Національний банк України


 1. УРСР. Верховна Рада. Президія. Про проекти та мережі установ Національного банку України: Постанова… 3 черв. 1991 р. № 1092-ХІІ // Відомості Верх.Ради УРСР. – 1991. - № 27. – Ст. 323.

 2. Україна. Верховна Рада. Президія. Про розмір і джерела формування статутного фонду Національного банку України: Постанова… 7 жовт. 1991 р. № 1606-ХІІ // Відомості Верх. Ради України. – 1991. - № 50. – Ст. 716.

 3. Україна. Верховна Рада. Президія. Про надання права Національному банку України виступати гарантом кредитів перед іноземними банками, фінансовими та іншими міжнародними організаціями: Постанова… 16 груд. 1991 р. № 1986-ХІІ // Відомості Верх. Ради України. – 1992. - № 11. – Ст. 162.

 4. Україна. Верховна Рада. Про Голову Правління Національного банку України: Постанова… 24 берез. 1992 р. № 2228-ХІІ // Відомості Верх. Ради України. – 1992. - № 26. – Ст. 362.

 5. Україна. Верховна Рада. Президія. Про затвердження Станкова А.К. заступником Голови Правління Національного банку України: Постанова… 29 черв. 1992 р. № 2509-ХІІ // Відомості Верх. Ради України. – 1992. - № 37. – Ст. 555.

 6. Україна. Верховна Рада. Президія. Про заяву Голови Правління Національного банку України В.П. Гетьмана: Постанова… 23 листоп. 1992 р. № 2822-ХІІ // Відомості Верх. Ради України. – 1993. - № 5. – Ст. 29.

 7. Україна. Верховна Рада. Про відставку Голови Правління Національного банку України Гетьмана В.П.: Постанова...18 груд. 1992 р. № 2883-ХІІ // Відомості Верх. Ради України. – 1993. - № 9. – Ст. 64.

 8. Україна. Верховна Рада. Про Голову Правління Національного банку України: Постанова… 26 січ. 1993 р. № 2930-ХІІ // Відомості Верх. Ради України. – 1993. - № 12. – Ст. 101.

 9. Україна. Верховна Рада. Про створення Національного центру підготовки банківських працівників: Постанова… 17 листоп. 1993 р. № 3613/ХІІ // Відомості Верх. Ради України. – 1993. - № 47. – Ст. 446.

 10. Україна. Верховна Рада. Про звіт про роботу Національного банку України, баланс його діяльності та зведений баланс банківської системи та розподіл прибутку Національного банку України за 1993 рік: Постанова… 29 лип. 1994 р. // Голос України. – 1994. – 10 серп.. – С. 2.

 11. Україна. Верховна Рада. Президія. Про зміни у складі Правління Національного банку України: Постанова… 18 верес. 1995 р. № 504/95-ПВ // Відомості Верх. Ради України. – 1995. - № 33. – Ст. 265.

 12. Україна. Верховна Рада. Президія. Про звільнення Мітюкова І.О. від обов‘язків заступника Голови Національного банку України: Постанова… 3 жовт. 1994 р. № 146/94-ПВ // Відомості Верх. Ради України. – 1994. - № 41. – Ст. 380.

 13. Україна. Верховна Рада. Про кошторис Національного банку України на ІІ півріччя 1994 року: Постанова… 21 жовт. 1994 р. // Уряд. кур‘єр. – 1994. – 3 листоп. – С. 11.

 14. Україна. Верховна Рада. Про основні напрями роботи грошово-кредитної політики Національного банку України на 1995 рік: Постанова… 21 листоп. 1995 р. // Голос України. – 1995. – 5 груд. – С. 6.

 15. Україна. Верховна Рада. Про звіт про роботу Національного банку України, баланс його діяльності та зведений баланс банківської системи та розподіл прибутку Національного банку України за 1994 рік: Постанова… 21листоп. 1995 р. // Голос України. – 1996. – 5 груд. – С. 6.

