Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні книжкові виставки
Нові надходження  2017 р.
 

        
      

1.     "Активні заходи" СРСР проти США: пролог до гібридної війни : аналіт. доп. / Д.В.Дубов, А.В.Баровська, Т.О.Ісакова, І.О.Коваль,В.П.Горбулін; за заг. ред. Д. В.Дубова. – К. : НІСД, 2017. – 88 с. – К-2 [327 / А43]. Анот.: Присвячено тематиці застосування Радянським Союзом "активних заходів" проти США під час холодної війни з метою досягнення власних зовнішньополітичних цілей.
     


     2.   
Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / авт.-уклад.: В. Мусіяка. – К. : Заповіт, 2017. – 780 с. – К-2 [34С(С2) / А72]. Анот.: У цій антології подані найважливіші нормативні акти та інші джерела, що визначають зміст і особливості конституційного процесу в сучасній Україні: від Конституції 1978р. та проектів змін до Конституції до висновків Венеціанської комісії та Конституційного Суду України. З метою допомоги у сприйнятті та розумінні змісту окремих етапів конституційного процесу і супутніх їм суспільно-політичних подій наведено відповідні експертно-аналітичні матеріали та висновки щодо них. Видання адресовано науковцям, викладачам і студентам юридичних ВНЗ, народним депутатам України, представникам органів державної влади і місцевого самоврядування. Видання може зацікавити правозахисників і громадських активістів, які ініціюють творення "нового суспільного договору", а також громадян.


      

      
       <>3.     Виклики та ризики розгортання кризових процесів в Україні та напрями економічної політики їх запобігання / Наук. ред. В.Юрчишин. – К. : Заповіт, 2017. – 156 с. – К-2 [33С5(С2) / В43]. – Анот.: Пошук напрямів протидії кризовим процесам у сучасному глобалізованому світі,а також впровадження сучасних інструментів сприяння позитивній економічній динаміці , є особливо важливим завданням для висхідних країн . Ситуація в Україні ускладнюється тим, що упродовж останніх років відбулося кілька економічних і фінансових шоків, які завдали значних втрат економіці країни ідобробуту населення. І сьогодні країна , ще не оговтавшись від втрат попередніхроків , змушена активно вишукувати раціональні рішення протидії новим ризикам і викликам.

    

4.   Каденюк Л.  Місія - Космос / Л. Каденюк. – К., 2017. – 512 с. – К-2 [32С(С2) / К13]. – Анот.: Книга "Місія - Космос" - емоційно насичена розповідь першого космонавта нашої держави, Героя України, кандидата технічних наук, народного депутата України четвертого скликання, Народного посла України, космонавта-випробувача 1-го класу, генер-майора Збройних Сил України Леоніда Каденюка про політ у космос у 1997 році у складі екіпажу космічного коробля "Колумбія", місія STS - 87.


  

       
        5. Корупційна злочинність: витоки, сучасний стан, стратегія протидії : монографія / Т.В.Корнякова, О.Л.Соколенко, І.Г.Алєксєєнко та ін.;за заг. ред. Т.В.Корнякової. – Д. : Ліра, 2017. – 276 c. – К-2 [34С5 / К69]. Анот.: У монографії висвітлено питання виникнення та розвитку корупції в історії людства. Відображено основні чинники корумпованості суспільних відносин, розкрито загальні положення сучасної національної антикорупційної стратегії. Проаналізовано міжнародне і національне законодавство щодо подолання корупції, а також зарубіжна практика їх застосування. Для науковців і державних службовців, викладачів, аспірантів, студентів і курсантів вищих навчальних закладів.

