Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за лютий 2018 р.
 

                  1.Влада УРСР і закордонні українці (1950-1980 рр.) : Документи і матеріали / Упоряд. В. Даниленко. – К. : Смолоскип, 2017. – 656 с., іл. – К-2 [9(С2) / В57].
            Крізь призму розсекречених документів показано таємну війну радянських спецслужб, партійно-державних органів УРСР проти закордонних українців, які намагалися донести світові правду про політичні репресії, Голодомор, русифікацію, суспільно-політичне життя в Україні.
                    2.Власюк В.  "Обов'язок захистити" в міжнародному праві: досвід України та Грузії : Монографія / В. Власюк. – К., 2017. – 114 с. – К-2 [34М / В58].
            У монографії розглядаються сучасна концепція "обов'язок захистити"в міжнародному праві, а також проблема зловживання її положеннями на прикладі подій в Україні та Грузії. Зокрема, аналізується правомірність застосування сили в межах зазначеної концепції.
                     3. Гугнин А.  Политический рынок в контексте маркетингового воздействия : монография / А. Гугнин, О. Гжегож ; А. Гунгин, Г. Осташ. – Д., 2017. – 176 с. – К-2 [32С / Г93].
              В монографии раскрывается специфика появления понятия "политический рынок", а также анализируется процесс его формирования как объективного бщественного явления. Большое внимание уделено описанию функционирования политического рынка как объекта воздействия маркетинговых инструментов и технологий.

                    4. Децентралізація влади. Законодавство. Роз'яснення. Зразки документів / за ред. В.В.Бондаренка. – К. : ЮрінкомІнтер, 2017. – 420 с. – К-2 [34С1(С2) / Д39].
                  Пропонована збірка є першим глибоко систематизованим виданням, в якому надаються важливі нормативно-правові акти з питань децентралізації влади в нашій державі.
 
                   5. Ефективність законодавства України (питання моніторингу колізій) / За заг. ред. В.О.Зайчука. – К., 2017. – 405 с. – К-2 [34(С2) / Е90].
                Збірник підготовлено за результатами виявлення й оцінки колізій та прогалин у законодавстві України, а також узагальнення пропозицій щодо їх усунення на основі аналізу законопроектів, внесених на розгляд Верховної Ради України.
                  6. Земельні правовідносини в сільському господарстві : Зб. статей / Упоряд. І Дитерко. – К. : ТОВ "КАД МЕДІА", 2017. – 224 с. – К-2 [333:34 / З-51].
                 На 200-х сторінках книги висвітлені питання оренди та суборенди землі, емфітевзису, даються практичні рекомендації щодо використання землі, власник якої помер. Особливу увагу приділено правовим засадам землекористування фермерськими господарствами, також наведено зразки найуживаніших документів і проаналізовано актуальну судову практику.
                    7. Куц В.  Юридична особа як об'єкт застосування кримінально-правових заходів : монографія / В. Куц, В. Сотніченко. – К., 2017. – 250 с. – К-2 [34С5 / К95].
                  Монографію присвячено дослідженню питання визнання юридичної особи об'єктом застосування кримінально-правових заходів. Продемонстровано дві моделі можливого розв'язання зазначеної проблеми: визнання юридичної особи об'єктом кримінальної відповідальності або об'єктом застосування інших засобів кримінально-правового реагування.
                       8. Омарова А.  Правовий статус України у період перебудови (1985-1991 рр.) / А. Омарова. – Х. : Право, 2017. – 192 с. – К-2 [34С(С2)/ О-57].
                   Монографія присвячена дослідженню питань зміни правового статусуУкраїни у період перебудови (1985-1991 рр.). У роботі проаналізовано конституційно-правовий та міжнародно-правовий статус України до початку й у період перебудови. Особлива увага приділяється дослідженню нормативно-правовихактів 1985-1991 рр., які привели до розширення правового статусу Україниу зазначений період.
                   9. Розвиток новітніх форм міжнародної економічної інтеграції на початку ХХІ століття : монографія / О.І.Шнирков, А.С.Філіпенко, Р.О.Заблоцька та ін.; за ред. О.І.Широкова. – К., 2016. – 415 с. – К-2 [33М / Р64].
                  У монографії розглянуто новітні форми міжнародної економічної інтеграції. Особливу увагу приділено трансформації теоретичних концепцій інтеграції, аналізу розвитку секторальної, міжрегіональної та мегарегіональної економічної інтеграції, ролі глобальних виробничих систем у зазначених процесах..
                        10. Турчинов К.  Політична корупція: правовий аналітичний погляд / К. Турчинов ; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 78 с. –  К-2 [32С(С2) / Т89].
               У виданні розкриваються поняття та сутність політичної корупції.Виокремлено основні її причини та особливості. Запропоновано зміни до законодавства, спрямовані на удосконалення виборчого процесу в Україні.
                            11. "Active measures" of USSR against USA: preface to hibrid war : Analytical report / D. Dubov,A. Barovska, T. Isakova, I. Koval, V. Horbulin; General editorship of D. Dubov. – Kyiv, 2017. – 48 p. – К-2 [327 / A188]
                   "Активні заходи" СРСР проти США: пролог до гібридної війни. англ. мов.
Присвячено тематиці застосування Радянським Союзом "активних заходів" проти США під час холодної війни з метою досягнення власних зовнішньополітичних цілей.
 
                             12. Avakov A.  Is Lenin with us? / A. Avakov. – Kharkiv : Folio, 2017. – 157 p. – К-2 [32С(С2) / A945].
                   Аваков А. Ленин с нами? Англ. мов.
                           13. Developing the critical infrastructure protection system in Ukraine : Monograph / S/ Kondratov, D. Bobro, V. Horbulin et al. – Kyiv : NISS, 2017. – 184 р. – Комп"ютерний файл. – К-2 [У9(4Укр) / D49].
                      Розвиток системи захисту критичної інфраструктури в Україні.  Англ. мов.
Монографія Видання представляє багаторічну роботу експертів та науковців Національного інституту стратегічних досліджень (у галузі досліджень проблем забезпечення енергетичної та техногенної безпеки) щодо впровадження в Україні найкращих світових політик і практик у сфері захисту національної критичної інфраструктури.
                         14. Statistical yearbook of Ukraine: for 2016 / Ed.I. Verner; State Statistics Service of Ukraine. – К. : Publishing house " Konsultant", Ltd., 2017. – 610 p. – К-2 [У9(4Укр) / S - 797].
                    Статистичний щорічник України 2016. Англ. мовою.