 16. Україна. Президент /1994-; Л.Д. Кучма/. Про Міжвідомчу консультативну раду з питань діяльності банків: Указ…5 жовт. 1995 р. № 913 // Уряд. кур‘єр. – 1995. – 19 жовт. – С. 6.

 17. Україна. Президент /1994-; Л.Д. Кучма/. Про виключне право Банкнотно-монетного двору Національного банку України: Указ… 10 верес. 1996 р. № 821/96 // Уряд. кур‘єр. – 1996. – 12 верес. – С. 5.

 18. Україна. Верховна Рада. Про кошторис Національного банку України за 1995 рік: Постанова… 21 листоп. 1995 р. // Голос України. – 1995. – 5груд. – С. 6.

 19. Україна. Верховна Рада. Президія. Про призначення Бондаря В.О. першим заступником Голови правління Національного банку України: Постанова… 11 груд. 1995 р. № 750/95-ПВ // Відомості Верх. Ради України. – 1995. - № 45. – Ст. 344.

 20. Україна. Верховна Рада. Про кошторис Національного банку України за 1996 рік: Постанова… 12 лип. 1996 р. // Голос України. – 1996. – 19 лип. – С. 2.

 21. Україна. Верховна Рада. Про призначення Ющенка В.А. виконуючим обов‘язки Голови Національного банку України: Постанова…23 січ. 1997 р. // Голос України. – 1997. – 28 січ. – С. 2.

 22. Україна. Верховна Рада. Про призначення В.А. Ющенка головою Національного банку України: Постанова.. 5 лют. 1997 р. № 42/97-ВР // Голос України. – 1997. – 6 лют. – С. 2.

 23. Україна. Верховна Рада. Про звіт про роботу Національного банку України, баланс його діяльності та зведений баланс банківської системи та розподіл прибутку Національного банку України за 1996 рік: Постанова… 19 черв. 1997 р. № 377/97-ВР // Голос України. – 1997. – 2 лип. – С. 4.

 24. Україна. Президент /1994-; Л.Д. Кучма/. Про зміну у складі Тимчасової ради Національного банку України: Указ… 19 черв. 1997 р. № 561/97 // Держ. вісн. України . – 1997. - № 8. – С. 898.

 25. Україна. Президент /1994-; Л.Д. Кучма/. Про Тимчасову раду Національного банку України: Указ… 13трав. 1997 р. № 424/97 //Офіц. вісн. України . – 1997. – Число 20. – С. 19-21.

 26. Україна. Кабінет Міністрів. Національний банк. Про внесення змін до Положення про порядок надання в 1995 р. державної кредитної підтримки підприємствам: Постанова… 17 жовт. 1995 р. № 823 // Уряд. кур‘єр. – 1995. – 26 жовт. – С. 8.

 27. Постанова Правління Національного банку України за участю групи народних депутатів, керівників респ. банків і раду промислових підприємств "Про стан і заходи по нормалізації розрахунків в народному господарстві України": 22 квіт. 1992 р. Витяг з протоколу № 2 // Ділова Україна. – 1992. - № 20. – С. 3.

 28. Про зміни кредитних взаємовідносин НБУ з комерційними банками (лист НБУ від 13.09.9 №188) // Уряд. кур‘єр. – 1994. – 27 жовт. – С. 2.

 29. Про заходи Національного банку України на 4 квартал 1994 року // Закон і бізнес. – 1994. - № 49. – Б-ка "З і Б". - № 22. – С. 12-13.

 30. Нова редакція Листа НБУ та Мінфіну України щодо черговості виконання установами банків доручень підприємств // Уряд. кур‘єр. – 1995. – 2 лют. – С. 6.

 31. Про зміну облікової ставки Національного банку: Лист НБУ, Управління валют. регулювання від 28.04.95 № 26013/470 // Бюл. Мінфіну України. – 1995. - № 7-8. – С. 316.

