С76].
       
У доповіді проаналізовано міжнародні документи, національне законодавство та умови, у яких відбувалася правозахисна та громадська діяльність окремих осіб і організацій на підконтрольній уряду території України впродовж 2020 року.

 
13. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини "Про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні". – К. : ТОВ "ЕКОСТРІМ ПРОДАКШН", 2021. – 354 с. – К-2 [34С(С2) / Щ92].
      
У доповіді  вміщено приклади конкретних випадків порушень прав і свобод людини, щодо яких Уповноваженим вживались послідовні та цілеспрямовані заходи, а також висновки перевірок, здійснених Уповноваженим з прав людини.