Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за березень 2021 р.
 

          

         1. Актон Дж.  Нариси з історії свободи, влади та демократії / (Дж. Актон ; Упоряд., автор передм. та коментарів О.Проценко; пер. з англ. П.Таращука та ін. – К. : Видавничий дім "Простір", 2019. – 712 с.: іл. – ("Джерела до історії політичної думки"). – К-2 [32 / А43].
         До збірника увійшли найкращі нариси видатного  історика і політичного мислителя ХІХ ст., присвячені питанням свободи, влади та демократії. Кожен з них — це захоплива подорож в історію ідей та концепцій, які рухали людством, спричиняючи поступ і реакцію, успіх і трагедію, накопичення знань і безглуздих вчинків, утвердження моралі та оголення ницості людської природи, створення досконалих конституцій та злочинних режимів.


     

          


   

        2. Анторопологічний код української культури і цивілізації. Кн.1 / О.О.Рафальський (керівник авт. кол.), Я.С.Калакура, В.П.Коцур, М.Ф.Юрій. – К. : ІПІЕНД, 2020. – 432 с. – К-2 [37(С2) / А72].
    З’ясовуються історичні, теоретичні та методологічні засади наукового пізнання антропологічного коду української культури і цивілізації, їх самобутності і загадковості.Спростовуються різного роду теорії втрати ціннісно-смислової форми буття людини в умовах глобалізації сучасного світу, парадигма «руского міра», коду так званої «общеруской» культури, канонічної території, цивілізації, спільного коріння, генетичного і культурного розвитку українського і російського народів.        

    

        3.  Дембіцький С.  Політична культура українського суспільства: тенденції розвитку в умовах новітніх викликів / С. Дембіцький. – К. : Інститут соціології НАН України, 2019. – 196 с. – К-2 [32С(С2) / Д30].
       У монографії розглянуто результати емпіричних соціологічних досліджень (2018—2019 роки), присвячених феномену політичної культури. Автор звертається до таких питань, як політична свідомість різних електоральних груп на виборах Президента України та депутатів Верховної Ради у 2019 році, особливості громадської активності українського суспільства, геополітичні орієнтації населення України, а також його відношення до авторитаризму та демократії.

         


           

            4.  Дмитренко В.  Історія грошей : Навчальний посібник / В. Дмитренко, М. Відейко. – Х. : Фоліо, 2019. – 123 с.: іл. – К-2 [336.5(С2) / Д53].
        Автори книги розкривають історію виникнення грошей, дають відповіді на запитання: які гроші були у минулі часи в обігу на території України? що може чекати гроші у майбутньому?

       

       


         

             5.     Еверетт Д.  Походження мови. Як ми навчилися говорити / Д. Еверетт ; пер. з англ. Г.Шпак. – К. : Наш формат, 2019. – 344 с. – К-2 [4У / Е15].
      Автор досліджує процес  розвинутку мови з окремих культур. Коли людина навчилася говорити? Якою була перша людська мова? Як розвивалися мови світу? Відповіді на ці запитання містятся у запропопнованому виданні.

      

 


          

6. Журавльов Д.  Іван Мазепа: людина, політик, легенда / Д. Журавльов. – Х. : "Фоліо", 2020. – 348 с.:іл. – К-2 [9(С2)14Ж91 / Ж91].
       Автор книги створив власний варіант образу Івана Мазепи- одного з найколоритніших, найцікавіших українців яскравої доби барокко.

       

       


          

       

7. Кондратов С.  Державна система захисту критичної інфраструктури у системі забезпечення національної безпеки : Аналітична доповідь / С. Кондратов, О. Суходоля. – К. : НІСД, 2020. – 36 с. – К-2 [34C33 / К64].
      В аналітичній доповіді досліджено організаційно-правові питання забезпечення захисту (безпеки) та стійкості критичної інфраструктури з точки зору управлінських підходів. Проаналізовано стан запровадження концепції захисту критичної інфраструктури в Україні. Проаналізовано можливі варіанти розвитку державної політики у сфері забезпечення захисту (безпеки) та стійкості критичної інфраструктури. Зроблено висновки та запропоновано ряд рекомендацій щодо можливих подальших кроків у цій сфері.