 


     
      

6.   Кримінально-правова охорона соціального та пенсійного страхування : монографія / В.С. Кошевський, П.А. Воробей, А.В. Савченко О.О. Семенюк, О.Г. Колб. – К. : ЮрінкомІнтер, 2017. – 154 с. – К-2 [34С5 / К85]. Анот.: Монографія присвячена комплексному та системному дослідженню питань кримінально-правової охорони сфери соціального та пенсійного страхування. У роботі розглянуто генезис і зарубіжний досвід кримінальної відповідальності за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов?язкове державне пенсійне страхування, а також проаналізовано елементи складу цього діяння (ст. 2121 Кримінального кодексу України).


     
      7.    Кудлай О.  Формування вищих органів управління у сфері військового будівництва УНР (червень 1917-квітень 1918 рр.) / О. Кудлай ; НАН України; Інститут історії України. – К., 2016. – 180 с. – К-2 [9(С2)21 / К88]. – Анот.: У роботі висвітлено процес створення міністерства військових справ доби Української Центральної Ради, досліджено складання його внутрішньої структури. Окреслено основні напрямки діяльності інституції та її головних підрозділів, а також простежено еволюцію політики українського проводу у військовій сфері.

      
         

8.    Міжнародні та національні правові положення системи захисту засобів фінансової допомоги Європейського Союзу та іноземних донорів в Україні : Зб-к нормативно-правових актів / За ред. В.В.Чернєя. – К., 2016. – К-2 [34М / М58]. – Анот.: Збірник містить витяги з міжнародних і вітчизняних законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються протидії фінансовому шахрайству та спрямовані на захист економічних інтересів України.


  
         

9.       Мушак Н.  Правові засади функціонування Шенгенського простору : Монографія / Н. Мушак. – О. : Фенікс, 2017. – 442 с. – К-2 [34М / М93]. – Анот.: Здійснено аналіз правових засад функціонування Шенгенського простору. Досліджено основні напрями співробітництва держав-учасниць у межах Шенгенського простору: правова співпраця держав Шенгенського простору в реалізації спільної візової політики ЄС, спільної імміграційної політики ЄС; співробітництво держав Шенгенського простору у сфері прикордонного співробітництва; співпраця правоохоронних органів держав Шенгенського простору у сфері забезпечення внутрішньої безпеки; співробітництво держав Шенгенського простору у питаннях надання притулку; співробітництво держав Шенгенського простору у сфері захисту персональних даних; співробітництво у межах Шенгенської та Візової інформаційних систем; співпраця держав - членів ЄС у реалізації ними Шенгенського acquis у відносинах із третіми країнами.


      

      
        

10.   Політологічний процес в Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991-2014 рр.). – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса, 2016. – 304 с. – К-2 [32С(С2) / П50]. – Анот.: Аналітична доповідь підготовлена за результатами науково-дослідної роботи у темі «Політичний процес в Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991-2014 рр.)». У доповіді розглянуто особливості, суперечності, прорахунки політичних процесів у розвитку Автономної Республіки Крим впродовж 1991 – 2014 рр., виокремлено «слабкі місця» державної політики щодо регіону: проаналізовано підстави виходу Криму за межі правового поля України; досліджено конфліктогенність регіону; визначено ключових суб’єктів політики та проаналізовано їхню участь у політичних процесах; показано взаємодію політичних структур в АРК; виокремлено вплив нелегальних політичних акторів на політичну ситуацію в регіоні; визначено форми перетворення інтересів і вимог населення в управлінські рішення; окреслено способи включення суб’єктів у відносини центру і регіону; простежено прорахунки в етнічній, релігійній та інформаційно-безпековій політиці щодо російського націоналізму і сепаратизму.