 32. Загальні правила визначення ознак платіжності грошових білетів Національного банку України // Закон і бізнес. – 1995. – 29 берез. – С. 4.

 33. Зміни до вказівки Національного банку № 26013/489-1983: Лист Національного банку України, Емісійно-кредит. Департаменту від 12.05.95 р. № 26103/493-2011 // Бюл. нормат. актів Мінфіну України. – 1995. - № 7-8. – С. 325.

 34. Зміни та доповнення до Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 115 від 16.05.1995 р.: Затв. Постановою Правління НБУ № 168 від 30.06.1995 р. // Вісн. НБУ. – 1995. - № 3. – С. 82-83.

 35. Телеграма НБУ від 20.09.95 р. № 19010/1504 // Закон і бізнес. – 1995. – 20 груд. – Б-ка "З і Б". - № 74. – С. 19.

 36. Відсотки нараховуватимуться у розмірі 14.2% щомісячних: Телеграма НБУ від 9.10.95 р. № 26013/1233-4845 // Закон і бізнес. – 1995. – 4 листоп. – С. 4.

 37. Телеграма НБУ від 2.11.95 р. № 19016/1721-5225 // Закон і бізнес. – 1995. – 29 листоп. – С. 4.

 38. Відновлено право філій на видачу і одержання міжбанківських позик: Телеграма НБУ від 29.12.95 р. № 31011/1356 // Закон і бізнес. – 1996. – 24 січ. – С. 4.

 39. Про облікову ставку Національного банку України: Лист ГПДІ України від 21.02.96 № 19-211/10-1100 // Бюл. нормат. актів Мінфіну України . – 1996. - № 3-4. – С. 125.

 40. Україна. Нац. банк. Правління. Вимоги до формування уповноваженими банками статутного фонду та власних коштів: Постанова… 22.02.96 № 39 // Бюл. нормат. актів Мінфіну України . – 1996. - № 3-4. – С. 148.

 41. Про облікову ставку Національного банку України: Лист ГДПІ України від 06.03.96 № 19-211/10-1498 // Бюл. нормат. актів Мінфіну України . – 1996. – № 3-4. – С. 126-127.

 42. Телеграма НБУ від 24.05.96 р. № 14-011/928-2885 // Закон і бізнес. – 1996. – 12 черв. – С. 4.

 43. Україна. Нац. банк. Правління. Про затвердження нової редакції Інструкції "Про порядок відкриття розрахункових, поточних рахунків в установах банків": Постанова… 27 трав. 1996 р. № 121 // Закон і бізнес. – 1996. – 10 лип. – Б-ка "З і Б". - № 103. – С. 2.

 44. Тимчасове положення "Про депозитарій Національного банку України": Затв. Постановою Правління НБУ № 333 від 26.12.96 р. // Законод. і нормат. акти з банк. діяльності. – 1997. – Вип. 1. – С. 16-34.

 45. Положення про порядок формування банківською системою України обов‘язкових резервів: Затв. Постановою Правл. НБУ № 333 від 26.12.96 р. // Законод. і нормат. акти з банк. діяльності. – 1997. – Вип. 1. – С. 9-15.

 46. Україна. Нац. банк. Про зміни і доповнення до Положення "Про порядок формування банківською системою України обов‘язкових резервів": Постанова… 31.03.97 п .№ 76 // Бюл. нормат. актів Мінфіну України. – 1997. - № 7. – С. 325.

 47. Україна. Нац. банк. Правління. Про затвердження Переліку і тарифів банківських послуг, що надаються установами та регіональними управліннями Національного банку України за операціями (послугами), пов‘язаними з діяльністю клієнтів і банків-кореспондентів Національного банку України: Постанова… 12.05.97 р. № 147 // Бюл. нормат. актів Мінфіну України. – 1997. - № 7. – С. 332.

