Верховна Рада України Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
Бібліотечно-бібліографічні ресурси
      Віртуальні виставки
Бібліотека Верховної Ради України.

Україна в Раді Європі
 (до 15-річчя вступу України до Ради Європи
(1995 р.)

    9 листопада 1995 року в Страсбурзі на площі перед Палацом Європи було піднято Державний прапор України - відбулася урочиста церемонія вступу України до Ради Європи,  Цій події передувала наполеглива праця Верховної Ради України, уряду, багатьох українських політиків. Відповідно до Статуту РЄ Україна представлена у всіх трьох головних органах ради.
    Вступ України до Ради Європи відкрив нову главу як в історії України, так  і в історії цієї міждержавної європейської структури. Адже Україна стала частиною спільного правового простору, який охоплює всю Європу. Участь представників України у роботі Ради Європи сприяє здійсненню політики європейської інтеграції України, вдосконаленню національного законодавства й розвитку демократії, є важливим чинником підвищення іміджу України на міжнародній арені.
    У запропонованих виданнях міститься інформація про історію вступу України до РЄ, аналізуються правові й політичні аспекти взаємодії та співробітництва України й РЄ. Крім того, на виставці представлені нормативні документи України, офіційні документи РЄ, матеріали науково-практичних конференцій, доповіді та рекомендації РЄ.
 

 Інтернет-ресурси:
Рада Європи
Офіс Ради Європи в Україні
Бюро інформації Ради Європи в Україні
Розділи виставки:
Видання нормативного характеру (Україна)
Україна в Раді Європи
Офіційні матеріали Ради Європи
Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції
Видання нормативного характеру (Україна)
   Україна. Закон про приєднання України до Статуту Ради Європи: Прийнятий 31 жовт. 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 38. - ст.287 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=398%2F95-%E2%F0

   Україна. Закон  про приєднання України до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи, 1949 р., та Протоколу до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи, 1952 р.: Прийнятий 1 жовт. 1996 р. №391/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 46. - Ст. 250. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=391%2F96-%E2%F0

    Україна. Закон про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин: Прийнятий 09 груд. 1997 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 14. - ст.56  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=703%2F97-%E2%F0

    Україна. Закон про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Радою Європи щодо створення в Україні Бюро інформації Ради Європи та його правового статусу: Прийнятий  10 січ. 2002 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 23. -  ст.154  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2934-14

  Україна.  Закон про ратифікацію Шостого протоколу до Генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи: Прийнятий 15 трав. 2003 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2003. - N 30.- ст.257   http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=800-15

   Україна. Закон про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про приєднання України до Європейської конвенції про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними общинами або органами влади 1980 року" та про ратифікацію додаткових протоколів до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями: Прийнятий 26 черв. 2004 р.// Відомості Верховної Ради України.  – 2004. - № 50. - ст.534 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1879-15

   Україна. Закон про ратифікацію Європейської угоди про правила, що регулюють пересування осіб між державами - членами Ради Європи: Прийнятий 5 жовт. 2005 р.//  Відомості Верховної Ради України .-  2006. -  N 1. -  ст.13 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2936-15

   Україна. Закон про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму: Прийнятий 31 лип. 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. -  N 39. - , ст.340 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=54-16

   Україна. Закон про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Радою Європи стосовно заснування в Україні Офісу Ради Європи та його правового статусу: Прийнятий 10 квіт. 2008 р. //   Відомості Верховної Ради України. -2008.- N 24.-  ст.229 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=256-17

   Україна. Закон про ратифікацію Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми: Прийнятий 21 верес. 2010 р. // Голос України. – 2010. – 19 жовт.-  № 195 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2530-17

       Рамкова конвенція про захист національних меншин. Україна: стан виконання/ Упоряд. А.Є. Санченко; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2004. - 64 с. - К-2 [34М/Р21]. 
      У збірнику містяться документи Ради Європи про захист національних меншин, у тому числі ті, що висвітлюють результати моніторингу консультативного комітету рамкової конвенції про захист національних меншин щодо виконання Україною міжнародних зобов’язань в цій сфері. 

