Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за травень 2018 р.
 
          1. Баймуратов М.  Європейська хартія локальної демократії від "А" до "Я" : Науково-практичний коментар Європейської хартії місцевого самоврядування / М. Баймуратов, Б. Кофман, С. Панасюк. – К. : Ін-т законодавства, 2017. – 274 с. – К-2 [34М / Б18].
          Видання висвітлює правову природу міжнародних стандартів місцевого самоврядування та їх значення в конституційному праві держави. Наведено авторський переклад тексту Європейської хартії місцевого  самоврядування, а також зроблено комплексний аналіз якості нормативного (законодавчого) закріплення (відображення) принципів Хартії в законодавстві України.
            
        2. Банкрутство в запитаннях і відповідях / Ю.Попов, А.Волков, І.Ніколаєв; USAID; Центр комерційного права. – К. : ФОП Лопатіна О.О., 2017. – 160 с. – К-2 [34С4 / Б23].
         У посібнику дані відповіді на проблемні питання застосування в Україні різних редакцій Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".  
            3. Відомі композитори України. – К. : ФОП "Мунін Г.Б.", 2016. – 368 с.: іл. – К-2 [78(С2) / В42].
         У виданні представлено відомих композиторів, які здійснили помітний внесок у розвиток музики в Україні, чиї здобутки у сфері музичної культури виходять за суто національні межі.  
              4. Гультай М.  Історичні витоки вітчизняного конституціоналізму: звичаї, традиції, пам'ятки права та філософські концепції : Монографія / М. Гультай. – К. : Юрінком Інтер, 2017. – 240 с. – К-2 [34С(С2) / Г94].
           Монографія присвячена дослідженню звичаїв та традицій автохтонного населення Українських земель, які лягли в основу історичних пам'яток вітчизняного права, а також концепцій побудови суспільних відносин на принципах конституціоналізму, розроблених  видатними українськими філософами, правниками, громадськими та  політичними діячами. 
             5. Демократія у самоврядуваннях (Децентралізація та місцеве самоврядування під час Української революції 1917-1921 років). У 2-х т. Т.1 / Всуп. слово А.Парубія, Голови ВР України; упоряд. Є.Р.Бершеда, В.О.Зайчук, О.Л.Копиленко, І.М.Мищак. – Репринт. вид. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – 336 с. – (Із першоджерел. ; Вип. VI). – К-2 [34С1(С2) / Д94].
           У виданні використані газетні публікації, що зберігаються у фондах Державної наукової архівної бібліотеки (м.Київ) та відділі газетних фондів Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. 
            6. Демократія у самоврядуваннях (Децентралізація та місцеве самоврядування під час Української революції 1917-1921 років). У 2-х т. Т.2 / Всуп. слово А.Парубія, Голови ВР України; упоряд. Є.Р.Бершеда, В.О.Зайчук, О.Л.Копиленко, І.М.Мищак. – Репринт. вид. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – 376 с. – (Із першоджерел. ; Вип. VI). – К-2 [34С1(С2) / Д94].
            У виданні використані газетні публікації, що зберігаються у фондах Державної наукової архівної бібліотеки (м.Київ) та відділі газетних фондів Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.   
            7. Маркітанов В.  Російська гібридна війна: від доктрини до тактики : Навчальний посібник / В. Маркітанов, О. Рибщун, Ю. Столяр. – Кам'янець-Подільський : ТОВ "Друкарня "Рута", 2018. – 234 с. – К-2 [9(С2)2 / М26].
           У посібнику розкрито сутність гібридної війни, стратегічні цілі та наміри РФ, її "національні інтереси". Висвітлено досвід застосування  силових та ненасильницьких методів врегулювання сепаратистських конфліктів у світі. Розкриваються російські тактика, методи і процедури в Криму та Східній Україні. Подано характеристику основних видів озброєння незаконних збройних формувань та російських військових, що застосовуються в зоні конфлікту. 
            8. Мірило правовладдя = European commission for democracy through law (Venice Commission). Rule of law checklist : Коментар. Глосарій. / Неофіц. переклад С.Головатого; Венеційська Комісія Ради Європи. – К. : ТОВ "ВАІТЕ", 2017. – 163 с. – К-2 [34М / М63].