 48. Україна. Нац. банк. Правління. Про затвердження порядку обліку готівки в установах Національного банку України: Постанова… 12 груд. 1997 р. № 431 // Офіц. вісн. України. – 1997. – Число 52. – С. 194.

 49. Україна. Нац. банк. Правління. Про затвердження змін та доповнень до Інструкції № 3 "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті": Постанова… 4 лют. 1998 р. № 36 // Офіц. вісн. України. – 1998. - № 8. – Ст. 305.

 50. Виктор Ющенко не играет в карты. Зато рисует, и свой вернисаж открыл в рабочем кабинете Нацбанка: [Беседа с председателем правления Нацбанка] // Киев. ведомости. - 1994. - 23 февр.

 51. Ющенко В. "Кредо роботи - довіра": [Розмова з головою правління Національного банку України Віктором Ющенком] // Уряд. кур‘єр. - 1994. - № 49 (29 берез.). - С. 6.

 52. Курс хоч і твердий, але потребує змін: [Прес-конф. керівників Національного банку України з журналістами] // Уряд. кур‘єр. - 1994. - № 54-55 (7 квіт.). - С. 3.

 53. Лиховій Д. Близькосхідні мотиви банківської політики України: [Протистояння Національного банку України й Кабінету Міністрів України] // Україна молода. - 1994. - 12 квіт. (№ 28). - С. 3.

 54. В Минфине будет свое Центральное управление казначейством, а сегодня эти функции выполняет НБУ // Бизнес. - 1994. - № 15 (19 апр.). - С. 45-46.

 55. Тернопільський О. Національний банк утримує позиції: [Національний банк України] // Галичина. - 1994. - 21 лип. - С. 3.

 56. Кон‘юнктура облікової ставки: [Нац. банку України] // Уряд. кур‘єр. - 1994. - 23 липн. (№ 114). - С. 6.

 57. Володимир Кузнєцов: "Національний банк має бути незалежний" // Голос України. - 1994. - 5 жовт. - С. 6.

 58. Ющенко В.А. Про заходи Національного банку України на VI квартал 1994 року // Уряд. кур‘єр. - 1994. - 29 жовт. - С. 7.

 59. Саєнко А. Золото гетьмана Полуботка вже в нашій скарбниці?: [Репортаж з держ. скарбниці Національного банку України] // Закон і бізнес. - 1994. - № 51-52 (28 груд.). - С. 6.

 60. Файфель Г. Деякі міркування про надання незалежності Національному банку Україи // Банківська справа. - 1995. - № 1. - С. 22-24.

 61. Самсоненко Л. Національний банк: готовність до реформ // Уряд. кур‘єр. - 1995. - 5 січ. - С. 1.

 62. Довіра до банківської системи зростає: [Днями відбулось чергове засідання Кабінету міністрів. На ньому виступив голова правл. Націон. банку України В. Ющенко, який підбив деякі підсумки минулого фінанс. року і окреслив деякі підсумки минулого фінанс. року і окреслив перспективи на майбутнє] // Уряд. кур‘єр. - 1995. - 17 січ. - С. 4.

 63. Самсоненко Л. У Національному банку України: [Прес-конф. голови правління центр. банку В. Ющенка] // Уряд. кур‘єр. - 1995. - 11 лют. - С. 6.

 64. Віктор Ющенко: "На бігу скакунів не спиняють. Але дефіцит бюджету зменшують": [Бесіда з головою НБУ В. Ющенком записав Д. Лиховій] // Україна молода. - 1995. - 3 лют. (№ 10). - С. 3.

 65. Закревский Н. Арестованы зарубежные счета Национального банка Украины // Киев. ведомости. - 1995. - 11 февр. - С. 4.

 66. Штолько А. Национальному банку опять выкрутили руки. Когда же это кончится? // Киев. ведомости. - 1995. - 21 февр. - С. 4.

