Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси

ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівником Апарату
Верховної Ради України


Правила користування
Бібліотекою Верховної Ради України

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.  Бібліотека Верховної Ради України (надалі Бібліотека) є спеціальною бібліотекою, що діє у складі Відділу інформаційних ресурсів та відкритих заходів Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України і забезпечує формування, зберігання та використання документально-інформаційних ресурсів з питань права, парламентаризму, а також із споріднених з ними питань.

Головна мета діяльності Бібліотеки – документально-інформаційне забезпечення народних депутатів України, їх помічників-консультантів та працівників Апарату Верховної Ради України.

2.  На базі наявного бібліотечного фонду Бібліотека надає такі види послуг, як:

У складі Бібліотеки функціонують:

ІІ. ПРАВИЛА ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ
3. Для запису до Бібліотеки особи, які бажають стати її користувачами, пред’являють посвідчення і повідомляють працівникам Бібліотеки необхідні дані для заповнення читацького формуляра.

4. При запису до Бібліотеки користувачі ознайомлюються з Правилами користування  Бібліотекою, про що розписуються в читацькому формулярі.

5. Щорічно, з 1-го робочого дня січня до 15 лютого, проводиться перереєстрація користувачів Бібліотеки. Обслуговування користувачів, які не пройшли перереєстрацію, не проводиться.

6. Особи, запрошені на засідання Верховної Ради України, мають право на користування бібліотечним фондом у читальному залі, де особливо цінні книги, документи, інші носії інформації можуть бути видані  їм під заставу.

7. Працівники наукових установ і організацій, які вивчають історію права та парламентаризму і споріднені з ними питання, представники судових органів, органів виконавчої влади та інші обслуговуються в читальному залі з дозволу керівництва Апарату Верховної Ради України на підставі листів вказаних установ і організацій, якщо потрібні книги, документи, інші носії інформації відсутні в інших бібліотеках.

III.   ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ КОРИСТУВАЧАМИ БІБЛІОТЕКИ
КНИГ,  ДОКУМЕНТІВ,  ІНШИХ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ
8. Користувачі подають замовлення на книги, документи, інші носії інформації  особисто шляхом оформлення бланків замовлень.

9. Прийняті замовлення виконуються протягом дня їх надходження на базі фонду Бібліотеки та з залученням фондів інших бібліотек. Строк виконання замовлень підвищеної складності визначається спільно з користувачами в індивідуальному порядку.

IV. ПРАВИЛА ВИДАЧІ КНИГ,  ДОКУМЕНТІВ,
  ІНШИХ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОВІДОК
10. Книги, документи, інші носії інформації з фонду Бібліотеки видаються для роботи поза читальним залом на строк до 30 діб та не більше 5 примірників одночасно. Строк користування книгами, документами іншими носіями інформації може бути подовженим, якщо на них немає замовлень від інших користувачів.

 11. Довідкові, енциклопедичні та рідкісні видання, підшивки газет і журналів, прес-релізів, які є у фонді Бібліотеки в єдиному примірнику, а також книги,  документи,  інші носії інформації, отримані через міжбібліотечний абонемент (МБА) із фондів інших бібліотек, видаються користувачам для роботи лише в читальному залі.

V.  ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ
12. Користувачі повинні дбайливо ставитися до бібліотечного фонду і повідомляти працівників Бібліотеки про виявлені дефекти книг, документів, інших носіїв інформації.

13.  Користувачі, які загубили або пошкодили книги, документи чи інші носії інформації з фонду Бібліотеки, чи одержані через міжбібліотечний абонемент, зобов’язані замінити їх такими ж. У деяких випадках дозволяється рівноцінна заміна їх відповідно до тематики та профілю комплектування Бібліотеки.
У разі неможливості здійснення такої заміни користувачі сплачують вартість книги, документа, іншого носія інформації  в 10-кратному розмірі (відповідно до ст. 20 Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”; Типових правил користування бібліотеками в Україні; Переліку документів, по яких стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів державних нотаріальних  контор).

14. Користувачі, які заподіяли шкоду бібліотечному фонду, несуть відповідальність згідно з законом України.

15.   По закінченні депутатських повноважень або звільненні з роботи в Апараті Верховної Ради України користувачі зобов’язані повернути до Бібліотеки взяті ними книги, документи,  інші носії інформації.

16.   Користувачам забороняється:


Бібліотека працює щоденно з 9.00 до 18.00
(робочий час встановлюється відповідно до
Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників
Апарату Верховної Ради України).
Обслуговування користувачів бібліотеки проводиться  щоденно
(крім суботи і неділі) з 10.00 до 17.00
обідня перерва з 13.00 до 13.45

Адреса Бібліотеки: 01008, Київ, вул. Грушевського, 18/2, кім. 4-5.