Україна в Раді Європи


        Виконання зобов’язань України щодо Ради Європи: Як і коли?: Інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого столу парламентарів та експертів/ Атлантична Рада України; Центр стратегічних досліджень; Фонд Фрідріха Еберта в Україні; Бюро інформації Ради Європи в Україні. - К., 2001. - 17 с. - К-2 [34М/В43]. 
    В книзі аналізується заходи щодо виконання Україною зобов’язань, які Рада Європи, посилаючись на попередню роботу експертів РЄ в Україні, виклала у документі «Висновок №190» Парламентської Асамблеї РЄ щодо вступу України 
        Виконання обов’язків та зобов’язань Україною: Неофіційний переклад (документ №10676,5 жовт. 2005 року)/ Парламентська асамблея. - К., 2005. - 134 с. - К-2 [34М/В43].
       Книга містить документи Моніторингового комітету РЄ, у яких розглядається виконання Україною цілої низки  спеціальних зобов’язань, перелічених у Висновку ПАРЄ № 190 (1995) 
       Європейські громадські санкції та заходи (матеріали семінарських слухань, 11-12 квітня 2000 року). - К.: Видавництво "Логос", 2000. - 116 с. - К-2 [34М/Є-24]. 
     Брошура має на меті ознайомити представників державної влади, вчених, громадськість з досвідом європейських країн стосовно впровадження європейських і заходів, спрямованих на застосування заходів, альтернативних ув’язненню. 
       Мармазов В.Є.  Україна в політико-правовому просторі Ради Європи: досвід і проблеми: Монографія/ В.Є.Мармазов, І.С.Піляєв. - К.: "Вентурі", 1999. - 400 с. - К-2 [34М/М-28]. 
      В книзі аналізуються конституційні, політико-правові аспекти взаємодії та співробітництва України з Радою Європи.
       Правові інструменти Ради Європи з питань місцевого і регіонального розвитку та проблеми їх імплементації в Україні: Науково-аналітичні документи та матеріали міжнародного семінару з питань регіонального розвитку, м.Київ, 5-6 березня 2007 року/ ПСПУ. - К., 2007. - 349 с. - К-2 [34М/П68]. 
     Основним завданням цього збірника, який присвячується десятій річниці ратифікації Верховною Радою України Європейської Хартії місцевого самоврядування, є поширення знань про правові інструменти Ради Європи з питань місцевого і регіонального розвитку, а також розповсюдження інформації про результати співробітництва між Україною та Європейськими інституціями щодо реформування системи місцевого самоврядування. 
      Раханський А.  Десять років в Парламентській асамблеї Ради Європи/ за заг. ред. Є.К. Козачука, А.С. Корнійчука. - К.: Видавництво "Фелікс", 2006. - 272 с. - К-2 [34М/Р27]. 
        У збірнику містяться виступи та промови Президента України В.Ющенка, Голови Верховної Ради В.Литвина, Голови Постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ Б.Олійника та самого автора на пленарних засіданнях сесії ПАРЄ. Крім того, у видані, представлені окремі документи Ради Європи. 
      Раханський А.  На шляху до миру: Інформаційно-документальний збірник. - К.: Інтертехнодрук, 2005. - 246 с. - К-2 [327/Р27]. 
       Інформаційно-документальний збірник розкриває роль України в миротворчих процесах, висвітлює нелегкий шлях нашої країни до стабільності і прогресу, розповідає про співпрацю з ООН та ПАРЕ. Хроніка подій охоплює значний проміжок часу - від Ялтинської (Кримської) конференції 1945 р. і до наших днів. В основі книги - документальні матеріали, архівні документи, виступи відомчих діячів, спогади учасників та очевидців подій, фотоілюстрації. 
      Європейська хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і регіональної демократії в Україні: Наук. - практичний посібник/ Упоряд. О.В. Бейко, А.К. Гук, В.М. Князєв; За ред. М.О. Пухтинського, В.В. Толкованова. - К.: Крамар, 2003. - 396 с. - К-2 [34М/Е24]. 
       У посібнику містяться офіційні документи, науково-методичні та практичні матеріали щодо взаємовідносин між Україною та Радою Європи у галузі розвитку місцевої і регіональної демократії, а також імплементації Європейської хартії місцевого самоврядування.
       Чиж І.С.  Україна в Раді Європи. - К.: Парлам. вид-во, 2001. - 384 с. - К-2 [34М/Ч-59]. 
       У монографії аналізуються правові і політичні аспекти взаємодії і співробітництва України і Ради Європи, порівнюються основоположні документи РЄ та України. Це дослідження побудоване на матеріалах реальної практики роботи ради Європи. 