 67. Ющенко В. Підсумки діяльності Національного банку України за 1994 рік // Вісн. НБУ. - 1995. - № 2. - С. 3-21.

 68. Структура балансу Національного банку України // Вісн. НБУ. - 1995. - № 2. - С. 21.

 69. Баланс Національного банку України за 1994 рік // Вісн. НБУ. - 1995. - № 2. - С. 20.

 70. Віктор Кравець: "Національний банк у дзеркалі кредитно-фінансових проблем України": [Бесіда з заст. Голови правління НБУ В. Кравцем] // Банк. справа. - 1995. - № 2. - С. 3-20.

 71. Хто візьме "банк"?: [Безперечні суперечки між парламентом та урядом за контроль над Національним банком можуть мати дестабілізуючим фактором] // Україна. Європа. Світ. - 1995. - № 4 (22 лют.). - С. 3.

 72. У національному банку України: [З приводу контактів деяких укр. підприємств з небанків. структурами зарубіж. країн] // Уряд. кур‘єр. - 1995. - 2 берез. - С. 5.

 73. Лянге С. Голова правління Укрнацбанку Ярослав Солтис: "Виграє той, хто програє...": Усі ходи і вибрики завтрашньої кредит.-фінансової політики // Час/Time. - 1995. - 11 берез. - С. 6.

 74. Штолько А. Нацбанк решил поправить здоровье комбанков и ликвидировать неплатежи. Ждем-с // Киев. ведомости.- 1995. - 17 марта. - С. 7.

 75. Лянге С. Що голіший, то мудріший: [Національний банк України] // Час/Time. - 1995. - 24 берез. - С. 5.

 76. Соколовський С. Банковская система нуждается в генеральной уборке // Киев. ведомости. - 1995. - 31 марта. - С. 7.

 77. Петрик О. Центральний банк - банкір уряду, а не його спонсор // Вісн. Нац. банку України. - 1995. - № 3. - С. 21-25.

 78. Ющенко В. Національний банк України: "Прямую своїм курсом!": Іншого просто не дано // Закон і бізнес. - 1995. - 24 трав. - С. 4.

 79. Віктор Ющенко: "Гроші - як ніж хірурга. Усе залежить, в які руки потраплять": [Розмова з головою правління Національного банку України] // Закон і бізнес. - 1995. - № 27. - (5 лип.). - С. 4.

 80. Володимир Матвієнко: "Розраховувати слід завжди на власні сили": [Бесіда з керівником Національного банку України В. Матвієнком] // Хрещатик. - 1995. - 12 липня.

 81. Виктор Ющенко: "Я не монетарист, я просто банкир": [Беседа с председателем правления Национального банка Украины В. Ющенко. Беседовала С. Рябошапка] // Зеркало недели. - 1995. - 23 сент. (№ 38). - С. 7.

 82. Высший приоритет для центрального банка страны - стабильность национальной валюты // Новости. - 1995. - 11-18 дек. - С. 10.

 83. Ільїн М.В. Які кадри потрібні Національному банку?: [Наш співрозмовник - М.В. Ільїн] // Вісн. НБУ. - 1995. - № 4. - С. 55-56.

 84. Ющенко В. Монетаристький виклик суспільству? Ні!: [Націон. банк Україи] // Голос України. - 1996. - 27 січ. - С. 3.

 85. Самсоненко Л. "Пульс" нормалізується. Коли ж чекати загального одужання?: [Національний банк України] // Урядовий кур‘єр. - 1996. - 11 січ. - С. 10.

 86. Галайба В. Банк залишається в Липках: [Історія створення Національного банку України] // Веч. Київ. - 1996. - 30 січ.

 87. Віктор Ющенко: "Давайте перестанемо плакати- ми почали підійматися": [Бесіда з головою правління Національного банку України В. Ющенком] // Україна молода. - 1996. - 10 січ. - С. 3.

