Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження за грудень 2017 р.
 
  1. Актуальні питання зовнішньої політики України : Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 7 грудня 2016 року / Верховна Рада України; Комітет у закордонних справах. – К. : Парламентське видавництво, 2017. – 326 с. – (Серія "Парламентські слухання"). – К-2 [327 / А43].
   Видання містить офіційні документи, стенограму доповідей та виступів, тексти невиголошених виступів учасників парламентських слухань, а також інформаційно-аналітичні  та довідкові матеріали із зазначеного питання.
  2. Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист : Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 12 жовтня 2016 року / Верховна Рада України; Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. – К. : Парламентське видавництво, 2017. – 239 с. – (Серія "Парламентські слухання"). – К-2 [34С45 / 68].                                                                                                     Видання містить офіційні документи, стенограму доповідей та виступів, тексти невиголошених виступів учасників парламентських слухань, а також інформаційно-аналітичні  та довідкові матеріали із зазначеного питання.
 3. Ціннісні орієнтації сучасної української молоді : Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 2 листопада 2016 року / Верховна Рада України; Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. – К. : Парламентське видавництво, 2017. – 312 с. – (Серія "Парламентські слухання"). – К-2 [32С(С2) / Ц62].
       Видання містить офіційні документи, стенограму доповідей та виступів, тексти невиголошених виступів учасників парламентських слухань, а також інформаційно-аналітичні  та довідкові матеріали із зазначеного питання
 4. Актуальні питання протидії тероризму у світі та в Україні. – К. : НІСД, 2017. – 60 с. – К-2 [34С5 / А43]. 
       В аналітичній доповіді досліджено актуальні тенденції у розвитку міжнародного тероризму, особливості боротьби з тероризмом у сучасному світі, трансформацію  характеру терористичної загрози в Україні, механізми забезпечення стійкості держави до такої загрози. 
  5. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році" / Ред. кол.: В. Горбулін, О.Власюк, Ляшенко О.М.; НІСД. – К. : НІСД, 2017. – 928 с. – К-2 [32С(С2) / А64].
         У виданні представлена аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році". 
 6. Виборчі системи з відкритими списками: в пошуках оптимальної моделі для України / Авт. кол.: Д.Ковриженко,С.Савелій, Ю.Шипілова, Н.Пашкова, С.Васильченко; Міжнародна фундація виборчих систем (IFES)в Україні. – К. : Міжнародна фундація виборчих систем в Україні, 2017. – 104 с. – К-2 [34С11(С2) / К52].
          У книзі розглядаються основні переваги та недоліки різних різновидів виборчих систем, аналізуються законопроекти, спрямовані на  рефомування виборчої системи для парламентських виборів, а також наводяться рекомендації щодо подальших напрямів просування реформи виборчої системи в Україні.
 7. Гетманцев Д.  Теорія, принципи та історія податку. Правовий аспект : Наук.-практ. посіб. / Д. Гетманцев, В. Форсюк, І. Бєліцький. – К. : ЮрінкомІнтер, 2015. – 496 с. – К-2 [336.1(С2) / Г44].
          Четверте видання податкових студій юридичної компанії "Jurimex". У виданні проаналізовано історію розвитку оподаткування, розкрито сутність податку як складного соціального явища. Окрема частина роботи присвячена поняттю податку, визначенню місця цього багатогранного та складного явища в сучасному суспільстві, його значенню у життєдіяльності кожної людини, сім'ї, нації.
 8. Грибенко О.  Нормативно-правова база державотворчих процесів 1917-1918 рр. : хрестоматія з курсу “Актуальні питання української революції 1917-1921 рр.”[у 2 т.]. Т.1. / О. Грибенко. – Глухів, 2017. – 265 с. – К-2 [34С(С2) / Г82].
 9. Жінки та чоловіки в Україні : Статистичний збірник / Відп. за вип. О.О.Кармазіна. – К. : Державна служба статистики, 2017. – 106 с. – К-2 [312(С2) / Ж72].
        Збірник підготовлено на підставі даних державних статистичних спостережень та адміністративних даних, матеріалів вибіркових обстежень та даних Євростату.