    
       11.   Режим Путіна перед викликами часу : Аналітична доповідь / . М. Розумний, Я. В. Бережний, І. В. Валюшко, Р. В. Власенко [та ін] ; за заг ред. М. М. Розумного. – К. : НІСД, 2017. – 82 с. – К-2 [32С / Р33]. – Анот.: Розглянуто актуальний стан внутрішньої та зовнішньої політики Російської Федерації. Проаналізовані наявні ресурси для збереження нинішнього керівництва РФ при владі, основні тенденції соціально-економічного та внутрішньополітичного життя Росії, її зовнішньополітичні інтереси та засоби досягнення геополітичних цілей. Визначено основні сценарії розвитку ситуації, пов’язаної з реалізацією курсу Кремля на відновлення імперського статусу, в тому числі – реінтеграцію пострадянського простору, конфронтацію із Заходом, розширення присутності Росії в стратегічно важливих регіонах світу. Доповідь підготовлено в Центрі досліджень проблем Російської Федерації Національного інституту стратегічних досліджень. 

       
         

12.     Рішення Європейського суду з прав людини щодо доступу до інформації / упоряд., вступна стаття О.М.Павліченко. – друге видання, виправлене та доповнене. – Х. : ГО "Харківська правозахисна група", 2012. – 472 с. – К-2 [34М / Р57]. – Анот.: У цьому виданні вміщено тексти перекладів рішень Європейского суду з прав людини, в яких визначається підхід ЄСПЛ до такого важливого компонента демократичного суспільства як доступ до інформації, зокрема, до публічної та приватної інформації.       
        

13.     Смолій В.  Донбас і Крим в економічному, суспільно-політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, перспективи : Аналітична доповідь / В. Смолій, С. Кульчицький, Л. Якубова ; Відп. ред. Г. Боряк. НАН України. Інститут історії України. – К., 2016. – 616 с. – К-2 [9(С2) / С51]. Анот.: Аналітична доповідь узагальнює результати комплексного дослідження, здійсненого в рамках проекту "Донбас і Крим у суспільно-політичному та етнокультурному просторі України: історичний досвід, модерні виклики, перспективи". Застосування компаративного аналізу дало можливість визначити специфіку формування та історичного шляху регіональних спільнот Донбасу й Криму, а також підоснови їх опорності щодо українського проекту. Реконцептуалізація основних проблем соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку дозволила предметно розглянути причини й фактори гальмування процесу націєтворення на регіональному рівні. На основі системного аналізу державних практик регулювання міжнаціональних взаємин у їх історичній динаміці запропоновані нові підходи до формування порядку денного державної регіональної, етнонаціональної та гуманітарної політики.       
      

14.     Старосольський В.  Держава і політичне право. Част.1 / В. Старосольський. – К. : ЛОГОС УКРАЇНА, 2017. – 592 с. – К-2 [34(С2) / С77]. – Анот.: Понад 90 років тому (1924–25 рр.) у Подебрадах у Видавничому товаристві Української Господарської Академії (ЧСР) вийшла дру ком наукова праця Володимира Старосольського «Держава і полі тичне право», яка стала знаменною подією в розвитку української правової і політичної думки. Відтоді книга ніколи і ніде не переви давалася. Це перше в Україні видання фундаментального дослідження «Держава і політичне право» (у двох частинах) Володимира Старосольського — видатного українського історика і теоретика права, державознавця, етнополітолога, громадського діяча, адвока та. Воно є відтворенням авторського машинописного тексту із збереженням його стилю та правопису. У книзі викладено оригінальну авторську концепцію держави як політичного інституту, засобу реалізації інтересів нації, політич ного права як права народу здійснювати владу, людини як суб’єкта політичних прав, громадянина як співтворця держави і права. Для широкого кола читачів.     
     

15.     Ткаченко В.  Россия: Беспутье агрессора. Т. 2. / В. Ткаченко. – К. : ЛОГОС УКРАИНА, 2016. – 432 с. – (Библиотека АПН). – К-2 [32С / Т48]. – Анот.: Центральный мотив книги - агрессивная сущность "путинизма", его социальные и идейные истоки, эволюция от "европейского выбора" к "евразийству", взращивание "совка" как социального агента системы российской власти, дискредитация Нового мирового порядка и навязывание "другого мира" Путина. В работе освещена агрессивная сущность идеологической войны России против Украины.