 88. Селіванов А.О. НБУ: роль і місце в системі органів держави: [Міркування фахівця про основні законодавчі передумови діяльності НБУ] // Вісн. Нац. банку України. - 1996. - № 1. - С. 58-61.

 89. Бурматов П.П. Виходимо на міжнародний рівень: [Екон. департамент НБУ] // Вісн. Націон. банку України. - 1996. - № 1. - С. 12.

 90. Петрик О.І. Деякі аспекти банківської реформи в Україні // Вісн. Націон. банку України. - 1996. - № 1. - С. 14-17.

 91. Болгарин І.В. Від створення основ дворівневої банківської системи - до ефективного управління фінансами // Вісн. Націон. банку України. - 1996. - № 1. - С. 21-22.

 92. Воронова Л.В. Йдемо до стандартів, якими користуються всі цивілізовані держави: [Концепція побудови банк. і грошово-кредит. статистики та статистики платіж. балансу] // Вісн. Націон. банку України. 1996. - № 1. - С. 5-7.

 93. Банківська система України навесні // Вісн. Націон. банку України. - 1996. - № 1. - С. 4-5.

 94. Карпенко И. НБУ разработал закон о самом себе // Закон и бизнес. - 1996. - 10 янв. - С. 4.

 95. Живые и мертвые: [О поправках к закону о банках и банковской деятельности: УФ банка Национальный банк, коммерческие банки. Записала С. Рябошапка] // Зеркало недели. - 1996. - 24 февр. - С. 1, 7.

 96. Ющенко В. Національний банк був створений у травні - і віру в успіх дарувала нам весна // Вісн. НБУ. - 1996. - Травень. /Спец. вип/. - С. 3.

 97. Фатєєв М. Створення Державної скарбниці // Вісн. НБУ. - 1996. - Травень. /Спец. вип./. - С. 17.

 98. Парафіщенко С. Яким бути Держбюджетбанкові? // Закон і бізнес. - 1996. - 29 трав. - С. 4.

 99. Забігайло Ю.Д. Телекомунікаційні технології Національного банку // Вісник НБУ. - 1996. - С. 18-21.

 100. Рікберг Д. Без вини винний: [Банк. система України і діяльність НБУ] // Уряд. кур‘єр. - 1996. - 10 серп. - С. 7.

 101. Ильченко Л. В. Гетьман: "Я приложил максимум усилий, чтобы именно В. Ющенко стал главой Национального банка": [Нацбанк Украины] // Регион. - 1996. - № 39 (12-19 нояб.). - С. 6.

 102. Віктор Ющенко: "Нас очікує дуже оригінальний фінансовий рік": [Заява голови Правління НБУ] // Веч. Київ. - 1996. - 27 листоп.

 103. Плотников О. Політична зоря Віктора Ющенка: згасне чи засяє ще яскравіше?: [В. Ющенко, голова Правління Національного банку] // Україна. Європа. Світ. - 1996. - 7-14 груд. - С. 3.

 104. НБУ направил в парламент проект закона о самом себе: [Проект закона "О Нац. банке Украины"] // Киев. Ведом. - 1997. - 4 янв. - С. 7.

 105. Губіна О. Віктор Ющенко має шанс стати головою Нацбанку // Молодь України. - 1997. - 16 січ.

 106. Вышлинский Г. Нацбанк предлагает регламентировать свою независимость // Киев. Ведом. - 1997. - 10 янв. - С. 6.

 107. Віктор Ющенко: "Політика Національного банку не безгрішна // Україна- business. - 1997. - № 2 (20 січ.). - С. 6.

 108. Пряжбинский В. Банкир № 1: [Разговор с В. Ющенко не только о гривне] // Независимость. - 1997. - 28 янв.

 109. Ющенко В., Рікберг Д. Економічна політика держави має бути прозорою: [Розмова з головою НБУ та керівником прес-служби НБУ] // Веч. Київ. - 1997. - 28 січ.

