Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за січень 2021 р.
 

          

       1.   Дракохруст Т.  Правове забезпечення державної міграційної політики України : Монографія / Т. Дракохруст. – Т. : ТНЕУ, 2020. – 416 с. – К-2 [34С3 / Д72].
       Монографія присвячена адміністративно-правовим засадам формування та реалізації державної міграційної політики України. В роботі запропоновано концептуально нові підходи до вдосконалення державної міграційної політики України. Досліджено генезис розвитку міграційних процесів в Україні крізь призму обставин і причин міграційних процесів, які виникали в різні періоди її формування, та чинних нормативно-правових актів, спрямованих на їхнє регулювання.

          


     <>     
      2.   Екслюзивність регулювання соціально-економічного розвитку регіонів: сутність, прояви та загрози : Наукове видання / Ін-т регіон. дослід ім. М.І. Долішнього НАН України. – Л. : Ін-т регіон. дослід ім. М.І. Долішнього НАН України, 2020. – 106 с. – К-2 [33С5(С2) / Е45].
       У науковому виданні представлено результати дослідження теоретико-методологічних засад ексклюзивності регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Сфокусовано увагу на системних характеристиках та інституційному базисі еклюзивності регулювання соціально-економічного розвитку регіонів, теоретичних підходах до розуміння сутності ексклюзивних та інклюзивних інститутів регулювання суспільно-економічних процесів. Проаналізовано ознаки та прояви різних типів ексклюзії, які є наслідком ексклюзивності регулювання соціально-економічних процесів на державному, регіональному та місцевому рівнях
.


        

      3.  Конфлікти, що змінили світ : Н. Іщенко (Гумба), І. Попов, П. Щелін та ін.; Худож.-оформювач О.А.Гугалова-Мєшкова. – Х. : "Фоліо", 2020. – 186 с.:іл. – (Великий науковий проект). – К-2 [327 / К65].
        Експерти з міжнародної політики та національної безпеки розглянули світовий досвід розв’язання збройних конфліктів, які ставали причиною глобальних змін, зачіпали цілий регіон, країну, а то й увесь світ. Як застосувати світовий досвід розв'язання конфліктів для України - відповідь на це запитання намагаються знайти автори книги.

 

         


           

        4.  Куйбіда В.  Засади державної політики національної безпеки України / В. Куйбіда, В. Пасічник ; Монографія. – К. : НАДУ, 2020. – 488 с. – К-2 [34С3 / К89].
     У монографії визначено теоретико-методологічні засади формування державної політики національної безпеки України. Розкрито і обгрунтовано роль української національної ідеї як концептуальної основи державної політики національної безпеки.

       


         

      

       5.   Машкевич С.  Киев 1917-1920. Прощание с империей. Т.1 Прощание с империей / С. Машкевич. – Х. : "Фоліо", 2019. – 461 с.: іл. – (Великий науковий проект). – К-2 [9(С2)21 / М38].
          «Київ 1917-1920» - фундаментальне дослідження, присвячене одному з найскладніших періодів існування Києва. Перший том «Прощання з імперією» охоплює період з березня 1917-го по січень 1918 року, починаючи з прийняття містом новини про падіння монархії до першого приходу більшовиків.


          

       

         6.   Меморандум про незалежність України, представлений на Мирну конференцію делегацією Української Республіки / Пер. с фр. Н. Наумової; передм. Н. Клименко; вст. стаття Д. Гордієнка. – К., Кам'янець-Подільський : ТОВ "Друкарня "Рута", 2020. – 126+104 с. – К-2 [9(С2)176 / М49].
         "Меморандум" (Memoire) - документ, підготовлений українською делегацією на Паризьку мирну конференцію (18 січня 1919 - 21 січня 1920 рр.) за редакцією О. Шульгина з метою більш широкого інформування учасників конференції про українську справу та вимоги українців до держав-учасників  визнати незалежність України та прийняти Україну до складу Ліги Націй.


          

       

      7.  Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення : Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 12 лютого 2020 р. / Верховна Рада України; Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. – К. : Парламентське вид-во, 2020. – 158 с. – (Парламентські слухання ; № 1). – К-2 [617.3 / О-64].
            Видання містить офіційні документи, стенограму доповідей та виступів, інформаційно-аналітичні матеріали
.


           

       

     8. Погорєлова А.І.  Професіоналізм в українському парламенті: Проблеми зростання в контексті викликів ХХІ століття / А. І. Погорєлова ; Ін-т законодавства ВР України. – К. : Парламентське вид-во, 2020. – 144 с. – К-2 [34С1(С2) / П43]. 
           Представлена робота містить аналіз процесів професійного зростання в українському парламенті періоду 1996-2020 рр., обгрунтування особливого значення світоглядних орієнтирів розвитку, культури парламентаризму з урахуванням викликів ХХІ століття. Запропоновано авторське бачення шляхів гуманізації політичного діалогу в парламенті і суспільстві.


            

     

      9. Політична корупція в парламентській діяльності: природа, прояви, запобігання : Навч.-метод. посібник / За ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2020. – 248 с. – (Бібліотека народного депутата). – Наукова школа вітчизняного парламентаризму. – К-2 [32С(С2) / М55].
          У Глосарії запропоновано основні терміни, які віддзеркалюють усі аспекти такого соціального явища, як політична корупція в парламентській діяльності.


           

        10.   Права людини та публічне врядування : Збірник матеріалів ІІ Всеукр. правничого форуму, 15 травня 2019 р., м.Чернівці / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; уклад. І. В. Ковбас, А. М. Худик, П. І. Крайній. – Чернів. : Технодрук, 2019. – 216 с. – К-2 [34С(С2) / П68]. 
       Збірник містить матеріали доповідей учасників II всеукраїнського правничого форуму «Права людини та публічне врядування». Всеукраїнський форум присвячено проблемам правового регулювання публічного врядування та його відповідність європейським правовим стандартам.     

        


       
    
       11. Яневський Д.  Грушевський. Скоропадський. Петлюра / Д. Яневський. – Х. : "Фоліо", 2020. – 795 с.: іл. – (Великий науковий проект). – К-2 [9(С2)22 / Я60].

        На сторінках цієї книги автор намагається сформувати цілісне, несуперечливе, ясне уявлення про феномен національних протодержавних утворень на території сучасної України 1917-1920 рр.