Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за квітень 2018 р.
 

            1. Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє : Матеріали парлам. слухань у Верховній Раді України 22 березня 2017 р. / Верховна Рада України; Комітет з питань охорони здоров'я. – К. : Парлам. вид-во, 2017. – 168 с. – (Серія "Парламентські слухання"). – К-2 [610 (С2) / М42]. 
           Видання містить офіційні документи, стенограму доповідей та виступів, тексти невиголошених виступів учасників парламентських слухань, інформаційно-аналітичні, а також наочні та ілюстративні матеріали із зазначеного питання.
              2. Формування та реалізація державної політики в Україні в умовах децентралізації : Матеріали парлам. слухань у Верховній Раді України 15 листопада 2017 р. / Верховна Рада України; Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. – К. : Парлам. вид-во, 2017. – 205 с. – (Серія "Парламентські слухання"). – К-2 [32С(С2) / Ф79].
           Видання містить офіційні документи, стенограму доповідей та виступів учасників парламентських слухань, а також інформаційно-аналітичні матеріали із зазначеного питання.
              3. Білик О.  Інститут окремого проживання подружжя в сімейному праві: порівняльно-правовий аспект : Монографія / О. Білик. – К. : Знання України, 2017. – 260 с. – К-2 [34С5 / Б61]
                4. Гирич І.  Український Київ кінця ХІХ - початку ХХ ст. : Культурологічний есей / І. Гирич. – Вид. 2-е, випр. і доп. – К. : Пенмен, 2017. – 782 с. – К-2 [9(С2) / Г51].
          Книгу присвячено історичним місцям Києва, його відомим і маловідомим локаціям, видатним людям, що жили і творили в його межах.
               5. Гуманізація державної політики щодо людей, які вживають наркотики : Монографія / В.Тимошенко,В.Ященко,С.Дрьомов, В.Буяльський;Євразійський інститут наркополітики. – К. : Логос, 2017. – 326 с. – К-2 [34С5 / Г94]
            У дослідженні здійснено ретроспективний аналіз статистичних даних реалізації законодавства у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, зокрема кримінологічних та морально-етичних аспектів боротьби з незаконним  обігом наркотиків в Україні та її соціальних наслідків.
 
               6. Загреба М.  Грошові знаки та монети України.1992 - 2017 : Каталог / М. Загреба. – 13-е вид., перероб. та доп. – К. : Логос, 2018. – 340 с.;іл. – (Б-ка журн. "Нумізматика і фалеристика"). – К-2 [336(С2) / З-14]. – Анот.: Каталог містить зображення, технічні параметрм та ринкові ціни на монети України 1992-2017 рр. у трьох станах зображення. 
              7. Загреба М.  Монети СРСР та окупованих країн. 1921-1991. : Каталог / М. Загреба. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Логос, 2018. – 184 с.;іл. – (Б-ка журн. "Нумізматика і фалеристика"). – К-2 [336(С2) / З-14]. 
               Каталог містить зображення, технічні параметри та ринкові ціни на монети РРФСР (1921-1923)  та СРСР (1924-1991 р.) До каталогу включено обігові монети  з недорогоцінних металів та ювілейні і пам'ятні монети із срібла, золота, платини та паладію. Вперше наведено варіанти упаковки ювілейних монет та сертифікати до монет із дорогоцінних  металів.
              8. Інституційні засади законодавчої діяльності Верховної Ради України : Аналітичний огляд. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 54 с. – К-2 [34C1(C2) / І-71].. – Анот.: Узагальнено результати науково-прикладного дослідження можливостей посилення ролі парламенту у законодавчому процесі.
             9. Країни світу / Укладач Н.Попович. – Х. : КСД, 2018. – 240 с. – К-2 [03 / К-77].
             Популярне видання вміщує інформацію про географічне положення, рель'єф і особливості клімату, грошові одиниці , пам'ятки , відпочинок та розваги - все, що може взяти до уваги турист, подорожуючи країнами світу.
             10. Мандибура В.  Корупція в Україні: Інституційна сутність та механізми подолання : Монографія / В. Мандибура. – К. : Парламентське видавництво, 2017. – 488 с. – К-2 [34С5 / М23].
        У монографії розкривається сутність та структура корупції як інституту, що має антисуспільну спрямованість. Проаналізовано основні чинники та соціально-економічні наслідки впливу  корупції на економіку і суспільні відносини.
              11. Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : Монографія / За ред. А.Бульвінського; ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України". – К. : Фенікс, 2017. – 288 с. – К-2 [32С / О-75]. 
              У монографії з’ясовано комплекс історичних, політичних, соціально-економічних та культурно-цивілізаційних причин, які впливали і зараз продовжують впливати на перебіг, характер, спрямованість, зміст та напрямок модернізаційних процесів у країнах пострадянського простору; визначено ключові тенденцій та перспективи їх суспільно-політичної модернізації. Обґрунтовано положення про ключовий вплив на характер та спрямованість політико-трансформаційних процесів країн пострадянського простору їх історичного спадку та культурно-цивілізаційної самобутності.
               12. Піхоцький Ю.  Державний аудит в Україні : Монографія / Ю. Піхоцький ; ЛРІДУ НАДУ при Президентові України. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2017. – 280 с. – К-2 [336(С2) / П35].
          Розглянуто сутність, цілі та роль державного аудиту, основи його розвитку як інструменту, спрямованого на підвищення результативності діяльності державного сектору на основі створення механізму контролю й управління та впровадження логічної та універсальної методики аудиту..
               13. Професіоналізація у сфері публічного управління: стан, проблеми, перспективи вирішення : Монографія / За заг. ред. С.К.Хаджирадєвої. – К. : НАДУ при Президентові України, 2017. – 256 с. – К-2 [34С3 / П84]. 
        У монографії розкрито світову тенденцію до перенесення навчального контенту і освітніх послуг у кіберпростір; висвітлено застосування SMM-стратегій; розглянуто управління якістю та вартістю як складову професіоналізації фахівців у сфері публічного управління; розглянуто професійну готовність державних службовців до аналітичної діяльності як складову їхньої професіоналізації.
               14. Ребет Л.  Порівняльна метода у науці про право / Л. Ребет. – К.-Мюнхен : Логос, 2017. – 231с. – К-2 [34 / Р31]. 
       У праці розглянуто філософські та методологічні аспекти порівняння, історію використання порівняльної методології в правових дослідженнях, питання про місце порівняльного методу в системі методології права, методику здійснення порівняльно-правових досліджень, наукознавчі питання  порівняльного правознавства.
             15. Резнікова Н.  Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин / Н. Резнікова. – К. : ТОВ "Видавництво "Консультант", 2017. – 540 с. – К-2 [33М / Р34].
         Посібник присвячений виявленню та аналізу глобальних залежностей на міжнародному, регіональному і національному рівнях.
                 16. Статистичний щорічник м.Києва за 2016 рік / Державна служба статистики України; За ред. Р.Г.Віленчук. – К. : ТОВ "Видавництво Консультант", 2017. – 432 с. – К-2 [33С5(С2) / С78].
           У статистичному щорічнику вміщено дані про соціально-економічне становище міста у 2016 році у порівнянні з попередніми роками.Висвітлено показники системи національних рахунків, матеріального виробництва, фінансової та соціальної сфери, населення. Надані окремі зіставлення за регіонами України.