             Документ  Європейської Комісії  "За демократію через право" (Венеційської комісії) розкриває взаємозв'язки між правовладдям - з одного боку,  та демократією і людськими правами - з іншого, розглядає різноманітні аспекти правовладдя, наводить найважливіші інструменти жорстокого та м'якого права, що стосуються питання правовладдя.Текст Rule of Law Checlist складено Радою Європи і використовується з її дозволу. Це неофіційний переклад з англійської Сергія Головатого, здійснений на замовлення USAID. 
            9. Ожеван М.  Homo ex Machina. Філософські, культурологічні та політичні передумови формування конвергентного суспільства / М. Ожеван, Д. Дубов. – К. : НІСД, 2017. – 272 с. – К-2 [301 / О45].
          У монографії висвітлено питання постання конвергентного типу суспільства, як суспільства трансгуманістичного та пов'язвного з новою якістю технологічних втручань у природу людини. 
           10. Оподаткування доходів фізичних осіб. Правове регулювання : Наук.-практ. посібник / Д.Гетманцев, О.Гедзюк, І.Бєліцький, К. Чарторийський, А.Головацька. – К. : Юрінком Інтер, 2017. – 623 с. – К-2 [336.1(С2) / О-61].
           Посібник висвітлює питання правового регулювання оподаткування доходів фізичних осіб. Проаналізовано особливості оподаткування різних видів доходів, які людина може отримувати впродовж свого життя.  
            11. Прудиус Л.  Управління якістю державної служби в Україні : Моногр. / Л. Прудиус. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 280 с. – К-2 [34С3 / П85].
             Монографія присвячена дослідженню проблеми управління якістю державної служби відповідно до вимог міжнародних стандартів якості та європейських стандартів належного врядування.  
              12. Суслова І.  Парламентська етика в Україні. Реалії, потреби, перспективи : За матеріалами дослідження Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Інституту соціальних технологій "Соціополіс" / І. Суслова, Ф. Флурі, В. Бадрак ; Відповід. за вип. В.Бадрак. – Женева-К. : ФОП Лопатіна О.О., 2017. – 56 с. – К-2 [34С1(С2) / С90].
             Представлене дослідження , зосереджене на українському контексті, спрямоване на надання рекомендацій щодо існуючих кодексів поведінки, зокрема затвердження Кодексу депутатської етики  Верховної Ради України. 
              13. Суслова І.  Парламентська етика в Україні. Реалії, потреби, перспективи : За матеріалами дослідження Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Інституту соціальних технологій "Соціополіс" / І. Суслова, Ф. Флурі, В. Бадрак ; Відповід. за вип. В.Бадрак. – Женева-К. : ФОП Лопатіна О.О., 2017. – 56 с. – К-2 [34С1(С2) / С90].
             Представлене дослідження , зосереджене на українському контексті, спрямоване на надання рекомендацій щодо існуючих кодексів поведінки, зокрема затвердження Кодексу депутатської етики  Верховної Ради України. 
               14. Уривалкін О.М.  Довідник з історії України ( з найдавніших часів й до ХІХ ст.). Т.1 / О. М. Уривалкін. – Кам'янець-Подільський : ТОВ "Друкарня "Рута", 2018. – 496 с. – К-2 [9(С2)(03) / У68].
             Довідник створено з використанням численних історичних джерел, розробок вітчизняної та зарубіжної історіографії, сучасних досліджень. Текст доповнений історичними документами, довідковим матеріалом, ілюстраціями, картами, а також великою кількістю цікавої інформації.
             15. Флурі Ф.  Безпекові аспекти політичної децентралізації в Україні: бачення, реалії та можливі наслідки / Ф. Флурі, В. Бадрак ; Відповід. за вип. В.Бадрак; Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння. – Женева-К. : ФОП Лопатіна О.О., 2017. – 56 с. – К-2 [34С1(С2) / Ф73].
            Представлене дослідження має на меті аналіз безпекових аспектів двох підходів до визначення "децентралізації", які зараз існують в Україні. Один з них передбачений "Мінськими домовленостями" і стосується "окремих районів Донецької і Луганської областей України", інший передбачений рядом змінених законів України з питань децентралізації.
                 16. Шаповал Ю.  Торкнутись історії / Ю. Шаповал. – 2-ге вид., допов. – К. : Парламентське видавництво, 2017. – 504 с. – К-2 [9(C2) / Ш24].
              Книга присвячена  злободенним проблемам української історії  та видатним історичним постатям, таким як Володимир Винниченко, Микола Хвильовий, Василь Стус та багато інших осіб, які мали вплив на хід історії нашої країни.