Офіційні матеріали Ради Європи


       Висновок №190 (1995) щодо заявки України на вступ до Ради Європи: Страсбург, 26 верес. 1995р./ Парламентська Асамблея Ради Європи. - Б.в.д. - 6 с. - К-2 [34М/В53]. 
     14 липня 1992р. Україна подала заявку на вступ до Ради Європи. Парламентська асамблея Ради Європи відповідно до положень Статутної Резолюції підготував висновок з цього приводу. 
        Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права/ За ред. Ю. Ключковського. - 2-ге вид. випр. і доп.; Пер з англ. - К.: "Логос", 2009. - 500 с. - К-2 [34М/Є-24]. 
       До книги  увійшли доповіді, висновки, резолюції, рекомендації органів Ради Європи, насамперед Європейської Комісії за демократію через право (Венеціанська Комісія), а також Парламентської Асамблеї, Комітету Міністрів і Конгресу місцевих та регіональних влад, які стосуються галузі виборчого права та деяких суміжних питань. 
        Збірка договорів Ради Європи: Українська версія/ Під ред. Є.М. Вишневського. - К.: Парламентське видавництво, 2000. - 654 с. - К-2 [34М/3-41].
        Після створення Ради Європи було складено та відкрито для підписання понад 170 договорів, які сприяють формуванню широкого загальноєвропейського правового простору. Збірка надає можливість ознайомитися із низкою договорів щодо захисту прав людини, прав національних меншин, соціальних питань та  співробітництва у галузі права. 
       Кампанія Ради Європи в боротьби з насильством проти жінок включно із насильством у сім"ї: Підготовлено до парламентських слухань "Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження гендерного насильства" Верховна Рада України 21 листопада 2006 року/ Комітет Міністрів Ради Європи;ПСПУ. - Неофіційний переклад. - К., 2006. - 94 с. - К-2 [34М/К18]. 
       У книзі  наведено Рекомендації, Додатки до рекомендацій, Пояснювальні записки  Комітету Міністрів РЄ щодо захисту жінок проти насильства. 
     Права людини в документах Ради Європи: Кн.2/ упоряд. Т. Яблонська. - Амстердам - Київ: Українсько-Американське бюро захисту прав людини, 1996. - 274 с. - (Україна на шляху в ХХІ сторіччя). - К-2 [34М/П-68]. 
     У другу книгу збірника документів з питань прав людини ввійшли офіційні документи Ради Європи - Європейська конвенція з прав людини, Рамкова конвенція про захист національних меншин, Європейська хартія регіональних мов та інші 
     Правила процедури Парламентської Асамблеї Ради Європи. - Пер. з фр. В.Лєпшиної; Ред.-упоряд. А.Корнійчук. - Київ - Страсбург, 2000. - 71 с. - К-2 [34М/П68]. 
 Книга містить офіційний переклад регламенту Парламентської Асамблеї Ради Європи . 
     Рекомендації Європейських інституцій щодо боротьби з дискримінацією в Україні/ Українська Гельсінська спілка з прав людини. - Х.: "Права людини", 2008. - 324 с. - К-2 [34М/Р36]. 
      Книжка містить огляд декількох основних європейських інституцій в сфері боротьби з дискримінацією та їхнє виконання органами державної влади. Розглядається практика Європейського суду з прав людини у справах щодо дискримінації. Поряд з цим надаються рекомендації Української Гельсінської спілки з прав людини, розроблені групою правозахисників, для органів державної влади. 

Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції


       Абашидзе А.Х.  Право Совета Европы. Конвенция о защите прав человека и основных свобод: Учебное пособие/ А.Х.Абашидзе, Е.С.Алисиевич. - М.: "Международные отношения", 2007. - 304 с. - К-2 [34М/А13]. 
     Настоящая работа - первое учебное пособие на русском языке, в котором полно и всесторонне рассматриваются история основополагающего акта Совета Европы - конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, гарантируемые ею права и свободы, порядок ратификации, денонсации и условия дерогации положений Конвенции и 14 протоколов к ней, соотношение Конвенции как регионального международно-правового акта с внутренним законодательством государств- участников. 
      Бущенко А.  Застосування статей 3 та 5 Європейської конвенції з прав людини в національній судовій практиці/ Харківська правозахисна група. - Х.: "Права людини", 2007. - 216 с. - К-2 [34М/Б94]. 
      Видання дає огляд практики Європейського суду з прав людини із застосування статей 3 і 5 Конвенції та надає рекомендації по цій практиці у національному судочинстві. Рекомендації ґрунтуються на досвіді Центру правової допомоги жертвам жорстокого поводження, серії семінарів та тренінгів із адвокатами. У виданні також додаються Рекомендації Ради Європи та Європейського комітету із запобігання катуванням та деякі рішення Європейського суду та інші матеріали. 
    Європа - це більше, ніж ви думаєте. - К.: Право, 2000. - 20 с. - К-2 [34М/Е24].
    У книзі наводиться інформація про Раду Європи 
       Киричук О.С.  Рада Європи: Навчальний посібник/ О.С.Киричук, Я.Й.Малик, Я.М.Кашуба. - Л.: Вид-во "ПАІС", 2006. - 168 с. - К-2 [34М/К43]. 
       У посібнику висвітлено ідеологічні та організаційні засади діяльності Ради Європи, її роль у поширенні демократичних ідеалів на європейському континенті. 
      Мармазов В.Є.  Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції: Навч. посіб./ В.Є.Мармазов, І.С.Піляєв; За ред. Ю.С.Шемчушенка; Ін-т держави і права ім. В.Н.Корецького НАН України. - К.: Юр. книга, 2000. - 472 с. - К-2 [34М/М28]. 
      Посібник дає комплексне уявлення про історію ради Європи, її інституційну і правову системи, механізм юридичного і політичного моніторингу, що застосовуються Організацією для контролю за дотриманням державами – членами Ради Європи своїх обов’язків та зобов’язань, механізми взаємодії та співробітництва України з Радою Європи, основні здобутки, проблеми і напрями цього процесу.
      Нуруллаєв І.С.О.  Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією: Монографія. - К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. - 160 с. - ("Біб-ка кафедри міжн. права і держ. права зарубіжних країн НЮАУ ім. Я. Мудрого під редакцією проф. В.М. Буроменського"). - К-2 [34М/Н90]. 
    У монографії на основі комплексного аналізу досліджено співробітництво держав у боротьбі з корупцією як на універсальному, так і регіональному рівнях. Зокрема доводиться висока ефективність механізму боротьби з корупцією в межах Ради Європи. Значна увага у роботі приділена аналізу міжнародних договорів Ради Європи у антикорупційній сфері - Кримінальної та Цивільної конвенцій про боротьбу з корупцією, та основного європейського органу міжнародного співробітництва в боротьбі з корупцією - Групи держав проти корупції (GRECO). 
       Парламентська Асамблея Ради Європи. - Пер. з фр. І.Шевчук. - К.-Страсбург: Парламентське видавництво, 1998. - 94 с. - К-2 [34М/П-18].
      Книга розповідає про статутний орган Ради Європи – ПАРЄ, про її структуру та діяльність.
      Піляєв І.С.  Рада Європи в сучасному євроінтеграційному процесі: Моногр. - К.: Юрид. кн., 2003. - 436 с. - К-2 [34М/П32]. 
    Монографія є першим в Україні цілісним політологічним дослідженням ради Європи – базової інституції і провідного суб’єкта загально європейської інтеграції. На основі аналізу широкого масиву наукових джерел, офіційних документів, архівних матеріалів досліджується формування в рамках РЄ спільного політико-правового та культурно-цивілізаційного простору. 
     Равенство между женщинами и мужчинами: Права человека и демократия: Основные недавно опубликованные документы Совета Европы/ Генеральний директорат прав человека Отдел по вопросам равенства между женщинами и мужчинами. - К., 2005. - 178 с. - К-2 [34М/Р12]. 
     Издание включает в себя последние наиболее важные документы Совета Европы по проблеме равенства, отражая, таким образом, основные направления деятельности в данной области, такие как борьба с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, интегрированный подход к проблеме равенства и другие стратегии обеспечения равенства мужчин и женщин.