 110. Закревський Н. Есть вакансия на кресло главы Национального Банка: [В. Ющенко, А. Кинах] // Киев. ведомости. - 1997. - 3 февр. - С. 5.

 111. Віктор Ющенко, головний банкір України // Уряд. кур‘єр. - 1997. - 8 лют. - С. 3.

 112. Лавренюк С. Кандидатур було багато. Всього одна: [ВР вдруге призначила В. Ющенка на посаду голови Нац. банку України] // Голос України. - 1997. - 8 лют. - С. 4.

 113. Старикова Л. Виктор Ющенко поворачивается лицом к промышленникам: [Кредиты промышленности] // Финансовая Украина. – 1997. - № 4. – С. 1, 5.

 114. Рябошапка С. Виктор Андреевич не меняет профессию: [В.А. Ющенко вновь возглавил НБУ] // Зеркало недели. – 1997. – 8-14 февр. – С. 1, 7.

 115. Виктор Ющенко: "Я понимаю цену решения, которое приняли народные депутаты»: [Политика Национального банка] // Финансовая Украина. – 1997. – 11 февр. – С. 18.

 116. Малиенко А. Виктор Ющенко – второй раз банкир номер один // Киев. новости. – 1997. – 14 февр. – С. 5.

 117. Романцов М. Главный банкир страны желает видеть Национальный банк аполитичным: [Виктор Ющенко] // День. – 1997. - № 24. – С. 2.

 118. Дзюблюк О. "Банкір уряду" повинен бути незалежним // Вісн. НБУ. – 1997. – № 2. – С. 42-45.

 119. Гетьман В., Килимник Ю. Національний банк у системі влади // Деловая Украина. – 1997. - № 8. – С. 3.

 120. Виктор Ющенко: "Политика Национального банка не безгрешна": Предс. Правления НБУ обо итогах прошлого года // Фонд. рынок. – 1997. - № 2. – С. 13-15.

 121. Національний банк із 1993-го по 1997-й: здобутки і прорахунки // Вісн. НБУ. – 1997. - № 3. – С. 54-55.

 122. Михайличенко С. Облікова ставка НБУ: рівень, динаміка, принципи визначення // Вісн. НБУ. – 1997. - № 3. – С. 18-20.

 123. Віктор Ющенко: "Україна приречена на успіх. Наше завдання - їй допомогти" // Універсум. – 1997. - № 3-4. – С. 19-21.

 124. Рікберг Д. Рік великих змін: [Банківська система України] // Уряд. кур‘єр. – 1997. – 8 квіт. – С. 10.

 125. Плотніков О. Наскільки незалежний Національний банк?: [У якому становищі находиться Національний банк України] // Україна. Європа. Світ. – 1997. - № 23. – С. 4.

 126. Нацбанк України знижує облікову ставку // Голос України. – 1997. – 10 лип. – С. 7.

 127. Облікову ставку НБУ зменшено // Уряд. кур‘єр. - 1997. - 12 лип. - С. 3.

 128. Яковенко Л. Організація емісійно-касової роботи в установах НБУ // Вісн. НБУ. – 1997. - № 8. – С. 37-38.

 129. Петрик О., Оксимець В. Ставка рефінансування НБУ та ефективність банківської системи // Вісн. НБУ. – 1997. - № 8. – С. 29.

 130. Гуцал І., Чайковський Я. Банківська система України сьогодні: основні проблеми й перспективи розвитку // Фінанси України. – 1997. - № 8. – С. 42-47.

 131. Шамшетдінов Ю. та ін. Інформаційно-статистична діяльність НБУ // Віс. НБУ. – 1997. - № 8. – С. 13-16.

 132. Федоров Е., Мигашко В. Місце і роль Національного банку на ринку державних боргових зобов‘язань // Вісн. НБУ. – 1997. - № 8. – С. 20-27.