10. Згурец С.  Оружие Украины. Блеск и скрежет стали. Уроки войны. Т.1 : Танки. Боевые бронированные машины / С. Згурец. – К. : "Издательский дом "АДЕФ-Украина", 2016. – 200 с., илл. – К-2 [355С(С2) / З-45].
          В книге «Блеск и скрежет стали. Уроки войны» серии «Оружие Украины» киевского издательства Defense Express представлен опыт противодействия Вооруженных сил Украины российской агрессии в период 2014-2015 гг. В издании также представлены детальные описания основных новых и модернизированных образцов танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, созданных в Украине с 1992 г. для оснащения ВС Украины и выполнения экспортных заказов. Реальное использование этих арсеналов в зоне АТО в период 2014-15 гг. выявило как сильные, так и слабые стороны бронетехники, сформировало новые потребности армии и задачи для украинской оборонной промышленности по перевооружению Вооруженных сил в условиях сохраняющейся военной угрозы. 
 11. Матвєєва Л.  Транзитивність у правовій сфері : Монографія / Л. Матвєєва. – К. : ЮрінкомІнтер, 2015. – 328 с. – К-2 [34(С2) / М33].
         Монографія присвячена проблематиці транзитивності у правовій сфері. Розкрито зміст та обгрунтовано роль суспільної транзиції у розвитку правової системи суспільства в історичному та сучасному аспектах. Розглянуто особливості правової транзиції в контексті Української революції.Виявлено основні вектори транзитивності права, якими є наступність, дискретність та новація у праві, що тісно між собою пов’язані та створюють явище динаміки права.
 12. Парламентаризм та законотворення : Вибрані лекції / Упоряд.: О.Копиленко,Є. Бершеда, Ю.Волошин, І.Мищак. – К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2017. – 498 с. – К-2 [34С1(С2) / П18].
          Лекції присвячені сучасним теоретико-прикладним проблемам законотворення в Україні у контексті їх соціально-правового осмислення. Висвітлюються питання  становлення й розвитку  парламентаризму в Україні, міжпарламентського співробітництва, особливостей правового статусу парламентарія в державах-членах Європейського Союзу. Розкривається інституціональна специфіка Європейського парламенту, порядок його формування, структура, функції, повноваження.
 13. Пінак Є.  Військо Української революції 1917-1921 років / Є. Пінак, М. Чмир ; Під заг. ред.К.Галушка. – Х. : КК "Клуб сімейного дозвілля", 2017. – 432 с.:іл. – К-2 [9(С2)2 / Н28].
           В книзі представлена  збірка найважливіших історичних документів і фактів, які стосуються українських армій 1917-1921 років, їх організації та уніформи, а також умов, в яких українські військові боронили незалежність України. Також є довідкова інформація про українську армію, перелік організацій та українських збройних формувань.
 14. Приказюк Н.  Страхова система України: теорія, методологія, практика : Монографія / Н. Приказюк. – К. : Логос, 2017. – 611 с. – К-2 [36(С2) / П75].
         Монографію присвячено дослідженню теоретичних, методологічних і практичних засад функціонування та розвитку страхової системи України. У роботі визначено тенденції та детермінанти розвитку розвитку сучасної вітчизняної страхової системи, а також обгрунтовано основні напрямки її розвитку в умовах інформаційного суспільства.
 15. Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні : Аналітична доповідь / Керівник авт. кол. В.М.Яблонський. – К. : НІСД, 2017. – 56 с. – К-2 [32С(С2) / Г87].
           Проаналізовано суспільні настрої та практики громадської самоорганізації в умовах внітрішніх і зовнішніх викликів єдності українського народу та європейського вибору України.
16. Публічна політика та суспільні зміни в Україні в контексті євроінтеграції : Монографії / За заг. ред. С.О.Телешун. – К. : НАДУ, 2017. – 248 с. – К-2 [32С(С2) / П88].
         У монографії досліджено теоретико-методологічні та практичні питання сутності, змісту, вироблення та реалізації публічної політики в Україні, проаналізовано імплементацію Угоди між Україною та ЄС як процес упровадження європейськиї стандартів вироблення політики держави, визначено напрями реформування вітчизняної системи публічного управління в контексті євроінтеграції тощо.