     


           

8. Науково-практичний коментар. Цивільний процесуальний кодекс України : . / За заг. ред.Н.Ю.Голубєвої. – К. : Юрінком Інтер, 2021. – 840 с. – К-2 [34С64 / Н34].
        НПК містить постатейний аналіз його норм з огляду на сучасний стан теорії цивільного процесу, судової і правової систем України, практику їх застосування вітчизняними судами, передусім Верховним Судом України, а також рішення Європейського Суду України, постанови Пленуму Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів. Висвітлено практику застосування положень Цивільного процесуального кодексу України з моменту введення його в дію 15 грудня 2017 року і до підготовки цього видання.

       

  


            

9. Право народу на спротив: конституційно-правове дослідження : Монографія. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 232 с. – К-2 [34С(С2) / П68].       
     Монографія є комплексним  конституційно-правовим дослідженням права народу на спротив, у якому сформульовано низку теоретичних положень, понять, висновків та практичних рекомендацій.

     

     

           

10. Публічні закупівлі : Навч. посібник. – Чернів. : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 200 с. – К-2 [336.1 (С2) / П88].
     У посібнику логічно і послідовно викладено: суть публічних закупівель і сферу їх застосування, державне регулювання та контроль у сфері закупівель, загальні умови здійснення публічних закупівель та процедури їх проведення, умови застосування процедури відкритих торгів, конкурентного діалогу, торгів з обмеженою участю та переговорної процедури закупівлі, зміст договору про закупівлю та відповідальність в сфері публічних закупівель.

          

        


       
    
      

11. Рік діяльності Президента Володимира Зеленського: здобутки і прорахунки. – К. : Центр Разумкова, видавництво "Заповіт", 2020. – 124 с. – К-2 [32С(С2) / Р50].
       Центр Разумкова представляє екпертну оцінку першого року діяльності Президента України Володимира Зеленського.
12. Рішення Європейського суду з прав людини проти України щодо порушення прав вразливих груп / Упоряд. Є.Ю.Захаров;" Харківська правозахисна група". – Х. : ТОВ "Видавництво "Права людини", 2020. – 436 с. – К-2 [34М / Р57].
    Книга вміщує переклади рішень Європейського суду з прав людини проти України щодо порушення прав вразливих груп - наркозалежних, хворих на ВІЛ/СНІД, гепатити, туберкульоз та інші важкі хвороби. Наводяться рішення у справах, розглянутих  Європейським судом у 2007-2020 рр.

13. Соціологічні виміри громадянського суспільства в Україні / За наук.ред. О. Резніка. – К. : Інститут соціології НАН України, 2019. – 288 с. – К-2 [32С(С2) / С69].
     На основі узагальнення сучасних теорій та аналізу даних багатьох емпіричних  досліджень автори розглянули феномен громадянського суспільства на теренах України крізь призму його соціологічних вимірів – поширення громадянських цінностей, членства у громадських організаціях, громадянських практик, волонтерської самоорганізації, екологічного руху тощо.

14. Україна після коронакризи - шлях одужання : Наук. доповідь. – К. : НІСД, 2020. – 304 с. – К-2 [33С5(С2) / У45].
   Охарактеризовано сутність глобальної кризи, спричиненої поширенням пандемії COVID-19, що розглядається як системний біологічно-суспільно-економічний феномен — коронакриза. Встановлено особливості впливу коронакризи на інституційні відносини та надано прогнозне бачення інституційного устрою глобальної економіки в післякризовий період.

15. Формування відповідального суспільства: держава, політичні рухи, бізнес / За ред. доктора соціол. наук В. Резніка. – К. : Інститут соціології НАН України, 2019. – 266 с. – К-2 [32С(С2) / Ф79].
    У монографії презентовано результати дослідження чинників процесів формування відповідального суспільства в Україні за безпосередньої участі української держави, політичних рухів та бізнесу.