 133. Доповідь на пленарному засіданні Верховної Ради України Голови Національного банку України В.А. Ющенка // Законодат. і нормат. акти з банк. діяльності. – 1997. – Вип. 8. – С. 82-88.

 134. Рікберг Д. Відзнака Віктора Ющенка // Уряд. кур‘єр. – 1997. – 4 жовт. – С. 6.

 135. Авраменко О. НБУ: гарант стабільності гривні й… ініціатор культурних явищ в Україні // Вісн. НБУ. – 1997. - № 10. – С. 62-63.

 136. Лавренюк С. Головний банк нації: [Національний банк України] // Голос України. – 1997. – 23 жовт. – С. 3.

 137. Хоцкий Н. Вчера «брали банк, а сегодня…»: [22 окт. Проект Закона о Нац. банке Украины] // Правда Украины. – 1997. – 24 окт. – С. 1.

 138. НБУ змінює облікову ставку // Уряд. кур‘єр. – 1997. – 11 листоп. – С. 2.

 139. Кухар М. НБУ играет черными и выигрывает гамбит: [Нацбанк Украины] // Зеркало недели. – 1997. – 29 ноября. – С. 8.

 140. Сало І., Бірюков А. Інформаційна система НБУ – на порозі істотних змін // Вісн. НБУ. – 1997. - № 12. – С. 40-43.

 141. Співдоповідь заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності В.П. Гетьмана // Вісн. НБУ. – 1997. - № 12. – С. 6-7.

 142. Доповідь Голови Національного банку України В.А. Ющенка під час розгляду у Верховній Раді України проекту Закону "Про Національний банк України" // Вісн. НБУ. – 1997. – № 12. – С. 3-6.

 143. Коломис В., Пуховкіна М. Роль Національного банку у касовому виконанні державного бюджету // Вісн. НБУ. – 1998. - № 1. – С. 56-58.

 144. Адамик Б. Мінімальні резервні вимоги як інструмент грошово-кредитного регулювання // Фінанси України. – 1998. - № 1. – С. 37-42.

 145. Бедратий В. Макроекономічні наслідки антикризових заходів НБУ // Економіст. – 1998. - № 1. – С. 24-25.

 146. Радник Голови НБУ В. Лисицький: "Банківська криза Україні не загрожує": [Розмова з керівником групи радників Голови Правління НБУ з макроеконом. політики В. Лисицьким] // Діловий вісник. – 1998. - № 2. – С. 20-21.

 147. Влад С. Процес… прийшов, або Дещо про психологію "базарного" клієнта: [Прес-конференція голови правління Національного банку В. Ющенка] // Голос України. – 1998. – 7 берез. – С. 4.

 148. У центрі уваги – гривня // Вісн. НБУ. – 1998. - № 2. – С. 42-43.

 149. Харин А. Денежно-кредитная политика центрального банка. Динамическая непоследовательность и информационная предрасположенность // Бизнес информ. – 1998. - № 3. – С. 57-60.

 150. Харин А. Денежно-кредитная политика центрального банка // Бизнес информ. – 1998. - № 4. – С. 68-70.

 151. Бакун О. Національний банк утримає стабільність // Вісн. НБУ. – 1998. - № 4. – С. 17-18.

 152. Терещенко В. Система оперативної довідкової інформації НБУ // Вісн. НБУ. – 1998. - № 4. – С. 55-56.

 153. Концепція підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для банківської системи України // Вісн. НБУ. – 1998. - № 5. – С. 42-46.

 154. Ющенко В., Лисицький В. Функції Національного банку України та економічне прогнозування // Вісн. НБУ. – 1998. - № 5. – С. 4-5.


Головна сторінка Повернутися Інформація та історична довідка Інформаційні послуги Нові надходження Наші партнери Довідковий пункт
1997 © Секретаріат Верховної Ради України
Відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення

1997 © Hаціональна паpламентська бібліотека Укpаїни